Versions Compared

Klucz

  • Te wersy zostały dodane. Tosłowo zostało dodane.
  • Te wersy zostały usunięte. To słowo zostało usunięte.
  • Formatowanie zostało zmienione.

...

Blok Kodu
languagenone
[EXTRA_PROGRAM_1]
desc=Zapisz mnie do biblioteki
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%zapisz-mnie.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%zapisz-mnie.ppr
sfm=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%zapisz-mnie.sfm 
call=ZAPBIB|UUID|%UUID%|
profile=,internal

[EXTRA_PROGRAM_2]
desc=Wygeneruj nowe hasło
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%generuj-haslo.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%generuj-haslo.ppr
sfm=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%generuj-haslo.sfm 
call=GENPAS|UUID|%UUID%|
profile=,internal

[EXTRA_PROGRAM_3]
desc=Potwierdź operację samoobsługową
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%potwierdz-kod.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%potwierdz-kod.ppr
sfm=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%potwierdz-kod.sfm 
call=POPSAM|UUID|%UUID%|
profile=,internal

[EXTRA_PROGRAM_4]
desc=Wyślij list
path=%SOWA2%czytelnicy%SL%
parameters=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%mail_czytelnik.epr
prog=%SKR%wypozyczalnia%SL%programy%SL%mail_czytelnik.ppr
call=MAILCZT|API|%API%|
father=Komunikacja z czytelnikami
profile=,pracownicy,administratorzy

Ustawienie parametrów

Cały proces autozapisu czytelnika będzie działał tylko wtedy, kiedy mechanizmem logowania się do konta czytelnika jest login - czyli pojedyncze pole akceptujące wybrane, skonfigurowane wcześniej pola formularza czytelnika. Należy ustawić taką opcję w konfiguracji SOWA-WWW, natomiast w serwerze aplikacji SOWA2/MARC21 należy ustawić parametr bazy czytelników CFG_LOGIN - powinien on zawierać oddzielone pionową kreską nazwy indeksów pól bazy czytelników (zob. definicja struktury w pliku czytelnik.sfi).

...