W tej przestrzeni powstaje dokumentacja do systemu SOWASQL/MARC21 - wariantu systemu bibliotecznego SOWA współpracująca z (potencjalnie) dowolnym systemem relacyjnych baz danych wykorzystującym język SQL.

W szczególności obecna wersja systemu SOWASQL współpracuje z następującymi systemami baz danych:

 
Navigate space