Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Polecenie "upgrade"

Polecenie to automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje wskazanych pakietów oprogramowania (pojedynczo lub grupami).

Składnia

sowizor upgrade <pakiet|grupa> [--force] [--using <version>]

Aktualizacja pakietów i grup

Podanie jako parametru nazwy pakietu (np. server-sowasql-prg) albo nazwy grupy (np. sowasql) - powoduje pobranie i automatyczną instalację aktualizacji wskazanych pakietów oprogramowania - o ile wykryta zostanie dostępność takich aktualizacji.

Przed przeprowadzeniem aktualizacji pojedynczego pakietu program wyświetli listę ostatnich zmian (tylko zmiany w najnowszej wersji) i poprosi o potwierdzenie. W przypadku, gdy jest już zainstalowana najnowsza wersja, program zakończy działanie.

W szczególnych przypadkach może zajść konieczność ponownej instalacji aktualizacji pakietu (np. w przypadku wystąpienia błędów przy jego konfiguracji). W takich przypadkach należy dodać opcjonalny argument --force - spowoduje to przeprowadzenie ponownej instalacji aktualnej wersji pakietu (lub grupy).

Wersje kandydackie

W przypadku wprowadzania dużych zmian w systemie, mogą pojawić się tzw. wersje kandydackie pakietów (charakteryzują się one sufiksem ".rc" w numerze wersji). Pakiety te nie są jednak automatycznie instalowane, aby wymusić ich instalację należy użyć dodatkowo argumentu --using podając pełny numer wersji pakietu.

Np. w wyniku komendy status uzyskaliśmy taką listę pakietów:

sowasql:server-sowasql-prg - (2018-06-05) 1.74.05c [*] jest dostępna: 1.74.06.rc1 (2018-06-26)
sowasql:server-sowasql-skr - (2018-06-26) 1.18.96  [*] jest dostępna: 2.0.0.rc1 (2018-06-26)
sowasql:server-sowasql-cfg - (2018-06-05) 1.39.11  [*] jest dostępna: 2.0.0.rc1 (2018-06-26)
sowasql:server-sowasql-ico - (2017-11-28) 1.0.0   

Aby zainstalować wersję kandydacką pakietu server-sowasql-cfg wymagane jest wydanie następującej komendy:

sowizor upgrade server-sowasql-cfg --using 2.0.0.rc1

Uwaga!

Instalacja wersji kandydackiej powinna być przeprowadzana tylko pod nadzorem pracownika firmy SOKRATES-software.

  • No labels