Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych
pliksowa_module_adm_cmds.xml
aliasybrak
składnia
 • rebuild 512
 • rebuild full <* | typ rekordu | typ rekordu + numer rekordu>
 • rebuild special_kinds
 • str_field_upper (od wersji 1.70.1)
 • escape (od wersji 1.70.1)
 • spaces (od wersji 1.72.03)
 • last_escape (od wersji 1.73.07)

Opis

Odtworzenie pewnych wartości w bazie.

 • Dla parametru 512, jest dzielona wartość pól opisu, na cześć początkowa o długości do 512 bajtów, a pozostała zawartość jest przenoszona do pola REST
 • w przypadku parametru full, na podstawie zawartości TBL_ITEMS_IDX, odtwarzam TBL_ITEMS_FULL. 
 • parametr special_kinds jest używany w celu wygenerowania specyficznej zawartości pola upper, dla kindow zdefiniowanych w parametrze numbers_as_letters_for_kinds (sowa.inf)
 • wywołanie z str_field_upper spowoduje odtworzenie pól upper dla całej bazy (konieczne, w przypadku zmiany algorytmu generowania tych pól)
 • wywołanie z escape odtworzy pola upper dla rekordów które zawierają znak ESC (Chr(27))
 • wywołanie z spaces usunie zbędne spacje na końcach pól markowych
 • wywołanie z last_escape do naprawy brakującego znaku chr(26), na końcu linii, dla wersji z przed 1.73.07

Przykłady

Odtworzenie TBL_ITEMS_FULL dla wszystkich typów rekordów

rebuild full *

Odtworzenie TBL_ITEMS_FULL dla rekordów typu U

rebuild full U

Odtworzenie TBL_ITEMS_FULL dla jednego określonego rekordu

rebuild full typ_rekordu + numer_rekordu
rebuild full U25763

numer_rekordu - to sama liczba, bez typu rekordu, czyli np: rebuild full 43678

 • No labels