Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

SowaSQL wersja 1.73 (Ostatnie wydanie 1.73.33 z dnia 2017-03-22)

Najważniejsze:

 • Gruntowna przebudowa wielu mechanizmów wewnętrznych serwera co w bardzo dużym stopniu poprawiło ogólną wydajność całego systemu

 • Mechanizmy ułatwiające dodanie do klienta WWW nowoczesnych rozwiązań bazujących na Elastic Search (dostępne tylko w wersji SowaSQL):

  • podpowiedzi fraz w indeksie w formularzu wyszukiwania. 

  • Szybkie wyszukiwanie nowości

  • Użycie filtrów w szybkim wyszukiwaniu

  • Obsługa fraz z indeksu w szybkim wyszukiwaniu

  • Podświetlanie wyników w szybkim wyszukiwaniu

  • Prezentacja najpoczytniejszych książek

  • Filtrowanie wg dostępności

  • Szybkie wyszukiwanie wg kryterium podstawowego

 • Wypożyczalnia komputerów
 • Zapisywanie wysłanych e-maili do bazy
 • Szyfrowanie całej komunikacji
 • Obsługa agend 4 znakowych
 • Reszta zmian

SowaSQL wersja 1.72 (Ostatnie wydanie 1.72.05 z dnia 2015-01-25)

Najważniejsze:

 • Gruntownie przerobiony i poprawiony wykaz upomnień, zgodnie z postulatami bibliotekarzy
 • Ignorowanie przez filtry egzemplarzy ubytkowanych i czasowo niedostępnych
 • Możliwość wyłączenia generowania monitów dla określonego czytelnika (np. przebywającego za granicą)
 • Zamawianie i rezerwowanie, oraz kasowania zamówienia i rezerwacji dla wszystkich, bez względu na uprawnienia do agendy
 • Wydruk tylko pierwszych, drugich lub trzecich (i następnych) upomnień
 • Grupowego wydruku monitów dla wszystkich agend jednocześnie
 • Reszta zmian

Aktualizacja do wersji 1.72.0 wymaga wykonania komend administracyjnych:

rebuild escape
rebuild spaces

SowaSQL wersja 1.71 (Ostatnie wydanie 1.71.13 z dnia 2014-10-14)

Najważniejsze:

 • Możliwość indywidualnej konfiguracji konta pocztowego dla każdej agendy z osobna
 • Możliwość rekonfiguracji ustawień kont pocztowych bez restartu serwera
 • Rozbudowanie konsolowego klienta administracyjnego o pełniejszą obsługę parametrów konfiguracyjnych oraz wstęp do obsługi szablonów konfiguracyjnych
 • Możliwość ustawienia indywidualnego adresu e-mail dla każdej agendy
 • Możliwość oznaczenia monitu jako wysłanego przy pomocy czytnika kodów kreskowych (wymaga aktualizacji klienta Sowy)
 • Obsługa filtrów
 • Możliwość kolejkowania zapytań z z39.50
 • Praca w trybie tylko do odczytu - dzięki czemu możliwe jest uruchomienie duplikatu serwisu na replikowanej bazie i odciążenie głównego serwera (np. używając drugą instancję do z39.50, lub zestawień)
 • Możliwość rozliczania kar na raty
 • Możliwość definiowania reguł filtrów w ramach dotychczasowej konfiguracji stałych kolekcji

 • Reszta zmian

Aktualizacja do wersji 1.71.8 wymaga aktualizacji klienta - bez tego nie będzie można rozliczać kar na raty

SowaSQL wersja 1.70 (Ostatnie wydanie 1.70.5a z dnia 2013-11-08)

Najważniejsze:

 • Możliwość współpracy z portalem usług bibliotecznych http://w.bibliotece.pl
 • Obsługa multimediów chronionych (dostęp tylko za zgodą)
 • Praca z serwerem PostgreSQL w wersji 9.2
 • Weryfikacja hasła zgodnie z ustawą - ważność hasła 30 dni, minimum 8 znaków, hasło musi zawierać, małą literę, dużą literę i znak specjalny
 • Możliwość logowania ruchu przychodzącego do celów administracyjno / rozwojowych (zmiany w CFG_LOG_LEVEL i dodanie CFG_DEBUG_LEVEL)
 • Reszta zmian 

Aktualizacja do wersji 1.70.1 wymaga wykonania we wszystkich katalogach komendy administracyjnej:

 

rebuild escape

SowaSQL wersja 1.65 (Ostatnie wydanie 1.65.22d z dnia 2013-06-12)

Najważniejsze:

 • Podczas zamykania okna edycji czytelnika, jeśli nie miał on ustawionego hasła, hasło to zostanie automatycznie ustawione, oprócz tego, jeśli czytelnik ma wpisany adres e-mail, hasło to zostanie automatycznie do niego wysłane.
 • Dodany zewnętrzny moduł wysyłki poczty dzięki czemu można obsłużyć pewne niestandardowe ustawienia serwerów pocztowych, w planach jest wprowadzenie obsługi szablonów HTML, definiowanych przez biblioteki na potrzeby wysyłanej poczty.
 • Przy pomocy CFG_LOG_LEVEL można ustawić szczegółowość logów (0 - tylko najważniejsze, >=1 - pełniejsze logi, >=5 testy czasowe, >=10 szczegółowe logi developerskie).
 • Nowy parametr: CFG_BARKOD_BLOKOWANY - jeśli jest ustawiony na N, wówczas, możliwa jest reaktywacja wcześniej wyłączonego barkodu. UWAGA: można będzie przypisać czytelnikowi wcześniej unieważniony barkod, ale NIE przeniesie to żadnych historycznych operacji takich jak wypożyczenia, kary czy monity.
 • Obsługa dokumentów wieloegzemplarzowych w skontrum (egzemplarzy, które mają ten sam numer inwentarzowy, a różnią się wyłącznie końcówką identyfikatora).
 • Program grupowej wysyłki poczty na podstawie kategorii czytelniczych.
 • Podział kategorii wiekowych w statystykach, podział na 0..5, 6..12, 13..15 - wprowadzenie parametru CFG_WIEK_OPCJA.
 • Zestawienie - wykaz upomnień.
 • Możliwość sprofilowania formularzy edycyjnych.
 • Moduł obsługi czytelni.
 • Kilkanaście zestawień zostało zapisanych od nowa, działają bezpośrednio na danych przy użyciu SQL, co znacznie przyspieszyło ich wykonywanie.
 • Umożliwienie blokowania prolongat po wykonaniu ich określonej liczby
 • Znaczne przyspieszenie operacji na rekordach wieloegzemplarzowych oraz podczas wykonywania skryptów, które wielokrotnie korzystały z externala CFG.
 • Reszta zmian 

SowaSQL wersja 1.64 (Ostatnie wydanie 1.64.10 z dnia 2011-10-12)

Najważniejsze:

 • Moduł obsługi skontrum.
 • Napisana od nowa obsługa plików XML.
 • Parametry serwera, są przechowywane w bazie, a nie w pliku (jest możliwy import i eksport tych parametrów z bazy do z i do pliku xml).
 • Możliwość zarządzania opcjami wypożyczalni z poziomu klienta wypożyczalni (blokada zamawiania i rezerwowania dla pojedynczej agendy).
 • Statystyki operacji wykonywanych przez czytelnika z poziomu www (zamawianie, rezerwowanie, prolongata, itp).
 • Ustawienie CFG_NIEZALEZNE_AGENDY na dowolną wartość spowoduję iż w czasie zamawiania, rezerwowania i wypożyczania, kontrolowane są wyłącznie operacje dla agendy egzemplarza na którym jest wykonywana operacja.

 • Prezentacja nowości (w tym na WWW - wymagana wymiana klienta WWW) (zarządzanie nowościami ręczne przy pomocy programów -> dodaj do kolekcji nowości i usuń z kolekcji nowości).
 • Powiadomienie (e-mail) o zbliżającym się terminie zwrotu (termin wysyłki może być definiowany indywidualnie dla każdej agendy).
 • Możliwość zapisywania się czytelnika do biblioteki z poziomu WWW (konieczna wymiana klienta WWW).
 • Można łatwo zmieniając parametr CFG_KINDS_FOR_LOGIN ustawić typu pól, przy pomocy których czytelnik może się logować do bazy przez WWW
 • Reszta zmian

SowaSQL wersja 1.63 (Ostatnie wydanie 1.63.0 z dnia 2011-08-25)

Najważniejsze:

 • Eksport / import czytelników z i do pliku tekstowego - co znacznie ułatwia i przyspiesza zarządzanie użytkownikami.
 • Możliwość wyłączenia blokowania rekordów przed wykonaniem programu administratora (przy wykonywaniu programów administratora na dużych kolekcjach - powyżej 20 - 30 tyś rekordów), znacznie przyspiesza (od kilku do kilkunastu minut) to rozpoczęcie wykonywania programu.
 • Możliwość zdecydowania czy skrypt administratora ma być przerywany po napotkaniu błędu zapisu rekordu, czy też ma być kontynuowany i nie zwracać uwagi na problemy.
 • Funkcje random i sort w interpreterze skryptów.
 • Obsługa zamówień między-bibliotecznych (w tym z poziomu WWW).
 • Obsługa zamówień pozycji do zakupu z poziomu WWW.
 • Reszta zmian
 • No labels