Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Polecenie "update"

Polecenie to służy do aktualizacji konfiguracji serwisów nadzorowanych przez sowizora.

Składnia

sowizor update sowa2:<sid>|<sid> [--force] [--nodelete] [--diff] [--records=<expr>]
sowizor update sowasql|<sid> [<opcja>] [--force] [--nodelete] [--diff] [--records=<expr>] 
sowizor update z3950:<sid>|<sid>

Aktualizacja konfiguracji SOWY2

Składnia polecenia pozwala na aktualizację konfiguracji wszystkich (nadzorowanych) serwisów SOWA2 lub tylko wskazanego serwisu.

Podczas aktualizacji ponownie generowane są następujące pliki dla serwisu:

 • plik .inf - konfiguracja usług Sowy2 (formaty, zestawienia, programy etc.)
 • plik katalog.ini - definicja struktury bazy logicznej rekordów Sowy2
 • plik index.py - plik do reindeksacji bazy danych w trybie offline

Aktualizacja możliwa jest tylko i wyłącznie dla serwisów nadzorowanych, dla których nie wprowadzono żadnej ręcznej zmiany w plikach konfiguracyjnych. Aby zignorować tą blokadę (i utracić wszystkie ręczne modyfikacje) należy uruchomić polecenie z opcją --force.

W trakcie aktualizacji bieżące pliki konfiguracyjne są archiwizowane a następnie usuwane. Można użyć opcji --nodelete, wówczas pliki nie zostaną skasowane, tylko przemianowane na rozszerzenie .old.

Sprawdzanie różnic

W przypadku ręcznej ingerencji w plik .inf polecenie nie pozwoli na aktualizację (chyba, że użyjemy opcji --force). Można w tym przypadku wyświetlić listę różnic pomiędzy aktualną konfiguracją, a docelowo generowaną konfiguracją, używając opcji --diff.

sowizor update krakow_wbp_bib --diff

Dodawanie / usuwanie opcjonalnych typów rekordów

Niektóre schematy serwisów sowa2 posiadają opcjonalne typy rekordów (zob. komenda add). Aby do istniejącej konfiguracji dodać jeden z takich rekordów należy użyć opcji --records=+<typy>, gdzie <typy> to litery oznaczeń tych rekordów.

Przykład dodania rekordu K do konfiguracji
sowizor update mragowo_ckit_ks --records=+K

Analogicznie można z konfiguracji usunąć takie rekordy, dzięki opcji --records=-<typy>.

Przykłąd usunięcia rekordu K z konfiguracji
sowizor update mragowo_ckit_ks --records=-K

 

Aktualizacja konfiguracji Z39.50

Polecenie aktualizuje pliki celów Z39.50 (jest to konfiguracja wskazująca na adres docelowego serwera katalogu bibliotecznego oraz definiująca sposób translacji zapytań Z39.50 na język zapytań SOWA-TCP).

Wszystkie informacje niezbędne do wygenerowania tych reguł są generowane na podstawie aktualnego stanu dostępnych indeksów wyszukiwawczych w docelowym serwerze bibliotecznym. Z tego powodu jakakolwiek ręczna ingerencja w te pliki jest bezcelowa i nie jest kontrolowana.

Pliki celów Z39.50 (czyli np. default.ini w katalogu z3950/inf/) nie podlegają inspekcji i są zawsze nadpisywane nowo generowaną konfiguracją, a stara nie jest archiwizowana.

Aktualizacja konfiguracji SOWASQL

Polecenie w tym przypadku obsługuje dodatkową opcję wywołania, która precyzuje zakres aktualizowanej konfiguracji.

OpcjaOpisPrzykładUwagi
configAktualizacja plików konfiguracyjnych serwisu SOWASQLsowizor update krakow_kbp_ks configJeśli nastąpiła ręczna ingerencja w pliki konfiguracyjne, polecenie się nie powiedzie.
recordsAktualizacja struktur rekordów logicznychsowizor update krakow_kbp_ks recordsPo aktualizacji następuje próba restartu serwisu
admAktualizacja pliku konfiguracyjnego dla klienta administracyjnegosowizor update sowasql admdot. pliku sowa_client_adm_servers.xml - działa tylko w postaci podanej w przykładzie
allRównoczesna aktualizacja całej konfiguracjisowizor update krakow_kbp_ks all 

W przypadku aktualizacji  z opcją config generowane są pliki:

 • sowa.inf - podstawowa konfiguracja serwisu
 • sowa_module_kol_const_collections.xml - definicja kolekcji stałych
 • sowa_module_kol_formats.xml - definicja formatów prezentacji danych
 • sowa_module_kol_macro_selectors.xml - definicja dostępnych makr wyszukiwawczych
 • sowa_module_kol_orders.xml - definicja dostępnych indeksów
 • sowa_module_kol_reports.xml - definicja dostępnych raportów
 • sowa_module_scr_programs.xml - definicja dostępnych operacji
 • sowa_module_wyp_orders.xml - definicja dostępnych indeksów dla listy czytelników
 • sowa_module_sort_programs.xml - definicja dostępnych metod sortowania
 • sowa_server_profiles.xml - definicje profili użytkowników

Sprawdzanie różnic

W przypadku ręcznej ingerencji w plik sowa.inf polecenie nie pozwoli na aktualizację (chyba, że użyjemy opcji --force). Można w tym przypadku wyświetlić listę różnic pomiędzy aktualną konfiguracją, a docelowo generowaną konfiguracją, używając opcji --diff.

sowizor update krakow_pbp_ks --diff
 • No labels