Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych
pliksowa_module_wyp_cmds.xml
aliasybrak
składnia
  • conv_idx <obr | zam | rez | wiz | mon | kar | uby | *> <where>

Opis

Odtworzenie pseudo indeksów SOWY1 i SOWY2, w strukturach SowySQL. W zależności od wybranego parametru operacja może być wykonana albo dla określonej tabeli albo dla wszystkich, jeśli jako parametr podamy *.

Warunek opcjonalny where - warunek ten (w formacie SQL), pozwala ograniczyć listę rekordów na których zostanie wykonana operacja, tylko do tych, na których powinna, nawet do pojedynczego rekordu. 

Przykłady

conv_idx zam
conv_idx zam fld_agenda='05'
conv_idx zam fld_indx=1234543

Warunek where dostępny od wersji serwera 1.73.22

  • No labels