Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Ważna informacja

W domyślnych konfiguracjach systemu SOWA2 wszystkie niżej opisane struktury są zdefiniowane.

Wymagane jest jedynie uaktywnienie programu "Zapisz mnie do biblioteki''', tzn. zmiana pola określająca profil na

profile=,internal

 

SOWA2/MARC21 pozwala na skonfigurowanie opcji, dzięki której czytelnik będzie mógł samodzielnie założyć konto w bibliotece przez katalog on-line. Po założeniu takiego konta będzie mógł rezerwować i zamawiać pozycje, zaś ostateczna weryfikacja jego tożsamości nastąpi już podczas wizyty w bibliotece. W tym rozdziale opisany zostanie sposób konfiguracji samodzielnego zapisu oraz parametry systemu SOWA2 pozwalające na personalizację obsługi tego procesu w bibliotece. Samodzielny zapis czytelnika można skonfigurować w wersji 11.07.17 (z dnia 12.12.2011), wymaga także modułu SOWA.WWW w wersji co najmniej 2.17.0.

Instalacje wykonane po 2011-12-12 mają domyślnie skonfigurowane wszystkie struktury i jedyną operacją jest włączenie odpowiednich programów w profilu używanym przez SOWA-WWW (w sekcjach [EXTRA_PROGRAM_*] wartość parametru profile musi być ,internal - wiodący przecinek ma znaczenie). W przypadku wcześniejszych instalacji niezbędne jest wprowadzenie nowych struktur i programów do konfiguracji serwera SOWA2/MARC21.

UWAGA: włączenie samodzielnego zapisu wymaga wcześniejszej konfiguracji wysyłki poczty elektronicznej przez serwer SOWA2/MARC21.

Konfiguracja struktury bazy czytelników

Należy zaktualizować struktury bazy czytelników (zwykle zdefiniowane są w pliku sowa2/bazy/<nazwa_bazy>/czytelnicy/czytelnik.sfi). W szczególności w pliku tym muszą pojawić się następujące linie:

uut M Ut typ operacji do potwierdzenia
uui X Ui UUID4
uud M Ud data wystąpienia zdarzenia
uux X Ux indeks operacji do potwierdzenia

Konfiguracja serwera aplikacji

Procedury samodzielnego zapisu realizowane są przez moduł extra - czyli należy w sekcji [DLL] załadować bibliotekę libextra.so (pod Linuksem) lub extra.dll (pod Windowsem), np.:

[DLL]
...
13=libextra.so

Operacje samodzielnego zapisu wymagają potwierdzenia konta zarówno przez czytelnika (dostaje link aktywujący na skrzynkę e-mail) jak i przez bibliotekarza. Konta wymagające takiego potwierdzenia muszą być dostępne w programie Obsługi Wypożyczalni w postaci dodatkowego indeksu okna wyszukiwawczego. Włączenie tego indeksu wymaga modyfikacji sekcji [CZYTELNICY], np.:

[CZYTELNICY]
...
Ux=do potwierdzenia

W ostatnim kroku należy dodać konfiguracje programów umożliwiających odpowiednio zdalny zapis do biblioteki, potwierdzanie operacji samoobsługowych oraz generowanie nowego hasła dostępu do konta czytelnika.

[EXTRA_PROGRAM_1]
desc=Zapisz mnie do biblioteki
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%zapisz-mnie.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%zapisz-mnie.ppr
sfm=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%zapisz-mnie.sfm 
call=ZAPBIB|UUID|%UUID%|
profile=,internal

[EXTRA_PROGRAM_2]
desc=Wygeneruj nowe hasło
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%generuj-haslo.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%generuj-haslo.ppr
sfm=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%generuj-haslo.sfm 
call=GENPAS|UUID|%UUID%|
profile=,internal

[EXTRA_PROGRAM_3]
desc=Potwierdź operację samoobsługową
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%potwierdz-kod.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%potwierdz-kod.ppr
sfm=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%potwierdz-kod.sfm 
call=POPSAM|UUID|%UUID%|
profile=,internal

[EXTRA_PROGRAM_4]
desc=Wyślij list
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%mail_czytelnik.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%mail_czytelnik.ppr
call=MAILCZT|API|%API%|
father=Komunikacja z czytelnikami
profile=,pracownicy,administratorzy

Ustawienie parametrów

Cały proces autozapisu czytelnika będzie działał tylko wtedy, kiedy mechanizmem logowania się do konta czytelnika jest login - czyli pojedyncze pole akceptujące wybrane, skonfigurowane wcześniej pola formularza czytelnika. Należy ustawić taką opcję w konfiguracji SOWA-WWW, natomiast w serwerze aplikacji SOWA2/MARC21 należy ustawić parametr bazy czytelników CFG_LOGIN - powinien on zawierać oddzielone pionową kreską nazwy indeksów pól bazy czytelników (zob. definicja struktury w pliku czytelnik.sfi).

Przykład ustawienia logowania wg adresu e-mail, nazwiska i imienia, numeru PESEL lub barkodu
w# CFG_LOGIN CZ|CC|CV|CB|
  • No labels