Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Składnia polecenia

Podstawowa składnia polecenia ma następującą postać:

smailer <opcje> komenda [adres_nadawcy] <parametry>

Przy czym opcje mogą także znaleźć się na końcu polecenia. Większość opcji dostępna jest w dwóch wariantach - krótkiej (np. smailer -v) lub długiej (np. smailer --version). Na potrzeby przejrzystości dokumentacji w przykładach będą podane zwykle opcje w wariancie długim.

Spis dostępnych opcji można uzyskać wywołując polecenie (używając do wyboru opcji w wariancie krótkim lub długim):

smailer -h
smailer --help

Adres e-mail nadawcy jest kluczem, wg którego odszukiwana jest właściwa konfiguracja nadawcy. Wszystkie polecenia można wykonać dla wszystkich skonfigurowanych kont naraz - w tym celu wystarczy podać @ jako adres nadawcy, lub zostawić to pole puste (przy czym pole może być puste tylko jeśli nie mamy zamiaru podać żadnych parametrów komendy). 

Komendy

KomendaOpis
queueWyświetla kolejkę wiadomości oczekujących na wysłanie
sendWysyła wiadomości z kolejki
test

Testuje ustawienia konfiguracji wysyłając maila testowego na adres, który trzeba podać jako kolejny parametr wywołania.

smsTestowanie bramki SMS

Opcje

OpcjaOpis
--daemonUruchamia w trybie demona (logi do pliku)
--testing EMAILWysyła wiadomości na podany adres EMAIL, zamiast do docelowego odbiorcy
--tester EMAILAdres mailowy nadawcy w trybie testowym
--purgeCzyści kolejkę po wykonaniu akcji (opcja --testing domyślnie nie czyści kolejki!)
--timeout CZASCzas oczekiwania na serwer SMTP (w sekundach)
--verbose POZIOMPoziom logowania: info, debug, warn lub error
--sid SIDSID (nazwa) katalogu SOWY, którego konfiguracja ma zostać użyta
--log-file PATHNiestandardowa ścieżka do pliku logu
--pid-file PATHNiestandardowa ścieżka do pliku PID
--cfg-file PATHNiestandardowa ścieżka do pliku z konfiguracją

 

 

  • No labels