Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych
pliksowa_server_cmds.xml
aliasybrak
składnia
 • user <nazwa użytkownika> add <hasło> {prawa}
 • user <nazwa użytkownika> delete
 • user <nazwa użytkownika> passwd <nowe hasło> <nowe hasło>
 • user <nazwa użytkownika> right <add | del | new> <prawo>
 • user <nazwa użytkownika> show
 • user <nazwa użytkownika> comment
 • user <nazwa użytkownika> profile

Opis

Instrukcja ta umożliwia administrację pojedynczymi kontami użytkowników. Używając odpowiednich parametrów można:

 • add - dodać nowego użytkownika (ustawiane jest hasło tymczasowe: 1)
 • delete - usunąć istniejącego użytkownika, odradzamy używanie tej funkcji, zamiast tego, lepiej usunąć użytkownikowi prawa i zmienić hasło, dzięki temu, będzie wiadomo, że taki użytkownik kiedyś faktycznie pracował w systemie
 • passwd - zmienić hasło użytkownika
 • right - ustawić prawa użytkownika - add, del - dodanie i kasowanie prawa, new - zastąpienie wszystkich praw nowym ciągiem
 • show - wyświetlić informację na temat użytkownika
 • comment - dodaje komentarz na temat użytkownika
 • profile - ustawia profil dla użytkownika
Prawa
 • modyfikowanie{=identyfikator} (skrót &M lub &M=identyfikator)
  • użytkownik ma prawo do modyfikowania rekordów
  • podanie identyfikatora, spowoduje, że określony identyfikator zostanie wpisany w polu 040 jeśli rekord będzie modyfikowany przez danego użytkownika
 • prefiks=LISTA_NUMERÓW_INWENTARZY
  • ograniczenie edycji rekordów przez użytkownika dla określonych inwentarzy
 • wypożyczanie=NUMER_AGENDY (skrót &W=numer_agendy)
  • użytkownik ma prawo do wypożyczania w ramach określonej agendy (lista agend jest dostępna w parametrze CFG_AGENDY)
 • inne=LISTA_AGEND (skrót &I=lista_agend)
  • użytkownik ma prawo do odbierania zwrotów, pobierania płatności, itp. w ramach określonych agend, ale nie może wypożyczać pozycji przypisanych do danej agendy
 • ubytkowanie=LISTA_AGEND  (skrót &U=LISTA_AGEND)
  • określenie w ramach jakich agendy użytkownik może ubytkować pozycje
 • czytelnia=NUMER_AGENDY
  • prawo wymagane przez klienta czytelni, określa do której czytelni ma prawa dany użytkownik
 • kasjer=DWU_ZNAKOWY_KOD_OPERATORA_WPŁATY
  • informacja zapisywana, przy wpłacie gotówkowej w tabeli kar, w polu fld_operator
 • administrowanie (skrót &A)

 

Lista dostępnych agend znajduje się w parametrze CFG_AGENDY, lista dostępnych inwentarzy jest zapisana w parametrze CFG_PLACOWKI.

Z powodu problemu z polskimi znakami w różnych systemach operacyjnych, zalecane jest używanie podanych skrótów praw.

 

Przykłady

Założenie użytkownika Wojtek z prawem do modyfikowania rekordów oraz prawem do administrowania i hasłem "domek":

user Wojtek add domek &M;&A

Po pewnym czasie chcemy, żeby Wojtek miał prawo do wypożyczania w agendzie 02 oraz przyjmowania zwrotów z agend 00 i 04

user Wojtek right add &W=02;&I=00,04

Wojtka przez pół roku nie było w pracy i zapomniał hasła, ustawiamy mu nowe "zapominalski"

user Wojtek passwd zapominalski zapominalski

W zasadzie, to już nie chcemy, żeby Wojtek dalej był administratorem, jak można mu odebrać prawo do administrowania?

user Wojtek right del &A

Wojtek został przeniesiony do innej placówki, ma teraz wypożyczać w agendzie 46 i przyjmować zwroty w 88 i 77, oraz może ubytkować we wszystkich tych agendach, ale nie może już więcej modyfikować rekordów. Za dużo zmian, żeby wprowadzać je pojedynczo, utwórzmy więc dla Wojtka od razu nowe prawo:

user Wojtek right new &W=46;&I=88,87;&U=46,88,87
 • No labels