Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Serwer HTTP

Do działania niezbędny jest serwer HTTP pozwalający na uruchamianie skryptów CGI napisanych w języku PHP.

Zalecanym serwerem jest Apache HTTP Server, przy czym skrypty modułu SOWA-WWW współdziałają także z Microsoftowym IIS. Serwis może być także uruchamiany w usłudze hostingowej (wśród istniejących wdrożeń znajdują się usługodawcy tacy jak: nazwa.pl, home.pl, OVH, i kilku mniejszych).

Maszyna, na której uruchomiony będzie serwer HTTP musi pozwalać na wychodzące połączenia TCP/IP na adres i port serwera aplikacji systemu bibliotecznego SOWA.

Wsakazne jest włączenie w serwerze Apache modułu mod_rewrite.

Interpreter języka PHP

Do działania niezbędny jest interpreter języka PHP w wersji co najmniej 5.2. Zalecana jest instalacja wersji najbardziej aktualnej (z serii 5.4).

Ponadto należy zainstalować następujące moduły (listę zainstalowanych modułów można sprawdzić poleceniem: php -m):

 • ctype
 • imagick lub gd (zalecane imagick, jako szybsze i lepiej obsługujące duże pliki obrazów)
 • hash
 • iconv
 • openssl
 • sessions
 • xml (w tym xmlreader oraz xmlwriter)

Moduły opcjonalne, ale wskazane (zwiększają wydajność i niezawodność modułu):

 • json
 • mcrypt
 • sqlite3 (dostępny jest tylko dla PHP >= 5.3)

 

 • No labels