Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Ustawianie parametrów

Parametry ustawia się za pomocą dedykowanego klienta administracyjnego. W przypadku systemu Windows należy uruchomić program administrator_tcp.exe - w systemach Linux klienta konsolowego można uruchomić poleceniem sowizor adm.

Ustawianie w administrator_tcp.exe

W przypadku programu administrator_tcp.exe można użyć odpowiednich przycisków do ustawiania parametrów (P), lub wydać polecenie z P z odpowiednimi atrybutami.

grupawyświetleniezmiana wartościopis
PP? <parametr>P# <parametr> <wartość>parametry bazy głównej

Aby skasować parametr należy zmienić jego wartość na pustą.

Przykłady użycia komendy P
P? CFG_AGENDY
P# CFG_AUTO_LIMIT 20
P# CFG_KINDS_FOR_LOGIN CA|CB|CC|CV|CZ|
P# core.agenda.10.url http://www.biblioteka.pl/filia10 

Ustawianie w linii poleceń na serwerze Linux

W przypadku pracy na konsoli serwera Linux, można wywoływać polecenia klienta konsolowego, przy pomocy "sowizor adm".

komendawyświetleniezmiana wartości
cmdcmd ls <parametr> ?cmd # <parametr> <wartość>

W trakcie wywoływania polecenia w konsoli, konieczne jest dodatkowo poprzedzenie znaków ? i # znakiem \, zaś wartość parametru powinno się ująć w cudzysłowy (zwłaszcza, gdy zawiera spacje lub znaki specjalne).

Nietypowym przypadkiem jest znak / (ukośnik), który - jeśli ma zostać częścią wartości parametrów - musi zostać podany jako dwa znaki // (dwa ukośniki). Taki szczególny przypadek stanowią np. adresy URL.

Przykład użycia komendy "cmd"
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg ls cfg_agendy \?
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg \# cfg_auto_limit 20
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg \# cfg_kinds_for_login "CA|CB|CC|CV|CZ|"
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg \# core.agenda.10.url "http:////www.biblioteka.pl//filia10"

Typy parametrów

Każdy parametr jest co prawda łańcuchem znaków, jednak zakłada się, że ma określoną strukturę za pomocą której definiuje się jej typ.

TypOpisPrzykład
LiczbaLiczba bez znaku i bez przecinka20
NapisCiąg znaków dowolnej długości (bez znaków sterujących)Tekstowa wartość parametru (&^&^)
Lista

Poszczególne elementy listy są oddzielone znakiem pionowej kreski - |

(warning) Znak ten musi także kończyć całą listę

CA|CB|CC|CZ|
SłownikLista par wartości - gdzie każda para to także elementy oddzielone znakiem pionowej kreski00|Wypożyczalnia|01|Czytelnia|
Wartość logiczna0 - fałsz; dowolna inna wartość - prawda0

Wzorce parametrów

Niektóre parametry są wyrażone za pomocą wzorca. Oznacza to, że część nazwy parametru jest zmienna (np. jest oznaczeniem agendy, inwentarza, kategorii czytelnika itp.). Takie parametry będą wyrażone za pomocą wyrażenia regularnego (regex).

Np. parametr identyfikowany jako CFG_ZAM_# posiada informację o wzorcu: CFG_ZAM_(\d+)$ - taka konstrukcja oznacza, że poprawna nazwa parametru będzie rozpoczynać się od CFG_ZAM_, a następnie będzie jeden lub więcej znaków numerycznych. Poprawne zatem będą np. parametry: CFG_ZAM_0, CFG_ZAM_20 itd.

Spis parametrów

Parametr Typ Opis
001 Napis Identyfikacja rekordów
Identyfikacja rekordów (stały prefiks pola 001)
001_rok Napis Liczba cyfr roku bieżącego używana w generowaniu pola 001
Domyślnie przy generowaniu numeru kontrolnego system używa dwóch ostatnich cyfr roku bieżącego.
001u Napis Identyfikacja rekordów U (Łódź SBR)
Identyfikacja rekordów (stały prefiks pola 001) w przypadku adaptacji Łódź-SBR
010a Napis Identyfikacja rekordów typu A
Identyfikacja rekordów A (stały prefiks pola 010). Jeśli nie podany, używana jest wartość parametru 001)
010b Napis Identyfikacja rekordów typu B
Identyfikacja rekordów B (stały prefiks pola 010). Jeśli nie podany, używana jest wartość parametru 001)
010c Napis Identyfikacja rekordów typu C
Identyfikacja rekordów C (stały prefiks pola 010). Jeśli nie podany, używana jest wartość parametru 001)
040 Napis Identyfikacja autora rekordu
Identyfikacja autora rekordu (pole 040) (siglum biblioteki)
948_0 Słownik podział w 948^0 (ŁG)
Podział dla podpola 948^0 - tylko w Łódź Górna MBP (adaptacja)
949_m Słownik podział w 949^M (ŁG)
Podział dla podpola 949^m - tylko w Łódź Górna MBP (adaptacja)
cfg_035_kontrola Napis Czy jest kontrolowana unikalność pola 035
cfg_380_podzial Słownik Definiuje przydział dokumentu do niestandardowego indeksu tytułowego na podstawie zawartości pola 380
Parametr ma postać: <wzorzec>|<kolekcja>|... gdzie jako kolekcja można podać: M (dodaje tytuł do indeksu M1 - np. filmy) N (dodaje tytuł do indeksu M2 - np. książka mówiona) O (dodaje tytuł do indeksu M3 - np. gry planszowe) Do indeksu dodawane są tytuły z pól 245 i 246. Zob. też cfg_949_podzial
cfg_505_h Napis umożliwia zwiększenie wysokości okienka formularza dla pola 505
parametr powinien mieć postać wyrażenia poprzedzonego + np. +50
cfg_520_h Napis umożliwia zwiększenie wysokości okienka formularza dla pola 520
parametr powinien mieć postać wyrażenia poprzedzonego + np. +50
cfg_59# Napis Etykieta dla pól 592-593 w formularzu edycji MARC21
Wzorzec regex: cfg_59([2-3])$
cfg_5xx_h Liczba wysokość pól edycyjnych o numerach 5xx (z wyjątkiem 505 i 520)
parametr powinien mieć postać wyrażenia poprzedzonego + np. +50 Dla pól 505 i 520 są odrębne parametry: CFG_505_H i CFG_520_H
cfg_69# Napis Etykieta dla pól 690-692 w formularzu edycji MARC21
Wzorzec regex: cfg_69([0-2])$
cfg_876_h Napis umożliwia zwiększenie wysokości okienka formularza dla pola 876 w rekordzie zasobu (tylko Wawa MN)
parametr powinien mieć postać wyrażenia poprzedzonego + np. +50 Dostępne tylko w adaptacji dla Warszawa MN
cfg_9## Napis Etykieta dla pól 950-989 w formularzu edycji MARC21
Wzorzec regex: cfg_9([5-8]\d)$
cfg_901_m Słownik Słownik dodatkowych podpól dla pola 901
Domyślnie w polu 901 nie ma zdefiniowanych podpól. Parametr ten określa słownik (podpole => opis) podpól dla pola 901. Np.: c|[c]|
cfg_911 Napis Etykieta pola 911 w formularzu edycji MARC21
cfg_912 Napis Etykieta pola 912 w formularzu edycji MARC21
cfg_924 Napis Etykieta pola 924 w formularzu edycji MARC21
cfg_948 Napis czy wykorzystywać w zestawieniach "Struktura wpływu" pole 948
Parametr jest ważny dla bibliotek, które wykorzystują do zestawień statystycznych typu "struktura" właśnie pole 948 zamiast zamiast podpola ^t pola 949. Warto sprawdzić czy konsekwentnie ustawione są parametry CFG_TYP# na 948
cfg_948_podpola Napis Lista podpól 948 uwzględniana w strukturze
Kolejne znaki to symbole podpól 948, których wartości będą pobierane przy ustaleniu kodu podziału dokumentów w statystykach. Domyślnie jest to tylko 948^0
cfg_948g Słownik Słownik wartości dla podpola 948^g (adaptacja Pabianice)
Parametr specyficzny tylko dla Pabianice MBP
cfg_948t Słownik Słownik wartości dla podpola 948^t (adaptacja Pabianice)
Parametr specyficzny tylko dla Pabianice MBP
cfg_949_dodatkowe Słownik Słownik z dodatkowymi podpolami 949, które mają być wyświetlane na prezentacji stanu egzemplarza w wypożyczalni
Słownik ma postać: "kod podpola" => "Nazwa parametru zawierająca słownik wartości dla tego podpola" Przykład: i|CFG_TRYB_UDOSTEPNIANIA|g|CFG_KAUCJA|
cfg_949_indeksy Słownik Definicja dodatkowych indeksów dla pola 949
Definiuje mapowanie podpól pola 949 na symbole indeksów, np: f|Zf| - wartość podpola f indeksowana jest w polu 949Zf
cfg_949_podzial Słownik Definiuje przydział dokumentu do niestandardowego indeksu tytułowego na podstawie zawartości pola 949
Parametr ma postać: <wzorzec>|<kolekcja>|... gdzie jako kolekcja można podać: M (dodaje tytuł do indeksu M1 - np. filmy) N (dodaje tytuł do indeksu M2 - np. książka mówiona) O (dodaje tytuł do indeksu M3 - np. gry planszowe) Do indeksu dodawane są tytuły z pól 245 i 246. Zob. też cfg_380_podzial
cfg_949f_ikony Słownik Dostępne ikony dla sygnatur obrazkowych
Definiuje mapowanie opisu sygnatury obrazkowej na nazwę pliku z obrazem (bez rozszerzenia) Np. sensacyjna|11_bron|detektywistyczna|14_cherlock| etc. Opis sygnatury obrazkowej pochodzi z pola 949^f.
cfg_95#_z Napis Wartość parametru jest wstawiana do formularza U przed polem edycji 95#Z
Wzorzec regex: cfg_95([2-9])_z$
Pozwala to zastąpić domyślną wartość pola edycyjnego od 952Z do 959Z, poprzez zastosowanie triku polegającego na tym, że wartość parametru zakończona jest średnikiem, co powoduje zakomentowanie domyślnej wartości danego pola.
cfg_950_m Słownik Słownik dodatkowych podpól dla pola 950
Domyślnie w polu 950 jest podpole a (hasło). Parametr ten określa słownik (podpole => opis) dodatkowych podpól dla pola 950. Np.: c|[c]|
cfg_954_m Słownik Słownik dodatkowych podpól dla pola 954 na formularzu dla czasopism
cfg_972_z Napis Wartość parametru jest wstawiana do formularza U przed polem edycji 972Z
Pozwala to zastąpić domyślną wartość pola edycyjnego 972Z, poprzez zastosowanie triku polegającego na tym, że wartość parametru zakończona jest średnikiem, co powoduje zakomentowanie domyślnej wartości pola edycji 972Z.
cfg_980_m Słownik Słownik dodatkowych podpól dla pola 980
Domyślnie w polu 980 są podpola a (symbol UKD) oraz b (poziom). Parametr ten określa słownik (podpole => opis) dodatkowych podpól dla pola 980. Np.: c|[c]|
cfg_984_z Napis Wartość parametru jest wstawiana do formularza U przed polem edycji 984Z
Pozwala to zastąpić domyślną wartość pola edycyjnego 984Z, poprzez zastosowanie triku polegającego na tym, że wartość parametru zakończona jest średnikiem, co powoduje zakomentowanie domyślnej wartości pola edycji 984Z.
cfg_990 Napis Etykieta pola 990 w formularzu edycji MARC21
cfg_a_unikalnosc Napis Opcje kontroli unikalności rekordów wzorcowych hasła rzeczowego - A
Ustawienie flagi N całkowicie wyłącza kontrolę unikalności, wówczas kolejne flagi są ignorowane. Flaga H natomiast działa tak, że jej ustawienie powoduje kontrolę unikalności w połączonym indeksie haseł, ale kontrola w dowolnym polu odrzuconej będzie realizowana tylko pod warunkemt **braku** włączonej flagi O.
cfg_agenda_mail Słownik powiązanie agendy z kontem poczty email
Umożliwia przypisanie agendy do wybranego konta nadawcy poczty email. Brak parametru powoduje wysyłanie wszystkich maili przez konto główne (sekcja [MAIL] konfiguracji). W przypadku skonfigurowania kolejnych kont nadawcy (sekcje [MAILxxx] gdzie xxx to identyfikator nadawcy), należy dla poszczególnych agend przypisać identyfikator nadawcy (czyli xxx), albo wartość pustą, jeśli ta agenda ma korzystać z konta głównego.
cfg_agenda_miedzybiblioteczne Napis Numer agendy dla wypożyczeń międzybibliotecznych
cfg_agenda_tlo Słownik Kolor tła zależny od agendy dla czytelnika
Dla agendy przypisuje się kolor tła. Wówczas czytelnik zapisany w danej agendzie będzie (w programie wypożyczalni) wyświetlany na takim tle. Np. 1|$CFFFFF|2|$BFFFCF|10|$EFFFCF|20|$ACF2FF| UWAGA: Jeśli ustawiony jest parametr CFG_CZYTELNIK_KOLORY, wówczas ma on pierwszeństwo!
cfg_agendy Słownik podział agend wypożyczalni
Podział agend wypożyczalni. Słownik "identyfikator agendy" => "opis agendy"
cfg_agendy_monit Słownik podział agend wypożyczalni - prezentacja na monicie
Podział agend wypożyczalni do prezentacji na wydruku monitu. Słownik "identyfikator agendy" => "opis agendy". Domyślnie stosowane są nazwy z parametru CFG_AGENDY. **Uwaga w SQL wszystkie agendy są 2 cyfrowe**
cfg_agendy_niezalezne Napis Umożliwia rezerwację egzemplarzy tego samego rekordu w kilku agendach
Parametr stosowany tylko w bibliotece Jarosław PWST-E, w pozostałych instalacjach powinien mieć wartość "N"
cfg_agendy_odbior Słownik Dostępne kombinacje agend odbioru dla zamówień i rezerwacji internetowych
Słownik mapujący agendy egzemplarzy na listę możliwych agend odbioru. Agendy odbioru wymienia się po przecinkach. Agendy można wyrażać także wzorcami: - ? - dopasowanie do dowolnej cyfry - @ - oznacza agendę egzemplarza Np. 10|@,80| - oznacza, że dla agendy 10 pozycje można odbierać w agendzie egzemplarza (10) lub agendzie 80. Więcej informacji na: https://dokumentacja.sokrates.pl/display/sqldoc/Konfigurowanie+agend+odbioru
cfg_agendy_stanowisk Słownik podział agend dla stanowisk komputerowych
Podział na agendy dla modułu obsługi stanowisk
cfg_akcesja Słownik podział źródeł wpływu
Podział źródeł wpływu dla podpola 949e
cfg_akcesja_i_# Napis Parametr otwarcia księgi akcesji: ilość
Wzorzec regex: cfg_akcesja_i_(.*)
cfg_akcesja_kontrola Napis Kontrola numeru akcesji w egzemplarzu
N wyłaczy kontrolę numeru akcesji w egzemplarzu
cfg_akcesja_nh Napis Czy stosowane mają być reguły akcesji przyjęte dla Kraków NhBP
Tylko SQL i tylko w Kraków NhBP
cfg_akcesja_rok Liczba Rok otwarcia na wydruku księgi akcesji
cfg_akcesja_w_# Napis Parametr otwarcia księgi akcesji: wartość
Wzorzec regex: cfg_akcesja_w_(.*)
cfg_album_wzor Lista kontrola gramatyczna numeru albumu w agendzie
Specyficzny parametr dla instalacji Kielce PBW. Pozwala na kontrolę numeru wprowadzonego w pole A (nr albumu, z możliwością innego przeznaczenia). Kolejne elementy listy zdefiniowane są jako <wzorzec>=<wynik>. Jeśli zawartość pola nie pasuje do wzorca, zwracany jest błąd. Np. CBU*=T|CJE*=T|
cfg_auto_agenda Napis Agenda zapisu przypisywana czytelnikowi podczas potwierdzenia rejestracji
Jeśli parametr nie jest ustawiony - przyjmowana jest agenda "0"
cfg_auto_dni Liczba proponowana liczba dni prolongaty przez internet
Proponowana liczba dni prolongaty przez internet. Jeśli pusta - stosuje się wartość parametru CFG_DNI
cfg_auto_dni_# Liczba proponowana liczba dni prolongaty przez internet dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_auto_dni_(.{1,4})$
Proponowana liczba dni prolongaty przez internet. Jeśli pusta - stosuje się wartość parametru CFG_AUTO_DNI. Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_auto_dni_zs Liczba proponowana liczba dni prolongaty przez internet zbiorów specjalnych
Proponowana liczba dni prolongaty przez internet zbiorów specjalych. Jeśli pusta - stosuje się wartość parametru CFG_DNI Parametr specyficzny dla Gryfina i Stargardu.
cfg_auto_kategoria Napis Kategoria automatyczna (samozapis)
Kategoria nadawana automatycznie w przypadku samodzielnego zapisu czytelnika do biblioteki
cfg_auto_limit Liczba limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach
Limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach
cfg_auto_limit_# Liczba limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_auto_limit_(.{1,4})$
Limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach. Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_auto_limit_ag_# Liczba limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla agendy # (tylko w Kraków PBP)
Wzorzec regex: cfg_auto_limit_ag_(\d{1,2})$
Parametr specyficzny dla regulaminu Kraków PBP
cfg_auto_limit_lekt Liczba limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla lektur (Kraków KBP)
Limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla lektur. Parametr specyficzny dla Kraków KBP
cfg_auto_limit_lektura Liczba limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla lektur (Kraków PBP)
Limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla lektur. Parametr specyficzny dla Kraków Podgórska BP
cfg_auto_limit_lektura_#1 Liczba limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla lektur, dla inwentarza #1 (Kraków PBP)
Wzorzec regex: cfg_auto_limit_lektura_(\d{3,4})$
Limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla lektur, dla inwentarza wyrażonego 3 lub 4 cyframi (zob. CFG_INW). Parametr specyficzny dla Kraków Podgórska BP
cfg_auto_limit_n Liczba Limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla czytelników z kategorii N
Tylko w regulaminie dla Kalisz PWSZ
cfg_auto_limit_zs Liczba limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla zbiorów specjalnych
Limit całkowitego czasu wypożyczenia w dniach dla zbiorów specjalnych Parametr specyficzny dla Gryfina i Stargardu.
cfg_auto_login Napis Automatyczne wypełnianie pola "login" przy zapisie danych czytelnika
Domyślnie pole "login" czytelnika jest normalnie dostępne do edycji, zarówno przez bibliotekarza (ale tylko raz) jak i przez czytelnika (z poziomu OPACa). Jeśli chcemy to zmienić i wymusić na systemie automatyczne nadawanie właściwego pola "login", wówczas należy wskazać algorytm wypełniania tego pola. Będzie ono automatycznie generowane przy każdym zapisie danych czytelnika. B - barkod czytelnika po usunięciu zer wiodących.
cfg_bar Napis Nietypowa wielkość barkodu czytelnika
cfg_bar_druk Napis Steruje wydrukiem naklejki z poziomu formularza edycyjnego.
Jeśli wartość jest niepusta, wówczas ikona naklejki na formularzu nie drukuje naklejki, tylko informuje o konieczności wypełnienia pola. Natomiast formularz widoku rekordu na ikonie naklejki zamieszcza wywołanie operacji "Zmień kod kreskowy".
cfg_bar_kc Napis Dopuszczenie znaków nienumerycznych w barkodzie
Ustawienie K jest specyficzne dla wybranych bibliotek
cfg_barkod_automat Napis automatyczne nadawnie barkodu (samozapis)
Pozwala **wyłączyć** automatyczne nadawanie barkodu dla czytelników rejestrujących się przez OPAC
cfg_barkod_blokowany Napis Blokowanie barkodów czytelników
Domyślnie barkod unieważniony jest blokowany i nie ma możliwości ponownego użycia go dla innego czytelnika. Ustawienie wartości N wówczas barkody nie są blokowane (czyli można odzyskiwać numery barkodów)
cfg_barkod_dlugosc Liczba niestandardowa długość barkodu
Jeśli jest ustawiona, to nie jest sprawdzana długość kodu czytelnika, a automatyczne generowanie barkodu generuje kod o podanej długości
cfg_barkod_litery Napis Opcjonalny prefiks maski pola edycyjnego barkodu
Pozwala np. na wprowadzenie barkodów ze znakami alfanumerycznymi. Wartość parametru jest dodawana na początek maski, która ma domyślną wartość 99999999999999;*; Np. dodanie trzech opcjonalnych znaków wiodących, które będą uppercase, to wartość: ">aaa"
cfg_barkod_pomin_kat Lista nie twórz automatycznie barkodu dla podanych kategorii
Dotyczy importu czytelników. Jeśli system jest skonfigurowany na automatyczne tworzenie barkodów dla importowanych czytelników, wówczas ten parametr określa listę kategorii, dla których czytelnikom tego barkodu jednak automatycznie nie tworzy (zob. Wrocław WSOWL dla przykładu)
cfg_barkod_wymagany Napis Czy wymagany jest barkod czytelnika
Określa, czy czytelnik musi mieć nadany barkod, aby móc wykonywać operacje rezerwacji i zamówień. **UWAGA**: przy włączonym samozapisie wymagane jest ustawienie tego parametru na "N"
cfg_bib_czasopismo_italic Napis wydruk bibliografii - określa, czy wyprowadzać tytuły czasopism kursywą
cfg_bib_myslnik Napis wydruk bibliografii - określa czy prezentowane są myślniki oddzielającye poziomy schematu
cfg_bib_odsylacz_poz Napis wydruk bibliografii - określa czy umieszczać odsyłacze 696 na końcu (domyślnie - w treści rozdziału)
cfg_bib_recenzje_nl Napis wydruk bibliografii - określa prezentację poszczególnych recenzji od nowego wiersza
cfg_bibliografia_dodatkowe Napis Wartość parametru jest wstawiana do formularza parametrów zestawienia liniowego
Pozwala to dołączyć opcję wyprowadzania dodatkowych wartości w zestawieniu liniowym. Np: label 'Prezentuj pola niestandardowe:' on 0, 240 check 'LIN.30' mask 'sygnatury artykułów' on 20,256,240 Należy zapamiętać wartość 'LIN.30' - jest to numer parametru, wartość "30" zostanie użyta w parametrze CFG_BIBLIOGRAFIA_DODATKOW_# do określenia jakie pole będzie wyprowadzane do zeestawienia i jaki będzie jego opis.
cfg_bibliografia_dodatkowe_# Słownik Lista wartości dodatkowo wyprowadzanych w zestawieniu liniowym, dla którego zaznaczono opcję nr #
Wzorzec regex: cfg_bibliografia_dodatkowe_(\d+)$
W przypadku zaznaczenia na formularzu parametrów zestawienia liniowego dodatkowej opcji o wartości # (zob. CFG_BIBLIOGRAFIA_DODATKOWE - nazwa pola formularza np. "LIN.30") dla każdej pozycji wyprowadzane są dodatkowe wartości. Pole Marc21 i etykieta tych wartości wyznaczane są właśnie niniejszym parametrem. Np: 951|Sygnatura artykułu: | Czyli w zestawieniu będzie dla każdej pozycji wyprowadzana wartość pola 951 poprzedzona etykietą "Sygnatura artykułu: ".
cfg_bibliografia_naglowek_# Napis Wydruk bibliografii: położenie nagłówka rozdziału poziomu
Wzorzec regex: cfg_bibliografia_naglowek_(\d)$
Jeśli parametr = C to nagłowek na środku kolumny, inaczej od lewej
cfg_bibliografia_naglowek_styl_# Napis Wydruk bibliografii: styl nagłówka rozdziału poziomu #
Wzorzec regex: cfg_bibliografia_naglowek_styl_(\d)$
Parametr zawiera opis stylu nagłowka wyrażony w RTF np. s30 oznacza nagłowek wielkości 15 pkt, bold
cfg_bibliografia_naglowek_styl_akapit Napis Wydruk bibliografii: styl tytułu akapitu
Parametr zawiera opis stylu tytułu wyrażony w RTF np. s24\i oznacza nagłowek wielkości 12 pkt, bold, italic
cfg_biezace_zamowienie Napis numer bieżącego zamówienia (akcesja)
cfg_blokada Napis przypadki wyznaczania blokady wypożyczeń
P blokuje wypożyczenia jeśli są przetrzymania A korzysta ze zmiennej blokujacej operacje CFG_BLOKADA_KATEGORIA - blokada dla konkretnej kategori czytelników L włącza kontrolę limitu i kar także przy wypożyczaniu przez prze pracownika R brak blokady na karę przy włączonej blokadzie L D włącza kontrolę daty ważności legitymacji przy wypożyczaniu oraz samoobsługowemu zamawianiu, rezerwowaniu i prolongowaniu G kary, wypożyczenia,zamówienia i rezerwacje obliczane są wg globalnych wartości z konta czytelnika, przetrzymania łącznie w bieżącym katalogu K (gdy nie ma G) kary, wypożyczenia,zamówienia, rezerwacje i przetrzymania obliczane są wg łącznego stanu w bieżącym katalogu M (gdy nie ma G,K) kary, wypożyczenia,zamówienia, rezerwacje obliczane są dla bieżącej agendy, przetrzymania dla katalogu N (gdy nie ma G,K,M) wypożyczenia,zamówienia, rezerwacje obliczane są dla bieżącej agendy, kary i przetrzymania dla katalogu gdy nie ma G,K,M lub N kary, przetrzymania, wypożyczenia,zamówienia i rezerwacje obliczane są dla bieżącej agendy
cfg_blokada_kar_min Liczba minimalna wartość kary
Minimalna wartość kary blokującej konto w groszach
cfg_blokada_poczatkowa Napis Czy nowe konto czytelnika jest domyślnie zablokowane
Nowo tworzone konta, przy ustawieniu tego parametru na T, będą zablokowane tzw. "blokadą początkową. Parametr używany w Nysa PWSZ, gdzie konta są odblokowywane po zaliczeniu przez studenta kursu w Moodle.
cfg_blokada_poczatkowa_tekst Napis Opis blokady dla konta, które ma ustawioną tzw. "blokadę początkową"
Jeśli konto ma ustawioną blokadę początkową (zob. CFG_BLOKADA_POCZATKOWA) wówczas tym parametrem można personalizować w celu opisowego określenia blokady konta. Parametr używany w Nysa PWSZ, gdzie konta są odblokowywane po zaliczeniu przez studenta kursu w Moodle.
cfg_blokada_sam Napis blokada zamówień lub rezerwacji dla czytelników samozapisanych a nie potwierdzonych
cfg_blokada_wrzutnia Lista Lista inwentarzy, dla których materiały nie podlegają zwrotowi samoobsługowemu (Opole MBP)
Materiały dla tych inwentarzy nie będą przyjęte przez wrzutnię (rfid). Parametr specyficzny dla Opole MBP
cfg_blokada_zmian_inw Napis Czy zablokowana zmiana inwentarza gdy książka z akcesji
cfg_c_mn Napis Czy w indeksach tytułowych z podpola t pomijać część w nawiasach (Warszawa MN)
Parametr specyficzny w zastosowaniu dla Warszawa MN
cfg_ckhw_a Napis
cfg_ckhw_c Napis
cfg_ckhw_e Napis Kartoteka wzorcowa UKD
Podpowiedź UKD ze słownika kartoteki wzorcowej
cfg_cytata Napis Określa umieszczenie cytaty w prezentacji opisu rekordu
Domyślnie cytata umieszczana jest za polem 245, parametr ten pozwala zmienić położenie cytaty za opisem fizycznym
cfg_czestosc Słownik czasopisma - częstotliwość
cfg_czytelnia Napis Struktura podziału czytelni
W postaci dbdescowej - {e={nam=Brak podziału}{typ=XX}}
cfg_czytelnie Słownik Podział agend czytelni.
Lista ma postać numer agendy|nazwa agendy|.... Jeśli pusty, to wykorzystywany jest parametr CFG_AGENDY
cfg_czytelnie_stale Napis Czy uprawnienia do agendy czytelni są stałe
Jeśli N, wówczas w programie zmiany uprawnień do głównej agendy zmieniane są także uprawnienia do agendy czytelni
cfg_czytelnik Napis Określa czy numeracja czytelników jest automatyczna czy ręczna
Jeśli R, to numeracja czytelników jest ręczna (wprowadza się barkod z gotowej legitymacji). Inaczej system nadaje barkody automatycznie
cfg_czytelnik1_x2 Liczba początek drugiej kolumny na liście czytelników w wypożyczalni
cfg_czytelnik1_x3 Liczba początek trzeciej kolumny na liście czytelników w wypożyczalni
cfg_czytelnik1_x4 Liczba początek czwartej kolumny na liście czytelników w wypożyczalni
cfg_czytelnik2 Napis Flagi umożliwiające prezentację dodatkowych danych na widoku pełnym czytelnika
Jeśli wartość parametru zawiera literę A, wówczas na formacie pełnym prezentacji danych czytelnika generowany jest także adres opcjonalny jako adres zamieszkania
cfg_czytelnik2_druk Napis zestawienie dla ikony zobowiązania
Wyświetla na koncie czytelnika drukarkę z podwiązanym zestawieniem np zobowiązaniem - "Karta zobowiązania"
cfg_czytelnik_akcja Słownik Umożliwia wprowadzanie dodatkowych działań w oknie czytelnika
Słownik w postaci: <kod_pola>|wzorzec akcji|
cfg_czytelnik_album Napis Sposób wyszukiwania nieunikalnych czytelników wg albumu w programie importu SQL
Pierwszy znak oznacza pole, w którym będzie szukany album: A - pole albumu B - pole barkodu Kolejne znaki to prefiks. Bardzo specyficzny i używany tylko w Jarosław PWSZ.
cfg_czytelnik_kolory Lista kolorowanie czytelników wg pola o.1
Definiuje kolory tła postaci opcja|kolor RGB|.... Obecnie wykorzystane w połączeniu z polem o.1 ("Uprawnienia") Morąg.
cfg_czytelnik_lookup Napis Wzorzec adresu URL do wyszukiwania danych czytelnika na podstawie barkodu w sąsiednich bazach danych
Pozwala określić URL, pod którym sprawdzany jest barkod nowo dodawanego czytelnika, czy oby nie istnieją jego dane w sąsiednich bazach danych. Dotyczy tylko przypadków, kiedy kilka bibliotek z odrębnymi bazami czytelników współpracuje i chce łatwo wymieniać dane czytelników (np. jest to ta sama sieć bibliotek) == Kraków. W treści wzorca wartość %BAR% będzie zastępowana barkodem wyszukiwanego czytelnika.
cfg_czytelnik_opcje Słownik Określa dodatkowo wyświetlane pola czytelnika
Słownik w postaci: <kod_pola>|Wzorzec prezentacji| - gdzie we wzorcu prezentacji wartość pola będzie generowana w miejsce makra %P
cfg_czytelnik_pole_kategorie Napis Treść formularza edycji czytelnika w linii zawierającej pole kategorii
Parametr ten służy do zastępowania domyślnej wartości pola edycyjnego kategorii zawodowych. "Trik" polega na tym, że ostatnim znakiem w parametrze jest średnik.
cfg_czytelnik_prezentacja Napis Dodatkowe opcje prezentacji czytelnika w programie obsługi wypożyczeń
Ponadto: jeśli parametr ten jest niepusty, wówczas NIE JEST prezentowana agenda zapisu!
cfg_data Napis proponowana data wypożyczenia
Proponowana data wypożyczenia
cfg_data_# Napis proponowana data wypożyczenia dla kategorii #
Wzorzec regex: cfg_data_(\w)$
Proponowana data wypożyczenia dla czytelnika z kategorii #. Parametr specyficzny dla AON
cfg_data_kasowania_czytelnikow Napis Data gdy ostatni raz były kasowane niepotwierdzone konta czytelników
W formacie RRRRMMDD
cfg_data_p_# Liczba proponowana data prolongaty dla kategorii # (Jarosław PWSZ)
Wzorzec regex: cfg_data_p_(\w)$
Proponowana data prolongaty dla czytelnika z kategorii #. Wartość parametru może być albo liczbą dni, wówczas data prolongaty będzie liczbą dni od daty bieżącej. Może też wskazywać na konkretną datę w formacie YYYYMMDD. Parametr specyficzny dla Jarosław PWSZ
cfg_data_w_# Liczba proponowana data wypożyczenia dla kategorii # (Jarosław PWSZ)
Wzorzec regex: cfg_data_w_(\w)$
Proponowana data wypożyczenia dla czytelnika z kategorii #. Wartość parametru może być albo liczbą dni, wówczas data wypożyczenia będzie liczbą dni od daty bieżącej. Może też wskazywać na konkretną datę w formacie YYYYMMDD. Parametr specyficzny dla Jarosław PWSZ
cfg_data_wysylki_kas_zam Napis Przechowuje informacje o ostatnim przetwarzaniu zamówień (w kontekście powiadomień do wysłania)
W formacie RRRRMMDD
cfg_data_wysylki_monitow Napis Data gdy ostatni raz były generowane monity
W formacie RRRRMMDD
cfg_data_wysylki_przypomnien Napis Data gdy ostatni raz były generowane przypomnienia
W formacie RRRRMMDD
cfg_data_zwr Napis Czy jest włączona kontrola daty zwrotu (import)
Wartość N **wyłącza** kontrolę daty zwrotu przy wypożyczeniu lub prolongacie (import)
cfg_debug_level Liczba Odpowiada za plik z informacjami o danych przychodzących od klientów oraz czasie wygenerowania odpowiedzi przez serwer (server_core_full_log.txt).
Poziom logowania informacji technicznych służący do diagnozowania błędów w serwerze aplikacji.
cfg_denominacja Napis Czy denominować
Czy denominować - domyślnie TAK
cfg_denominacja_w_gore Napis Czy przy denominacji zaokrąglać do pełnych groszy w górę
cfg_dni Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia
Proponowana liczba dni wypożyczenia jeśli pusta to 14 dni
cfg_dni_# Liczba Proponowana liczba dni wypożyczenia dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_dni_(.{1,4})$
Jeśli nie jest ustawione, używana jest wartość z CFG_DNI Identyfikatorem jest - zależnie od rodzaju regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN_RODZAJ): numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_dni_bez_kary Liczba liczba dni opóźniająca naliczanie kary
cfg_dni_bez_kary_# Liczba liczba dni opóźniająca naliczanie kary dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_dni_bez_kary_(.{1,4})$
Jeśli nie jest ustawiona - stosuje się wartość z CFG_DNI_BEZ_KARY. Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_dni_bez_kary_lektura Liczba liczba dni opóźniająca naliczanie kary dla lektur (tylko Kraków PBP)
Parametr specyficzny dla Kraków PBP
cfg_dni_bez_kary_weekend Liczba liczba dni opóźniająca naliczanie kary dla wypożyczeń weekendowych (tylko Kraków PBP)
Parametr specyficzny dla Kraków PBP
cfg_dni_data Liczba proponowana data zwrotu
Proponowana data zwrotu książki w formacie RRRRMMDD. Jest sprawdzana w pierwszej kolejności
cfg_dni_data_# Liczba proponowana data zwrotu dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_dni_data_(.{1,4})$
Jeśli nie jest ustawione, używana jest wartość z CFG_DNI_DATA potem CFG_DNI. Proponowana data zwrotu książki w formacie RRRRMMDD. Jest sprawdzana w pierwszej kolejności Identyfikatorem jest - zależnie od rodzaju regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN_RODZAJ): numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_dni_kolekcja Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia dla pozostałych lokalizacji - tylko Gdynia AMW
Parametr specyficzny dla regulaminu Gdynia AMW
cfg_dni_lektura Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia dla lektur (Kraków KBP i PBP)
Proponowana liczba dni wypożyczenia dla lektur. Parametr specyficzny dla regulaminów Kraków KBP i Kraków PBP
cfg_dni_lektura_# Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia dla lektur z inwentarza # (Kraków KBP i PBP)
Wzorzec regex: cfg_dni_lektura_(\d{3,4})$
Proponowana liczba dni wypożyczenia dla lektur dla inwentarza #. Parametr specyficzny dla regulaminów Kraków KBP i Kraków PBP
cfg_dni_prolongata Liczba proponowana liczba dni prolongaty
Proponowana liczba dni prolongaty.
cfg_dni_prolongata_# Liczba proponowana liczba dni prolongaty dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_dni_prolongata_(.{1,4})$
Jeśli nie jest ustawione, używana jest wartość z CFG_DNI_PROLONGATA lub CFG_DNI_# lub CFG_DNI Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_dni_weekend Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia dla wypożyczeń weekendowych (Kraków PBP)
Parametr specyficzny dla regulaminu Kraków PBP
cfg_dni_weekend_# Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia dla wypożyczeń weekendowych z inwentarza # (Kraków PBP)
Wzorzec regex: cfg_dni_weekend_(\d{3,4})$
Parametr specyficzny dla regulaminu Kraków PBP
cfg_dni_wzorzec Słownik wzorce proponowanej liczba dni wypożyczenia
Proponowana liczba dni podawana jest zależnie od kodu generowanego odpowiednim skryptem (np agenda-inwentarz-kategoria). Jest to słownik "wzorzec" => liczba_dni Parametr specyficzny dla instalacji: Morąg, Sokołów Podlaski
cfg_dni_zolta Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia dla lokalizacji W (Żółta) - tylko Gdynia AMW
Parametr specyficzny dla regulaminu Gdynia AMW
cfg_dni_zs Liczba proponowana liczba dni wypożyczenia zbiorów specjalnych
Proponowana liczba dni wypożyczenia zbiorów specjalnych. Parametr specyficzny dla instalacji: Mrągowo, Stargard, Kleszczów, Gryfino, Jarosław
cfg_dodaj_dezyderat Napis Nazwa operacji dla ikony złożenia dezyderatu
Opcja umożliwiająca prezentację ikony złożenia dezyderatu. Ikona pojawi się wówczas, gdy uzytkownik ma uprawnienie "filia" i system jest w trakcie edycji bieżącego zamówienia (zob. cfg_biezace_zamowienie). Operacja (np. "Dodaj dezyderat") musi być zainstalowana w profilu użytkownika!
cfg_dodaj_egzemplarze Napis Opcjonalna ikona wprowadzania egzemplarzy dla rekordu w gromadzeniu
Nazwa operacji (programu), który będzie wykonywany. Jeśli parametr nie jest podany, ikona operacji nie będzie wyświetlana. Np. "Dodaj egzemplarze (automatycznie)"
cfg_dokumenty Słownik podział dokumentów osobistych
Lista typów dokumentu dla formularza edycji czytelnika
cfg_dostepnosc Słownik Lista kodów dostępności dla 949v
Lista kod|tryb dostępu|... dla podpola 949v
cfg_dostepnosc_sygnatura Napis Sposób formatowania sygnatury w widoku dostępności
Dwuznakowy opis sposobu formatowania. Pozwala to na opcjonalną prezentację nru inwentarzowego. Znaczenie znaków: S - sygnatura I - numer inwentarzowy A - numer AMW T - kod w Kraków MN s - sygnatura bez nawiasów (tylko jako drugi znak)
cfg_dupl_bar Napis Sygnalizacja unikalności barkodu egzemplarza
cfg_dupl_inw Napis powtórzony nr inwentarzowy nie jest duplikatem lecz błędem
cfg_duplikat Napis kontrola duplikatów opisu bibliograficznego
Całkowity brak kontroli wymaga konkretnie wartości N. Pozostałe przypadki - mozna mieszać flagi.
cfg_edata Napis Data początkowa dla wydruków ewidencji zbiorów
Data w formacie YYYYMMDD
cfg_edycja_001 Napis możliwość edycji 001
Wartość T oznacza, że można edytować pole 001. W przeciwnym razie jest zablokowane.
cfg_edycja_040 Napis możliwość edycji 040
Wartość T oznacza, że można edytować pole 040. W przeciwnym razie jest zablokowane.
cfg_edycja_blokada Lista Lista zablokowanych do edycji pól na formularzu czytelnika
Parametr definiuje pola rekordu czytelnika, które nie są dostępne do edycji w programie wypożyczalni. Określenie powinno zawierać kod podpola wraz z wystąpieniem, np: A.1|C.1|
cfg_egzemplarz_uwagi Napis wyświetlanie uwag w wypożyczalni
Wartość T powoduje dodanie uwagi w wyświetlaniu egzemplarza w wypożyczalni.
cfg_ekupno Napis Kody źródeł wpływu dla zdarzeń kupna (dla bilansu otwarcia)
Oddzielone przecinkami (np. K,T)
cfg_el_#1_#2 Napis Bilans otwarcia: liczba dla inwentarza #1 i typu statystycznego #2
Wzorzec regex: cfg_el_(\d+)_(.+)$
Przy czym inwentarze #1 są pobrane z parametru CFG_PLACOWKI, zaś typy statystyczne #2 z CFG_PODZIAL
cfg_epr_album Napis rozszerzenie formularza EPR o dodatkowy numer (np. nr albumu studenta)
Parametr rozbudowujący formularz czytelnika o dodatkowe pole do edycji numeru identytyfikującego czytelnika. W szczególności - numer albumu studenta. Wartość T włącza dodatkowe pole.
cfg_epr_czyt_adaptacja Napis Nazwa adaptacji rozbudowująca formularz czytelnika w sekcji Extra
Parametr ten został użyty aby wprowadzić opcjonalne pole używane tylko w wybranej bibliotece, niemniej pozwala to na korzystanie z domyślnych formularzy czytelnika. Obecnie tylko dla wartości: suwalki_pwsz_ks - dodaje pole "o" (zobowiązanie)
cfg_epr_czyt_extra Napis rozszerzenie formularza EPR o pola extra
Parametr rozbudowujący formularz czytelnika poniżej ostatniego wiersza. Przykładowa wartość (która koniecznie musi być podana w jednej linii) zawiera grupę z polami formularza prezentującymi klucz integrujący i status opisowy studenta: ON 2,400 begin label 'Klucz integrujący:' ON 0,0 field 'x.1' ON 0,14,150 label 'Status bieżący:' ON 152,0 field 't.1' ON 152,14,350 end
cfg_epr_nazwa_pola Napis nazwa dodatkowego pola na formularzu czytelnika
Parametr ustawiający nazwę pola na formularzu czytelnika rozbudowanym o dodatkowe pole do edycji numeru identytyfikującego czytelnika. Wartość domyślna to "Numer albumu:"
cfg_eprzerzut Napis
cfg_eprzerzuty Napis Kody źródeł wpływu dla zdarzeń przerzutów (dla bilansu otwarcia)
Oddzielone przecinkami (np. P)
cfg_etykiety Słownik Zbiór pól domyślnych formularza zdefiniowanego przez cfg_grupy
Definiuje zbiór pól domyślnych dla dodatkowego, zdefiniowanego poleceniem cfg_grupy formularza. oznaczenie grupy|lista pól rozdzielonych przecinkami|
cfg_etykiety_ar Lista zbiór pól domyślnych dla formularza artykułu
LDR|001|008|040|041|100|245|773|787|500|650|700|951|
cfg_etykiety_cz Lista zbiór pól domyślnych dla formularza czasopism
LDR|001|008|022|040|041|210|222|245|250|260|300|310|321|362|525|580|581|780|785|951|
cfg_etykiety_id Słownik dodaje nową grupę pól dla formularza opisu dokumentów
oznaczenie grupy|nazwa grupy| Oznaczenia grup wykorzystuje parametr CFG_ETYKIETY Wyjątek [BPodlaska]: grupuje inwentarze w grupy (zamawianie)
cfg_etykiety_ks Lista zbiór pól domyślnych dla formularza książek
LDR|001|008|020|920|040|041|080|100|245|250|260|300|490|500|650|700|830|
cfg_ew_#1_#2 Napis Bilans otwarcia: wartość dla inwentarza #1 i typu statystycznego #2
Wzorzec regex: cfg_ew_(\d+)_(.+)$
Przy czym inwentarze #1 są pobrane z parametru CFG_PLACOWKI, zaś typy statystyczne #2 z CFG_PODZIAL
cfg_faktury_indeks Napis Symbol indeksu do sortowania faktur w widoku dostawcy
Sensowne wartości to: A8, A7 lub pusta
cfg_filia_druk Napis treść odnośnika umożliwiającego wydruk zamówienia na widoku "prezentacja zamówienia"
cfg_finansowanie Słownik podział kategorii finansowania dla akcesji
cfg_fizyczny Napis wyświetlanie opisu fizycznego w zestawieniach liniowych
T włacza prezentację opisu fizycznego w zestawieniach liniowych
cfg_formularz_949 Napis Dodatkowa zawartość dodawana do formularza edycji rekordu U w podformularzu dla pól zasobu (949)
W przypadkach, w których stosowane są nietypowe podpola zasobu, zamiast tworzyć adaptację formularza edycji rekordu U, wystarczy ustawić ten parametr na część skłądni formularza EPR, która zostanie wstawiona w okienko podformularza edycji szczegółów rekordu zasobu. Np: LABEL 'Źródło finansowania:' on 2,176 FIELD '949f.1.1.*.1' ON 2,192,268
cfg_grupa# Słownik Struktura podziału czytelników dla podziału numer #
Wzorzec regex: cfg_grupa(.{1,2})$
Stosowane w statystykach wypożyczalni. Oznaczenie # definiuje parametr CFG_GRUPY. Umożliwia wyselekcjonowanie czytelników z wskazanych kategorii. Można zmienić pole, z którego pobierana jest wartość porównawcza rekordu czytelnika, przy użyciu parametru CFG_GRUPA_OPCJA#
cfg_grupa_inw# Słownik Nazwy inwentarzy dla grupy inwentarzowej #
Wzorzec regex: cfg_grupa_inw(.)$
Stosowane na SQLowych zestawieniach ewidencji zbiorów, ubytków i wpływów za rok. Gdy są zdefiniowane grupy inwentarzy (parametr CFG_GRUPY_INW) - wówczas słownik ten jest używany zamiast standardowego podziału zgodnego z parametrem CFG_PLACOWKI.
cfg_grupa_opcja# Napis Oznaczenie (kind) pola rekordu czytelnika używany do określania podziału #
Wzorzec regex: cfg_grupa_opcja(.{1,2})$
Oznaczenie # definiuje parametr CFG_GRUPY. Domyślna wartość (lub CD) oznacza określanie pola podziału wg kategorii zawodowej. Inne stosowane wartości: Ca - płeć czytelnika C1 - kod adresu stałego
cfg_grupy Słownik Grupy podziałów czytelników
oznaczenie podziału|nazwa podziału| Oznaczenia podziałów występują w parametrach CFG_GRUPA#
cfg_grupy_inw Słownik Słownik grup inwentarzy
Stosowane na SQLowych zestawieniach ewidencji zbiorów, ubytków i wpływów za rok.
cfg_hasla Słownik Grupy haseł prezentowanych na widokach rekordów
Słownik zawiera symbol indeksu i przyporządkowane do niego pola indeksów w bazie SOWA2
cfg_hasla_sortowane Lista Symbole indeksów, dla których hasła są sortowane
Dotczy prezentacji haseł w widokach rekordów (zob. CFG_HASLA). Jeśli lista zawiera jakieś symbole indeksów (np. HH), wówczas hasła dla tego indeksu są sortowane przed prezentacją
cfg_haslo Napis Nazwa uprawnienia powodująca okresowe wygasanie hasła
Zwykle puste. Jeśli ustawione na wartość np. "haslo" - wówczas użytkownicy posiadający uprawnienie "haslo" mają kontrolowaną okresowość wygasania hasła
cfg_identyfikator_barkod Napis Czy identyfikator egzemplarza jest kopiowany do barkodu
Podczas zamykania rekordu - jeśli barkod jest pusty, a parametr ma wartość T, to barkod jest generowany z identyfikatora (z pominięciem myślników). Specyficzny przypadek (Leszno) - wartość L powoduje wpisanie wyciętego barkodu
cfg_ikony Słownik ikony dla elementów wybranych kolekcji stałych
Pozwala to przypisać ikonę BMP, która będzie wyświetlać się przy opisie dokumentu należącego do wskazanej kolekcji stałej. Dotyczy to formatów prezentacji danych w programie katalogowania. Np. filmy|video.bmp|
cfg_ikony_rodzaju Napis Czy w kliencie katalogowania prezentować ikony rodzaju zbioru
cfg_indeks_bezkropki Napis Określa czy usuwać kropkę na końcu wpisów indeksowych
Domyślnie jest usuwana, by to zmienić należy ustawić parametr na "N"
cfg_indeks_bold Napis Czy hasła w wydrukach indeksów autorskiego i przedmiotowego mają być pogrubione
cfg_indeks_latin Napis Czy zamieniać znaki obce na znaki łacińskie przy tworzeniu indeksu
Ustawienie parametru na T powoduje zastąpienie obcych znaków diakrytycznych ich "odpowiednikiem" w alfabecie łacińskim (np. è na e)
cfg_info_mail Liczba wysyłanie maila z przypomnieniem o zwrocie (SOWA2)
Jeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem wypożyczenia (SOWA2)
cfg_integra_admin Napis Nazwa użytkownika, który ma prawo edytować klucz obcy w integracji z systemem dziekanatowym
Domyślnie tylko użytkownik SOKRATES może edytować klucz obcy na formularzu czytelnika. Aby inny użytkownik mógł ten klucz zmieniać musi być wzskazany za pomocą tego parametru.
cfg_integra_barcode Napis czy skrypty integracyjne mają nadzorować tworzenie barkodu
Domyślnie skrypty integracyjne (zob. moduł WSIO) nadzorują mechanizm nadawania bardów czytelnikom - zwykle oznacza to odpowiednie prefiksy (osobne dla pracowników, osobne dla studentów), powiązanie numeru barkodu z numerem albumu studenta, albo zezwolenie systemowi dziekanatowemu na przysyłanie barkodów. Jeśli parametr jest równy N, wówczas tworzenie bardkodu jest realizowane w sposób identyczny jak przy zwykłej edycji danych w programie wypożyczalni. UWAGA: parametru tego nie wolno stosować, jeśli w bibliotece jest samozapis lub wartość CFG_BARKOD_AUTOMAT=N
cfg_integra_debug Napis tryb diagnostyczny integracji
jeśli ma wartość T, do pliku dziennika serwera dodawane są dodatkowe, bardzo szczegółowe informacje z procesu integracji.
cfg_integra_ematch Napis wzorzec klucza dla pracownika (integracja)
wzorzec dopasowania identyfikatora klucza w przypadku pracownika, np. P* Uwaga: powinien być albo pusty albo równolegle musi być wypełniony parametr CFG_INTEGRA_SMATCH
cfg_integra_eprefix Napis prefiks generowania barkodu dla pracownika (integracja)
3 cyfrowy prefiks do budowania automatycznie barkodu pracowniczego (o ile nie podano pola barkod bezpośrednio)
cfg_integra_extra Słownik mapowanie pól extra przy integracji
lista mapowań ekstra pól w formie <pole_sowy>|<klucz>|..., np. t|status|W|uwagi|
cfg_integra_ignore Lista ignorowane klucze przy integracji
lista ignorowanych kluczy przy imporcie danych (w postaci klucz1|klucz2|...), np. nr_dowodu|
cfg_integra_key Napis Symbol indeksu do integracji
Symbol indeksu, po którym wybieramy pole integrujące. Pole to MUSI być ustawione, aby integracja w ogóle się odbywała. Wartości stosowane dla tego parametru to: Cx - klucz integrujący (zwykle proces integracji wymaga wcześniejszej inicjalizacji właśnie dla tego pola) - to najczęściej używane pole. CV - numer pesel (integracja z Bazusem)
cfg_integra_sbar_update Napis (integracja z dziekanatem) Czy operacja aktualizacji studenta powinna sprawdzać i aktualizować barkod na podstawie nr albumu
cfg_integra_smatch Napis wzorzec klucza dla studenta (integracja)
wzorzec dopasowania identyfikatora klucza w przypadku studenta, np. S* Uwaga: powinien być albo pusty albo równolegle musi być wypełniony parametr CFG_INTEGRA_EMATCH
cfg_integra_sprefix Napis prefiks generowania barkodu dla studenta (integracja)
3 cyfrowy prefiks do budowania barkodu z numeru albumu (dotyczy wyłącznie studentów z podanym nr albumu)
cfg_integracja_url Napis Adres URL do modułu integrjącego
Adres URL do modułu integrującego, co pozwala na sprawdzanie w zewnętrznym systemie statusu studenta
cfg_integrator_pola Lista pola blokowane do edycji czytelników zintegrowanych
Parametr definiuje pola rekordu czytelnika, które - w razie gdy pole integrujące jest niepuste - powinny być niedostępne do edycji przez program obsługi wypożyczalni, np.: A.1|C.1|D.1|J.1|K.1|M.1|N.1|O.1|QK.1.1|QM.1.1|QU.1.1|RK.1.1|RM.1.1|RU.1.1|T.1|V.1|Z.1|a.1|t.1|
cfg_inw Napis maska oznaczenia inwentarza
Wyciąganie oznaczenia inwentarza z identyfikatora
cfg_inw_agendy Lista Reguła udostępniania egzemplarza do wypożyczania
nr_inwentarza=nr_agendy|...|
cfg_inw_font_identyfikator Napis Ustawienia czcionki użytej dla identyfkatorów egzemplarzy na wydrukach księgi inwentarzowej
cfg_inw_k# Liczba Przesunięcie względne # kolumny zestawienia księgi amerykańskiej
Wzorzec regex: cfg_inw_k(\d{1,2})$
Dla każdej kolumny zestawienia (od 1 do 10) ustawić można taki parametr. Wartość parametru jest dodawana do domyślnej wartości pozycji kolumny. Czyli ustawiając wartość na dodatnią - przesuwamy kolumnę w prawo. Ustawiając na ujemną - w lewo.
cfg_inw_lok_agendy Lista przypisanie inwentarza do agendy udostępniania
Definiuje przypisanie inwentarzy do agend udostępniania. Lista skonstruowana jako "nr inwentarza" + "lokalizacja" = "nr agendy udostępniania". W numerze można stosować znak ? i w ten sposób określać wzorzec udostępniania. **Wymaga skrytpu: udostepnij-uni**
cfg_inw_lok_ubytki Słownik przypisanie inwentarza i lokalizacji do agendy ubytkowania
Definiuje przypisanie inwentarzy i lokalizacji do agend ubytkowania. Słownik "nr inwentarza" + "lokalizacja" => "nr agendy ubytkowania". W numerze można stosować znak ? i w ten sposób określać wzorzec ubytkowania. **Wymaga skrytpu: udostepnij-uni**
cfg_inw_mie Napis Sposób prezentowania rozmieszczenia
Sposób prezentowania rozmieszczenia I: wg prefiksu L: wg lokalizacji. Można dowolnie połączyć te litery
cfg_inw_pomin Lista Inwentarze pomijane przy prezentacji informacji o dostępności lub rozmieszczenia egzemplarzy (na www)
Lista inwentarz|...
cfg_inw_syg_agendy Lista Parametryczna definicja udostępnienia wg sygnatury (Kraków Podgórska)
Parametr specyficzny dla Kraków Podgórska BP
cfg_inw_ubytki Lista przypisanie inwentarza do agendy ubytkowania
Definiuje przypisanie inwentarzy do agend ubytkowania. Lista elementóœ "nr inwentarza" = "nr agendy ubytkowania". nr_inwentarza=nr_agendy|...| (Będzin, Sanok) **Wymaga skrytpu: udostepnij-uni**
cfg_inwentarze_czytnikow Słownik Słownik inwentarzy czytników do prezentacji menu na formularzu edycji urządzenia
cfg_inwentarze_zeszytow Słownik Słownik inwentarzy zeszytów do prezentacji menu na formularzu edycji zeszytu czasopisma
cfg_isbn Napis Wyświetlanie ISBN w widoku rekordu w katalogu OPAC
T włącza
cfg_iso_pomijane Lista Lista pól MARC pomijanych przy eksporcie rekordu do ISO 2709
cfg_kara_laczna Napis prezentacja kary łącznej
T włącza prezentację kary ze wszystkich agend razem
cfg_kara_maksimum Liczba Maksymalna wartość kary
cfg_kara_maksimum_# Liczba Maksymalna wartość kary dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_kara_maksimum_(.{1,4})$
Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_kara_max Liczba Górna granica kary (tylko WAT i AON)
Maksymalny poziom naliczanej kary. Specyficzne dla regulaminów WAT i AON
cfg_kara_minimum Liczba Minimalna wartość kary
Jeśli naliczona opłata nie przekracza tej wartości - kara się nie nalicza
cfg_kara_minimum_# Liczba Minimalna wartość kary dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_kara_minimum_(.{1,4})$
Jeśli naliczona opłata nie przekracza tej wartości - kara się nie nalicza. Wartość dla danego identyfikatora. Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_kara_opozniona Liczba liczba dni opóźniająca naliczanie kary
Tylko w adapdacjach regulaminu dla Kraków SBP i Kraków KBP - standardowo stosujemy CFG_DNI_BEZ_KARY
cfg_kara_wiek Liczba minimalny wiek czytelnika powyżej którego naliczana jest kara za przetrzymanie
Domyślnie wiek nie jest brany pod uwagę. Jeśli parametr jest ustawiony na wartość liczbową, wówczas kara za przetrzymanie zostanie naliczona wyłącznie w przypadku czytelnika, który w bieżącym roku kalendarzowym osiąga dany wiek lub jest starszy
cfg_kart_i Napis Napis na karcie przed identyfikatorem
Pozwala zdefiniować napis na karcie przed identyfikatorem
cfg_kart_wzorzec Napis Wzorzec skracający identyfikator
Pozwala skrócić identyfikator (nie wliczać kresek) - np AAAAAAAA
cfg_karta_hasla Słownik Pola haseł dodatkowo prezentowanych na karcie katalogowej
Lista indeks|pole,...|... określające pola haseł, które będą dodatkowo prezentowane w opisie rekordu (Karta katalogowa) CFG_KARTA_HASLA=; |600h,610h,611h,630h,650h,651h,655h,953X| przykład PSW
cfg_karta_lmarg Liczba Lewy margines (w mm) na wydruku karty książki
cfg_karta_rmarg Liczba Prawy margines (w mm) na wydruku karty książki
cfg_karta_sortuj_sygnatury Napis czy sortowć sygnatury na karcie katalogowej
T powoduje alfabetyczne posortowanie sygnatur na karcie katalogowej
cfg_karta_ukd Lista Pola widoczne w sekcji UKD
Określa pola widoczne w sekcji UKD - domyślnie 080
cfg_karta_uwagi Lista Lista pól uwag na karcie kat.
Lista prezentowanych pól uwag na karcie katalogowej jeśli pusta to tylko 500
cfg_kategorie Słownik podział kategorii zawodowych
Lista kategorii, wg których są podzieleni czytelnicy. Słownik "kod" => "nazwa kategorii".
cfg_kaucja Słownik Definicja ustawień wysokości kaucji, jaka musi być wniesiona w przypadku próby wypożyczenia danego egzemplarza
Definicja ma postać słownika: "wysokość kaucji" => "Opis" Przykład: |Nie jest wymagana|50,00|Wymagana kaucja 50zł| Wartość kaucji zapisywana jest w podpolu ^g rekordu zasobu Obecnie jest to parametr specyficzny dla instalacji Kraków NHbP
cfg_khw_maska2 Słownik Lista pól i etykiet do prezentacji widoku rekordów wzorcowych wg programowanego wzoru "maska2"
Słownik postaci: idetyfikator pola SOWA2 => etykieta, np. 100O|Autor|110N|Instytucja| itd. Parametr specyficzny tylko dla widoków w Warszawa MN
cfg_kinds_for_login Lista logowanie na konto czytelnika wg różnych indeksów (SOWASQL)
Indeksy wg których można się logować przez WWW. Dopuszczalne wartości to: CB - kod kreskowy CZ - email Cw - login
cfg_klasy Słownik podział szkół/klas - zawartość menu na formularzu czytelnika lub zestawień
Wstawienie menu klas na formularz odbywa się zwykle poprzez ustawienie odpowiedniej wartości parametru CFG_CZYTELNIK_POLE_KATEGORIE, który zastępuje standardowe pola edycyjne
cfg_klasy_menu Słownik podział szkół/klas - zawartość menu na formularzu edycji (Olsztyn MBP)
Specyficzny parametr tylko dla adapotacji w Olsztyn MBP
cfg_kolekcja Lista Lista do wykrycia błędnie oznaczonej kolekcji [ŁG]
cfg_kolekcje Słownik Słownik dostępnych kolekcji tematycznych
cfg_konto_agenda Napis Opcjonalne wyświetlanie nazwy agendy w pozycji konta w programie wypożyczalni
cfg_konto_tlo Napis Uzależnia kolor tła egzemplarza od agendy użytkownika
Gdy parametr nie jest zdefiniowany, wówczas tło jest standardowe (białe). Wartość parametru "M" powoduje zaciemnianie egzemplarza, jeśli jest z innej niż główna agendy. Można także wyrazić różne kolory dla różnych agend tworząc mapowanie <agenda>|<kolor>|<agenda>|<kolor>|...
cfg_kontrola_isbn Napis Czy kontrolować ISBNy przy zapisie rekordu
cfg_kontrola_syg Napis Kontrola wypełnienia sygnatury w rozdysponowaniu
Kontrola wypełnienia sygnatury w rozdysponowaniu: domyślnie-Tak
cfg_kopiuj_pomijane Lista Grupa pól pomijanych przy kopiowaniu edytowanego rekordu
001|010|040|005|949| wartość domyślna
cfg_koszt_monitu Napis koszt wysłania monitu
Kwota naliczana przy wysyłaniu monitu
cfg_ksiazkomaty Słownik Identyfikacja i adresacja urządzeń typu książkomat
Wartość powinna mapować agendę książkomatu na adres i port usługi, np: 90|192.168.1.190:3306| Agenda 90 powinna być opisana także w CFG_AGENDY
cfg_ksiega_na_stronie Liczba Wskazuje liczbę pozycji na stronie księgi inwentarzowej (amer.).
cfg_ksiega_sygnatura Napis czy wyłączać wydruk sygnatur w księdze inwentarzowej
Domyślnie sygnatury są drukowane. Wartość "T" **wyłacza** wydruk sygnatur w księdze inwentarzowej
cfg_l7 Napis Domyślna wartość 7 znaku pola LDR (poziom bibliograficzny)
Domyślnie ustawiany jest rodzaj "m" (monografia)
cfg_last_sowa Napis Numer wersji SOWYSQL podczas ostatniego uruchomienia serwera
Dotyczy tylko SOWY-SQL. Np. 1.71.10b. Parametr ustawiany automatycznie przez serwer.
cfg_last_upgrade Napis Numer wersji SOWYSQL, z której wykonano ostatni upgrade
Dotyczy tylko SOWY-SQL. Np. 01.71.05. Parametr ustawiany automatycznie przez serwer.
cfg_limit_bez_wyp Napis Określa, czy limity rezerwacji, zamówień i wypożyczeń liczone są osobno
Określa czy liczyć limit wypożyczeń, rezerwacji i zamówień razem czy osobno
cfg_limit_konta Liczba domyślny limit konta czytelnika
Domyślny limit konta czytelnika przy zapisie (jeśli nie ustawiono limitów wg kategorii, lub czytelnik nie należy do żadnej kategorii zdefiniowanej w CFG_LIMIT_WG_KAT)
cfg_limit_wg_kat Lista limit konta wg kategorii
Domyślny limit konta czytelnika z wybranych kategorii nadawany przy zapisie. Parametr ma postać listy wartości <kategoria>=<limit> które rozdziela pionowa kreska. Np. M=5|S=8|U=10|
cfg_limit_zam Liczba Limit zamówień (tylko w Wawa Ursus)
Specyficzny parametr tylko dla regulaminu w Warszawie Ursus
cfg_log_level Liczba Odpowiada za szczegółowość logu log.txt.
cfg_lok_agendy Słownik przypisanie inwentarza do agendy udostępniania (Poznań PBP)
Definiuje przypisanie inwentarzy do agend udostępniania. Słownik "nr inwentarza" + "lokalizacja" => "nr agendy udostępniania". W numerze można stosować znak ? i w ten sposób określać wzorzec udostępniania. **Tylko dla Poznań PBP***
cfg_lok_ubytki Słownik przypisanie inwentarza i lokalizacji do agendy ubytkowania (Poznań PBP)
Definiuje przypisanie inwentarzy i lokalizacji do agend ubytkowania. Słownik "nr inwentarza" + "lokalizacja" => "nr agendy ubytkowania". W numerze można stosować znak ? i w ten sposób określać wzorzec ubytkowania. **Tylko dla Poznań PBP**
cfg_lok_wyp Słownik Lokalizacje prezentowane przez program wypożyczalni
Jak CFG_LOKALIZACJA zawiera lokalizacje które mają być prezentowane przez program wypożyczalni
cfg_lokalizacja Słownik dla formularza - podział lokalizacji
Słownik "kod lokalizacji" => "nazwa lokalizacji". Na tej podstawie tworzona jest lista wartości podpola 949h
cfg_lokalizacja_pelna Słownik dla wydruków - podział lokalizacji - pełne nazwy (Kraków IJP)
Słownik "kod lokalizacji" => "pełna nazwa lokalizacji". Parametr specyficzny dla Kraków IJP - wykorzystany na wydrukach.
cfg_lokalizacja_skrot Słownik Lista skrótów lokalizacji do prezentacji w sygnaturze
kod lokalizacji|skrót lokalizacji| np C|Czyt. |
cfg_m# Liczba terminy wykrywania monitów
Wzorzec regex: cfg_m(\d)$
Terminy (liczba dni) wykrywania przetrzymanej pozycji do monitowania. Kolejno: pierwszy, drugi i trzeci monit. Jeśli wypełniony jest czwarty (CFG_M4), to jest to termin wykrywania przetrzymanej pozycji do monitowania po raz kolejny (czwarty i dalsze monity)
cfg_m21_ukryte Lista Lista pól MARC-21, które nie są prezentowane w widoku MARC21 i zestawieniu MARC21
cfg_m21_ukryte_podpola Lista Lista podpól MARC-21, które nie są prezentowane w widoku MARC21 i zestawieniu MARC21
Jest to lista postaci pole|podpole|... np. 949|u|
cfg_m21_ukryte_wartosci Słownik Lista pól MARC-21, które jeśli spełniają warunek maski, nie są prezentowane w widoku MARC21 i zestawieniu MARC21
Jest to słownik postaci pole|maska|... np. 949|*^hA*|
cfg_magazyn_kolor Napis Kolor pól w prezentacji pozycji konta w obsłudze magazynu
Domyślnie pola nie są wyróżniane żadnym kolorem
cfg_mail_err_ignore Napis ignorowanie błędów adresów email
Jeśli ma wartość "T" - ignorujemy błędy składniowe adresów email (tylko są logowane)
cfg_mail_senders Słownik Lista nadawców dla formularza wysyłki maili
Określa dostępnych nadawców dla formularza ręcznego wysyłania maili do czytelników. [suffix-sekcji-mail]|Nazwa wyświetlana| UWAGA: parametr przestarzały, należy stosować teraz CFG_SENDERS (p)
cfg_mailer Napis Metoda obsługi poczty elektronicznej
cfg_maska1 Słownik Lista pól i etykiet do prezentacji widoku wg programowanego wzoru "maska1"
Słownik postaci: idetyfikator pola SOWA2 => etykieta, np. 100O|Autor|110N|Instytucja| itd.
cfg_maska2 Słownik Lista pól i etykiet do prezentacji widoku wg programowanego wzoru "maska2"
Słownik postaci: idetyfikator pola SOWA2 => etykieta, np. 100O|Autor|110N|Instytucja| itd.
cfg_maska_mn Napis Czy prezentować widok "maska" (wg programowalnego wzoru) uzupełniony i formatowanie dla Warszawa MN
Parametr specyficzny w zastosowaniu dla Warszawa MN
cfg_maska_zamieniaj Lista Określa dla których pól stosować automatyczną zamianę nazwy w prezentacji widoku wg programowanego wzoru "maska1"
Domyślnie podczas prezentacji stosowana jest automatyczna zamiana nazwy prezentowanych pól, na podstawie wartości wskaźników. W szczególności dotyczy to pól: 246, 247, 505 i 520. Jeśli chcemy to zmienić, należy ustawić ten parametr na listę tych pól, dla których taka zamiana ma być nadal wykonywana.
cfg_maska_zest Słownik Lista pól i etykiet do prezentacji w zestawieniu liniowym wg programowanego wzoru
Słownik postaci: idetyfikator pola SOWA2 => etykieta, np. 100O|Autor|110N|Instytucja| itd. Parametr specyficzny tylko dla wydruków w Warszawa MN
cfg_menu_kategorie Słownik Menu wyboru kategorii na formularzu edycji czytelnika
Uwaga: wymaga korzystania z formularza czytelnik-menu.epr!
cfg_miedzybiblioteczne_powiadom Napis Adres e-mail, na który wysyłane jest powiadomienie o nowym zamówieniu międzybibliotecznym
cfg_miniatury Napis Wyświetlanie miniatur okładek w programie katalogowania
cfg_monit_bez_kary Napis wyświetlanie monitu bez opłat
Jeśli T to monit jest wyświetlany bez opłat, w przeciwnym przypadku z kolumną opłaty
cfg_monit_centralny Napis Określa czy ma być generowany monit centralny, czy dla każdej agendy osobno
Domyślnie monit jest generowany jeden i zawiera pozycje ze wszystkich agend. Ustawienie tego parametru pozwala to zachowanie zmienić (na takie, jakie funkcjonowało w systemie SOWA2)
cfg_monit_mail Liczba wysyłanie maila z monitem
Jeśli >0 oraz liczba dni przetrzymania dzieli się przez wartość parametru, to wysyłany jest monit mailem
cfg_monit_stopka Napis Dodatkowy tekst drukowany w stopce monitu.
cfg_moodle_quiz Liczba Numer kursu w Moodle, który należy zaliczyć do zdjęcia blokady początkowej,
Numer kursu Moodle, którego wyniki służą do zdejmowania blokady początkowej. Parametr używany w Nysa PWSZ, gdzie konta są odblokowywane po zaliczeniu przez studenta kursu w Moodle.
cfg_moodle_sumgrades Liczba Liczba punktów niezbędna do zdjęcia blokady początkowej,
Suma punktów w kursie Moodle, po której osiągnięciu studdentowi zdejmowana jest blokada początkowa. Parametr używany w Nysa PWSZ, gdzie konta są odblokowywane po zaliczeniu przez studenta kursu w Moodle.
cfg_mp Słownik (parametr dla katalogu dorobku naukowego pracowników w PWSZ Konin)
cfg_multimedia Lista Lista inwentarzy dla multimediów, używana w regulaminie (tylko adaptacje!)
Lista ta określa inwentarze zbiorów multimedialnych, dla których stosowane są odrębne reguły wypożyczania. Parametr specyficzny dla Morąg i Rzeszów
cfg_na_miejscu Lista Lista agend "tylko na miejscu"
Lista agenda|...wyróżniająca agendy, dla których zamiast „można wypożyczać” prezentowane jest „tylko na miejscu”
cfg_naklejka_syg Słownik Słownik do zmiany sygnatury na opis przy wydruku naklejki
Jeśli nie jest ustawiony, wówczas sygnatura jest formatowana wg wzoru określonego w CFG_NAKLEJKA_SYGNATURA
cfg_naklejka_sygnatura Napis Format sygnatury na naklejce
Format sygnatury m in.na naklejce z kodem kreskowym. Korzysta z CFG_LOKALIZACJA_SKROT i CFG_PLACOWKI_SKROT '*' oznacza sygnaturę, L skrót kodu lokalizacji, I (duże i) skrót kodu inwentarza np. L* lub *I
cfg_niezrealizowane Napis Czy uwzględniać bieżące zamówienie w zestawieniu niezrealizowanych pozycji
Bieżące zamówienie - zob. CFG_BIEZACE_ZAMOWIENIE
cfg_nowosci_zmiana Napis Parametr automatyczny: czas ostatniej zmiany kolekcji "nowości"
Parametr zawiera datę i czas zmiany w formacie YYYYMMDDHHmmss
cfg_nowy Napis Domyślny status nowo tworzonego rekordu typu U
Ustawia wartość pola statusu dla nowo tworzonych rekordów typu U. Np. ustawienie wartości "G", pozwala automatycznie ustawiać nowym rekordom status "w gromadzeniu"
cfg_numer Napis maska numeru inwentarzowego
Wyciąganie numeru inwentarzowego z identyfikatora
cfg_numer_akcesji Napis Sposób numeracji dokumentów akcesji
cfg_numer_wzory Lista wzory formatowania numeru inwentarzowego
Elementami tej listy są wyrażenia postaci: X=Y gdzie X to wyrażenie dopasowania identyfikatora, zaś Y to wzorzec formatowania. Np. 1*=AAAAAAAA
cfg_numeracja_ciagla Napis sposób numeracji czytelników
Nie ustawiony parametr, lub wartość "T" oznacza, że numeracja czytelników jest ciągła. Inna wartość parametru oznacza numerowanie wg formatu 0RRNNNNN co roku od 1. Ustawienie to nie ma jednak zastosowania, jeśli jest ustawiony parametr CFG_PREFIX.
cfg_opcje_vpr Lista Numery pól, które mają być prezentowane w katalogu czasopism
Lista nr pola|... wskazująca, które pola mają być prezentowane w katalogu czasopism, skrypt reaguje tylko na pole 300 opis fizyczny
cfg_oprocz Lista Agendy prezentujące rozmieszczenie zamiast dostępności
Lista agenda|... wyróżniająca agendy, dla których nie prezentuje się informacji o dostępności a jedynie rozmieszczenie
cfg_php_api_key Napis Klucz dla API z poziomu PHP
Należy wartość ustawić na klucz, którym posługuje się SOWA-WWW do wykonywania operacji związanych z API. Wartość ta musi być zgodna z wartością generowaną wraz z licencja klientaa
cfg_placowki Słownik dla formularzy wydruk inwentarza
Słownik mapujący: "prefiks inwentarza" => "nazwa inwentarza"
cfg_placowki_skrot Słownik Lista skrótów do prezentacji placówki w sygnaturze
kod inwentarza|skrót inwentarza|
cfg_platnik Słownik Słownik płatników dla formularza edycji specyfikacji wydatku czasopism
kod płatnika => nazwa wyświetlana
cfg_pocz_wyp Napis Określa sposób liczenia czasu wypożyczenia
Domyślna wartość powoduje, że limit czasu wypożyczenia w prolongacie jest liczony od pierwszego wypożyczenia. Wartość O (litera) ogranicza limit tylko do ostatniego wypożyczenia
cfg_podzial Słownik podział literatury
Podział literatury dla podpola 949t
cfg_podzialy Słownik Podziały dla wydruków struktury zbiorów
Słownik mapuje identyfikator podziału na jego opis dla wydruków struktury zbiorów Np. 1|Podział standardowy|
cfg_pomijane Lista Agendy, które nie prezentują dostępności
Lista agenda|...wyróżniająca agendy, dla która nie są prezentowane w informacji o dostępności
cfg_pomijane_ax Napis Znaki pomijane w formatowaniu zapytania dla indeksu połączonego autorów i instytucji sprawczych
Zwykle są to znaki specjalne (np. przecinek). Znaki te zostaną pominięte przy formatowaniu zapytania dla indeksu AX (połączony indeks autorów oraz instytucji sprawczych)
cfg_pomijane_fm Napis Znaki pomijane w tworzeniu indeksu nazwa imprezy
Zwykle są to znaki specjalne (np. cudzysłów). Znaki te zostaną pominięte przy tworzeniu wpisu w indeksie nazwa imprezy
cfg_pomijane_fn Napis Znaki pomijane w tworzeniu indeksu haseł korporatywnych
Zwykle są to znaki specjalne (np. cudzysłów). Znaki te zostaną pominięte przy tworzeniu wpisu w indeksie haseł horporatywnych
cfg_pomijane_fo Napis Znaki pomijane w tworzeniu indeksu autorów
Zwykle są to znaki specjalne (np. przecinek). Znaki te zostaną pominięte przy tworzeniu wpisu w indeksie autorów
cfg_pomijane_hh Napis Znaki pomijane w tworzeniu indeksu haseł przedmiotowych
Zwykle są to znaki specjalne (np. cudzysłów). Znaki te zostaną pominięte przy tworzeniu wpisu w indeksie haseł przedmiotowych
cfg_pomijane_ty Napis Znaki pomijane w tworzeniu indeksu tytułowego
Zwykle są to znaki specjalne (np. nawiasy). Znaki te zostaną pominięte przy tworzeniu wpisu w indeksie tytułów
cfg_pomijane_w4 Napis Znaki pomijane w tworzeniu indeksu wydawców
Zwykle są to znaki specjalne (np. cudzysłów). Znaki te zostaną pominięte przy tworzeniu wpisu w indeksie wydawców
cfg_pomin_stan Napis Prezentacja stanu w u-zamawiam
Wyłącza prezentację egzemplarzy w u-zamawiam (i php-...):znak - bez "w opracowaniu" N bez czasowo niedostępnych U bez ubytkowanych
cfg_powiazania Napis
cfg_prefix Lista prefiks kodu
Lista akceptowanych prefiksów legitymacji czytelnika
cfg_prezentuj Napis Czy prezentować informację o agendzie zapisu
Wartość Z w parametrze pozwala prezentować w browserze osób nazwę agendy, w której zapisał się dany czytelnik
cfg_prezentuj_akcesje Napis Czy i jak prezentować akcesję
cfg_prezentuj_barkod Napis Czy wyświetlać barkod przy prezentacji statusu egzemplarzy
dot. barkodu z podpola ^b pola zasobu
cfg_prezentuj_cene Napis Czy wyświetlać cenę przy prezentacji statusu egzemplarzy
cfg_prezentuj_czasopisma Napis Czy i jak prezentować ikony zasobów czasopism
Określa sposób prezentacji ikon czasopism. Można opcjonalnie flagami -N i -W wyłączyć ikony zeszytów i kart wpływu
cfg_prezentuj_lokalizacje Napis Czy wyświetlać lokalizacje przy prezentacji statusu egzemplarzy
cfg_prezentuj_stan Napis Opcjonalna informacja o stanie dostępności egzemplarza (w katalogowaniu)
Dotyczy formatów prezentacji rekordu bibliograficznego w programie katalogowania
cfg_prezentuj_ubytki Napis Czy na widoku rekordu prezentować informacje o egzemplarzach ubytkowanych
cfg_prl_au Napis Dostępność prolongaty przez internet
Jeśli 'N', to prolongata internetowa jest wyłączona. Jeśli <liczba>, to prolongata dostępna gdy termin wyp. jest za mniej niż <liczba> dni. Puste - zawsze można prolongować.
cfg_prl_au_min Liczba Minimalna długość wypożyczenia umożliwiająca prolongatę
Jeśli <liczba> to prolongata jest dostępna tylko gdy wypożyczono pozycję na minimum <liczba> dni.
cfg_prl_blok Lista Blokada możliwości prolongaty przez internet dla wybranych inwentarzy lub agend
Kolejne elementy listy określają inwentarze lub agendy, dla których prolongaty przez internet nie są dostępne. Numer inwentarza należy poprzedzić literą I, natomiast numer agendy literą A. Np.: A10 - agenda nr 10 I001 - inwentarz nr 001
cfg_prl_od_dzis Napis Czy liczyć dni prolongaty od daty bieżącej
Zmienia sposób prolongaty. Domyślnie prolongata wypożyczenia wykonanego przez czytelnika jest naliczana od daty zwrotu. Ustawienie T sprawia, że jest naliczana od dnia jej wykonania
cfg_profil_limit Słownik ograniczenia edycji identyfikatorów dla profilu
Niepusty powoduje wprowadzenie ograniczenia edycji identyfikatorów > LIMIT dla profilu profil|limit|...
cfg_prolongaty_blokuj Lista Lista agend, w których zablokowana jest prolongata (Opole MBP)
Parametr specyficzny dla Opole MBP
cfg_propozycje_powiadom Napis Adres e-mail, na który wysyłane jest powiadomienie o nowej propozycji zakupu
cfg_protokol_format Napis Dodaje sygnaturę do protokołu ubytkowania
SYG - powoduje dodanie sygnatury do standardowego protokołu ubytkowania
cfg_protokol_nowy Napis Czy stosować nowe przyczyny ubytkowania
Ten parametr powinien być inicjalnie ustawiany na T
cfg_przecinek Napis Użycie przecinka po nazwisku pola 1XX i 7XX w wyszukiwaniu
cfg_przecinek_ho Napis Użycie przecinka po nazwisku pola 6XX w wyszukiwaniu
N wyszukiwanie po nazwisku pola 6XX bez przecinka - zmiana wymaga otwarcia i zapisania wszystkich rekordów
cfg_przeznaczenie Słownik Słownik przeznaczenia dla zasobów (tylko Konstantynów Łódzki)
Parametr specyficzny tylko dla formularza edycji U z Konstantynowa Łódzkiego
cfg_przypomnij Liczba wysyłanie maila z przypomnieniem o zwrocie (SOWASQL)
Jeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem wypożyczenia (SOWASQL)
cfg_przypomnij_# Liczba wysyłanie maila z przypomnieniem o zwrocie dla agendy # (SOWASQL)
Wzorzec regex: cfg_przypomnij_(\d\d)$
Jeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem wypożyczenia dla konkretnej agendy # (SOWASQL)
cfg_referencje Napis Czy prezentować związki między rekordami bibliograficznymi
cfg_referencje_opis Napis Treść opisu poprzedzającego odnośniki do innych rekordów bibliograficznych
Jeśli parametr nie jest ustawiony wyświetlany jest opis: "Cytowania w:".
cfg_regulamin_rodzaj Napis Określa rodzaj stosowanego regulaminu
Rodzaj stosowanego regulaminu określa sposób wyznaczania daty wypożyczenia, prolongaty czy wielkości kary. INW - w zależności od inwentarza (domyślnie) AGN - w zależności od agendy KAT - w zależności od kategorii czytelnika TYP - w zależności od typu statystycznego WZORY - według tabeli wzorów danych egzemplarza (zob. parametr CFG_REGULAMIN_WZORY) Wyznaczony wg podanego sposobu identyfikator (inwentarza, agendy, kategorii, etc.) może być następnie stosowany jako sufiks parametrów (# zastępujemy wartością tego identyfikatora): CFG_DNI_# CFG_AUTO_DNI_# CFG_AUTO_LIMIT_# CFG_DNI_PROLONGATA_# CFG_DNI_BEZ_KARY_# CFG_ZA_DZIEN_# CFG_ZA_TYDZIEN_# CFG_ZA_MIESIAC_# CFG_ZA_DZIEN_LISTA_# CFG_KARA_MINIMUM_# CFG_KARA_MAKSIMUM_#
cfg_regulamin_wzory Słownik Tabela wzorów danych egzemplarza dla regulaminu
Tabela wzorów ma postać słownika: wzór => rodzaj i stosowana jest w przypadku ustawienia wartości parametru CFG_REGULAMIN_RODZAJ na "WZORY". Przykład: *^iK*|K|*^iL*|L| - egzemplarze, których podpole ^i pola zasobu rozpoczyna się od litery K - otrzymują rodzaj K - egzemplarze, których podpole ^i pola zasobu rozpoczyna się od litery L - otrzymują rodzaj L
cfg_rejestr_ubytkow_#1_#2 Napis Bilans otwarcia ubytków: numer dla typu statystycznego #1 i inwentarza #2
Wzorzec regex: cfg_rejestr_ubytkow_(.{1,2})_(\d+)$
Przy czym typy statystyczne #1 są pobrane z parametru CFG_PODZIAL, zaś inwentarze #2 z CFG_PLACOWKI
cfg_rejestr_ubytkow_rok_# Napis Bilans otwarcia ubytków: rok dla inwentarza #
Wzorzec regex: cfg_rejestr_ubytkow_rok_(\d+)$
cfg_rejestr_ubytkow_wartosc_# Napis Bilans otwarcia ubytków: wartość dla inwentarza #
Wzorzec regex: cfg_rejestr_ubytkow_wartosc_(\d+)$
cfg_repozytorium Napis Ścieżka do repozytorium plików ikonek
Ścieżka do katalogu, w którym znajdują się ikonki, które może pobierać program kliencki
cfg_rewersy_magazyn Lista Lista agend, dla których rezerwacja wykonana przez pracownika nie jest automatycznie oznaczana "do odbioru"
Jeśli na liście agend znajdzie się *, wówczas będzie to pasować do wszystkich agend
cfg_rez_mail Liczba wysyłanie maila z przypomnieniem o rezerwacji (SOWA2)
Jeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem rezerwacji (SOWA2)
cfg_rfid_user Napis nazwa użytkownika automatycznego urządzenia RFID (Piotrków, Rzeszów)
Nazwa użytkownika, za pomocą którego urządzenia samoobsługiwe korzystające z technologii RFID wykonują w systemie operacje wypożyczeń i zwrotów. Stosowane są wówczas odmienne procedury w regulaminie. Parametr specyficzny tylko dla Piotrków i Rzeszów.
cfg_rodo_akapity Liczba Liczba akapitów klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania
cfg_rodo_c_# Liczba Akapit # klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: wielkość czcionki
Wzorzec regex: cfg_rodo_c_(\d{1,2})$
cfg_rodo_s_# Napis Akapit # klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: styl czcionki
Wzorzec regex: cfg_rodo_s_(\d{1,2})$
Domyślnie użyty będzie styl regularny.
cfg_rodo_stopka_c Liczba Stopka klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: wielkość czcionki
cfg_rodo_stopka_s Napis Stopka klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: styl czcionki
Domyślnie użyty będzie styl regularny.
cfg_rodo_stopka_t Napis Stopka klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: treść
cfg_rodo_stopka_w Liczba Stopka klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: liczba wierszy
cfg_rodo_t_# Napis Akapit # klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: treść
Wzorzec regex: cfg_rodo_t_(\d{1,2})
cfg_rodo_w_# Liczba Akapit # klauzuli obowiązku informacyjnego na karcie zobowiązania: liczba wierszy
Wzorzec regex: cfg_rodo_w_(\d{1,2})$
cfg_rodzaj_# Słownik Podział dla egzemplarzy w rodzaju zbiorów # dla wydruków inwentarzowych
Wzorzec regex: cfg_rodzaj_(.)$
Np. P,D,N|księgozbiór|S|zbiory specjalne| - rodzaje zbiorów zob. parametr CFG_RODZAJE
cfg_rodzaje Słownik Podział rodzajów zbiorów dla wydruków inwentarzowych
Np. 1|Całość zbiorów|
cfg_rozdysponuj_bez_sygnatury Napis Czy wymagane jest podanie sygnatury przy rozdysponowaniu
Domyślnie podanie sygnatury jest wymagane. Wartość "N" pozwala ten wymóg wyłączyć
cfg_rozdysponuj_kontroluj_typ Napis Czy wymagany typ statystyczny przy rozdysponowaniu
Domyślnie Tak
cfg_rozdzial_strona Napis wydruk bibliografii - czy rozpoczynać rozdział zawsze od nowej strony
cfg_rozmieszczenie Słownik prezentacja rozmieszczenia
Słownik "prefiks+kod lokalizacji" => "nazwa prezentowana" Gdy parametr jest niewypełniony, wtedy program używa kombinacji CFG_PLACOWKI z CFG_LOKALIZACJA. Parametr wykorzystywany jest w skryptach formatujących rozmieszczenie. **Obecnie nie wykorzystywany - NIE USTAWIAĆ BEZ POTRZEBY**
cfg_rozmieszczenie_dla_zalogowanych Lista Opcja widoku "rozmieszczenie" - które egzemplarze prezentują się tylko zalogowanym użytkownikom
Każdy element listy jest wzrocem. Jeśli wzorzec jest dopasowany do połączenia "inwentarz+lokalizacja" egzemplarza, to wówczas prezentuje sie on tylko użytkownikom zalogowanym do programu.
cfg_rozmieszczenie_sygnatura Napis prezentacja dotatkowych danych
sposób prezentacji dodatkowych danych na WWW i w kliencie (I,S,IS)
cfg_rozmieszczenie_sygnatura_styl Napis Styl formatowania sygnatury w widoku "rozmieszczenie" (katalogowanie)
Dotyczy wyłącznie widoku "rozmieszczenie" w programie katalogowania. Pozwala zdefiniować styl (np. kolor, grubość czcionki) dla prezentacji sygnatury w opisie rozmieszczenia egzemplarzy. Przykładowa wartość: SB
cfg_rozmieszczenie_z_ubytkami Napis Opcja widoku "rozmieszczenie" - czy prezentować ubytki
cfg_senders Słownik Lista nadawców dla formularza wysyłki maili
Określa dostępnych nadawców dla formularza ręcznego wysyłania maili do czytelników. [suffix-sekcji-mail]|Nazwa wyświetlana| Ten parametr jest następcą CFG_MAIL_SENDERS
cfg_skontrum_pomijane Napis Kody lokalizacji pomijanych w skontrum
cfg_slownik_en Lista Lista tłumaczeń fraz polskich na angielskie dla formatu rekordu na WWW
Lista ma postać przypisań fraza_polska=fraza_angielska, np. hasło przedmiotowe=subject heading|Zamawiam wydanie=order title|Zarezerwuj egzemplarz=book item|
cfg_sms_agendy Lista agendy, dla których wysyłane są SMS
Lista agend, dla których wysyłane są powiadomienia SMS (pusta wartość oznacza wysyłanie ze wszystkich agend)
cfg_sms_zdarzenia Napis zdarzenia, dla których wysyłane są SMS
Symbole zdarzeń, dla których wysyłane są powiadomienia SMS do czytelników
cfg_sn Napis do formatowania identyfikatora
Formatowanie identyfikatora z cyfr (dla skryptów)
cfg_sn_ed Napis
Edycja identyfikatora (formularz) **Zmiana wymaga także modyfikacji wzorca w INF**
cfg_sortuj_bez_sygnatura Napis Czy w przypadku sortowania po sygnaturze w wydruku liniowym usuwać słowo "Sygnatura" z klucza sortującego
cfg_spacjowane_fm Napis Znaki zamieniane na spację w tworzeniu indeksu nazwa imprezy
Zwykle są to znaki przestankowe (kropki, przecinki, etc.). Znaki te zostaną zastąpione spacją przy tworzeniu wpisu w indeksie nazwa imprezy
cfg_spacjowane_fn Napis Znaki zamieniane na spację w tworzeniu indeksu haseł korporatywnych
Zwykle są to znaki przestankowe (kropki, przecinki, etc.). Znaki te zostaną zastąpione spacją przy tworzeniu wpisu w indeksie haseł korporatywnych
cfg_spacjowane_fo Napis Znaki zamieniane na spację w tworzeniu indeksu autorów
Zwykle są to znaki przestankowe (kropki, przecinki, etc.). Znaki te zostaną zastąpione spacją przy tworzeniu wpisu w indeksie autorów
cfg_spacjowane_hh Napis Znaki zamieniane na spację w tworzeniu indeksu haseł przedmiotowych
Zwykle są to znaki przestankowe (kropki, przecinki, etc.). Znaki te zostaną zastąpione spacją przy tworzeniu wpisu w indeksie haseł przedmiotowych
cfg_spacjowane_ty Napis Znaki zamieniane na spację w tworzeniu indeksu tytułowego
Zwykle są to znaki przestankowe (kropki, przecinki, etc.). Znaki te zostaną zastąpione spacją przy tworzeniu wpisu w indeksie tytułów
cfg_spacjowane_w4 Napis Znaki zamieniane na spację w tworzeniu indeksu wydawców
Zwykle są to znaki przestankowe (kropki, przecinki, etc.). Znaki te zostaną zastąpione spacją przy tworzeniu wpisu w indeksie wydawców
cfg_sql_kryterium Słownik Dodatkowe zapytania dostępne w sekcji "Przykłady" kryterium "Zapytanie SQL"
Słownik mapuje identyfikator zapytania na jego opis. Np. 3|Wybierz rekordy zawierające egzemplarz bez ceny| Poszczególne zapytania SQL definiowane są w parametrach CFG_SQL_KRYTERIUM_#, gdzie # to numer zapytania (np. 3)
cfg_sql_kryterium_# Napis Treść zapytania SQL dla dodatkowego przykładu nr # w kryterium "Zapytanie SQL"
Wzorzec regex: cfg_sql_kryterium_(\d+)$
Zapytanie musi generować kolumny fld_full_id, fld_str_type i fld_str_id, np.: select distinct fld_full_id, fld_str_type, fld_str_id from tbl_items_idx where fld_kind='Zz' and not subfield(fld_str_field,'j') like '%E%'
cfg_stanowiska_aliasy Słownik mapowanie fizycznych nazw stanowisk komputerowych na numery stanowisk w Sowie
Mapowanie w postaci "nazwa stanowiska Windows" => "kod stanowiska w Sowie", np: 01/0011|001|01/0012|002|...
cfg_stanowiska_komunikat_ost Napis Komunikat w programie BLOKER: ostrzeżenie o upływającym przydziale stanowiska
O ile zdefiniowano parametr CFG_STANOWISKA_OSTRZEGAJ, prezentowane będzie ostrzeżenie o upływającym przydziale stanowiska. Gdy nie zostanie zdefiniowany żaden komunikat, wówczas prezentowany będzie: *Za <ostrzegaj> s. skończy się przydział stanowiska*
cfg_stanowiska_komunikat_prz Napis Komunikat w programie BLOKER: informacja w przypadku nieprzydzielonego stanowiska
Gdy nie zostanie zdefiniowany żaden komunikat, wówczas prezentowany będzie: *Stanowisko "<stacja>" nie jest przydzielone*
cfg_stanowiska_komunikat_tim Napis Komunikat w programie BLOKER: o upłynięciu przydzielonego czasu pracy stanowiska
Gdy nie zostanie zdefiniowany żaden komunikat, wówczas prezentowany będzie: *Upłynął przydzielony czas pracy*
cfg_stanowiska_ostrzegaj Liczba Liczba sekund przed końcem przydziału stanowiska, powodująca wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem
cfg_stanowiska_stale Napis Czy uprawnienia do agend stanowisk są stałe
Jeśli N, wówczas w programie zmiany uprawnień do głównej agendy zmieniane są także uprawnienia do agendy stanowisk
cfg_stanowiska_xy_# Słownik współrzędne pozycjonowania prezentacji stanowisk w agendzie
Wzorzec regex: cfg_stanowiska_xy_(\d{1,4})$
Słownik postaci: identyfikator stanowiska => x,y
cfg_stat_zeszyt_typ Napis typ statystyczny zeszytu
Określa pod jaką literą zeszyty są widoczne w strukturze wypożyczeń; domyślnie N
cfg_status_auto Napis Czy automatycznie zmieniać status rekordu na podstawie statusu egzemplarzy
Parametr określa jak zmieniany jest status rekordu na podstawie analizy statusu egzemplarzy T - zmiana na "unieważniony" po ubytkowaniu ostatniego egzemplarza i na "nowy" po dodaniu nowego egzemplarza D - zmiana na "unieważniony" po ubytkowaniu ostatniego egzemplarza i na "nowy" po udostępnieniu nowego egzemplarzy N - zmiana na "nowy" tylko po rozdysponowaniu
cfg_stawki_abonamentu Słownik tabele obowiązywania abonamentu data(koniec obowiązywania)|nr tabeli...
Parametr specyficzny dla Biała Podlaska MBP
cfg_stawki_abonamentu_# Słownik stawki abonamentu wpłata(gr)|liczba dni|...
Wzorzec regex: cfg_stawki_abonamentu_(\d+)$
Parametr specyficzny dla Biała Podlaska MBP
cfg_streszczenie Lista Lista pól zawierających streszczenie
Określa pola MARC21, które zawierają streszczenie dokumentu, do prezentacji na wynikach, w zestawieniach itp. Brak wartości oznacza użycie tylko pola 940.
cfg_streszczenie_kolor Napis Kolor prezentacji streszczenia (w programie klienta Sowy)
Streszczenie: zawartość z 940 lub innego określonego przez CFG_STRESZCZENIE
cfg_struktura Słownik Podział literatury dla struktury zbiorów
Alternatywny podział stosowany w wydruku "Struktura wpływu". Jeśli parametr jest pusty, stosowana jest wartość z CFG_PODZIAL
cfg_struktura# Słownik Podział literatury dla struktury zbiorów wg podziału o id #
Wzorzec regex: cfg_struktura(\d{1,2})$
Podział stosowany w wydruku "Struktura zbiorów". Identyfikator podziału - zob. parametr CFG_PODZIALY.
cfg_struktura_naglowki# Słownik Nagłówki dla struktury zbiorów wg podziału o id #
Wzorzec regex: cfg_struktura_naglowki(\d{1,2})$
Nagłówki stosowane w wydruku "Struktura zbiorów". Mapowanie wartości podziału na opis tekstowy. Np. dla podziału wg inwentarzy, jeśli zamiast numerów chcemy ich opis, będzie to 1000|Filia 1|2000|Filia 2|... Identyfikator podziału - zob. parametr CFG_PODZIALY.
cfg_sygnatura Napis Czy wpisywać numer inwentarzowy do nowej sygnatury
Jeśli zawiera I, to program wpisuje numer inwentarzowy do każdej nowej sygnatury
cfg_sygnatura_formatowanie Liczba Automatycznie formatuj sygnaturę numeryczną
Parametr to długość, do jakiej zostanie uzupełniona spacjami na początku sygnatura numeryczna
cfg_sygnatura_link Napis Czy dla prezentowanych sygnatur generować link do wyszukania wg sygnatury
cfg_sygnatura_w_barkodach Napis Czy sygnatura ma być dodawana do indeksu barkodów
(specyficzne dla Elbląg PWSZ)
cfg_sygnatura_z Napis Czy wpisywać numer inwentarzowy do nowej sygnatury zasobu
Jeśli zawiera I, to program wpisuje numer inwentarzowy do każdej nowej sygnatury zasobu (876)
cfg_sygnatury_sortuj Napis Czy dla sortować sygnatury alfabetycznie na widoku zamawiania i rezerwowania
cfg_szkolne_pn Napis Wyrażenie SQL określające typ literatury PN w analizie wypożyczeń we wskazanej szkole
np.: not trim(both subfield(fld_str_field,'t')) in ('ZD','ZM')
cfg_tlo_biezaca_agenda Napis określa kolor tła bieżącej agendy
cfg_tryb_udostepniania Słownik Definicja tryb udostępniania egzemplarza (Kraków NHBP)
Definicja ma postać słownika: "symbol" => "Opis" Przykład: |Według_lokalizacji|K|Wypożyczanie_krótkoterminowe|L|Lektura| Wartość ta zapisywana jest w podpolu ^i rekordu zasobu Obecnie jest to parametr specyficzny dla instalacji Kraków NHbP
cfg_typ# Napis kryterium wyboru podpola typu w wydruku struktury zbiorów dla podziału o id #
Wzorzec regex: cfg_typ(\d)$
Domyślnym jest podział wg typu statystycznego
cfg_typ_dni Słownik Liczba dni wypożyczenia/prolongaty zależna od typu statystycznego (Opole MBP)
Słownik mapuje wzorzec typu statystyczny na liczbę dni wypożyczenia/prolongaty przez pracownika. Np.: S|4|E00|15|E*|3|*|30| Parametr specyficzny dla Opole MBP
cfg_typ_stawka Słownik Stawka kary zależna od typu statystycznego (Opole MBP)
Słownik mapuje wzorzec typu statystyczny na stawkę kary za przeptrzymanie (w groszach). Np.: S|200|E*|200|*|20| Parametr specyficzny dla Opole MBP
cfg_tytuly Napis Określa czy indeksować podpole t w hasłach formalnych
cfg_tytuly_245 Napis Podpola 245, z których pobierany jest tytuł do indeksu
Domyślnie są to podpola abh
cfg_tytuly_czesci Napis Czy tytuły części (z pól 245^p, 7xx^p) mają być indeksowane w tytułach
cfg_tytuly_serie Napis Określa czy do indeksu tytułów dodawać także tytuł serii i tytuł ujednolicony
Domyślnie taki indeks jest tworzony, flagami można wykluczyć z niego np. serie
cfg_ubp_ar Napis numeracja protokołów ubytkowania
Jeśli A, to numery protokołów nadawane są automatycznie, inaczej „ręcznie"
cfg_ubt_nu Napis numeracja pozycji w rejestrze ubytków
Jeśli C, to numeracja pozycji w rejestrze ubytków jest ciągła, inaczej co roku od 1
cfg_ubytki Słownik podział agend ubytkowania
Podział agend ubytkowania. Słownik "nr agendy ubytkowania" => "opis agendy ubytkowania"
cfg_udostepnianie Słownik Parametryczna definicja udostępnienia wg lokalizacji (Kraków Podgórska)
Parametr specyficzny dla Kraków Podgórska BP
cfg_unikalnosc Napis kontrola unikalności pól czytelnika
Jeśli puste - kontroluje unikalność wszystkich weryfikowanych pól, jeśli niepuste, to weryfikowane są pola wtedy, gdy wartość zawiera określoną literę: D - numer dokumentu N - nazwisko + dane dodatkowe (imię ojca) P - numer PESEL A - numer albumu studenta M - adres email Celem całkowitego wyłączenia sprawdzania unikalności trzeba ustawić parametr na wartość nie zawierającą żadnej z w/w liter (np. można ustawić na . [kropkę])
cfg_uprawnienia Słownik kody uprawnień dla czytelników (tylko Morąg)
Parametr specyficzny dla formularza edycyjnego czytelników w Morągu
cfg_urodzony Napis podział wiekowy w statystykach
Jeśli N, to statystyki nie prezentują podziału wiekowego
cfg_uwagi Lista Lista prezentowanych pól uwag 5XX i 246
np. 500|505|
cfg_uwagi_kolor Napis Kolor prezentowanych uwag
cfg_vat Słownik Stawki VAT w podziale na rodzaje wpłat
Dotyczy przypadku konfiguracji kas fiskalnych za opłaty ponoszone przez czytelników. Kody wpłat są zdefiniowane w CFG_WPLATY - ten słownik dla każdego kodu określa stawkę procentową VAT. kod|stawka|
cfg_w_opracowaniu Napis Treść informacji o rekordach w opracowaniu na widokach dla zamawiania/rezerwowania
Jeśli wartość parametru zostanie ustawiona na "-" (znak minusa), wówczas nie pojawi się żadna informacja
cfg_waznosc_data Napis domyślna data ważności legitymacji
Stała domyślna data ważności legitymacji czytelnika. Jeśli ma postać RRRR*, to wpisywany jest bieżący rok.
cfg_waznosc_dni Liczba domyślna liczba dni ważności legitymacji
Stała domyślna liczba dni ważności legitymacji czytelnika alternatywnie dla CFG_WAZNOSC_DATA
cfg_wiek Liczba Czy i kiedy prezentować wiek czytelnika na liście w programie wypożyczalni
Niezerowa wartość pozwala na wyświetlanie wieku czytelnika. Prezentowany będzie tylko wiek tych czytelników, którzy mają co najmniej tyle lat (rocznikowo) ile wynosi wartość parametru.
cfg_wiek_opcja Liczba Opcja podziału wiekowego dla statystyk
Sensowne wartości to: 1 - podział 0..6, 7..15, 16..19, 20..24, 25..44. 45..60, pow. 60 2 - podział 0..5, 6..12, 13..15, 16..19, 20..24, 25..44, 45..60, pow. 60 3 - podział 0..5, 6..12, 13..14, 15..19, 20..29, 30..39, 40..49, 50..59, od 60 każda inna wartość to podział do 0..15, 16..19, 20..24, 25..44, 45..60, pow. 60.
cfg_wolny_zapis Lista Pola rekordu czytelnika dostępne do zmiany przez operację samoobsługową
UWAGA: parametr ten jest bez znaczenia, jeśli jest w użyciu program extra
cfg_wplaty Słownik Lista dodatkowych źródeł wpłat
Lista dodatkowych źródeł wpłat np. opłata za legitymację. Wykorzystane domyślnie są litery P i W (wpłata i zwrot kaucji) oraz spacja.
cfg_wplyw_text Napis Prezentacja dostawcy w obrazie referencji dokumentu wpływu
Ustawienie wartości D wyłącza prezentację dostawcy w obrazie referencji dokumentu wpływu
cfg_wsk2 Słownik Podział haseł przedmiotowych za pomocą dopisków
Słownik "wartość wskaźnika 2 => dopisek". np. |[KABA]|2|[MESH]|9|[JHP BN]|
cfg_www_fasety Słownik Definicje dodatkowych faset wyszukiwawczych dla OPACa
Poszczególne pary warwtości określają nazwę pola w Elasticsearch, wg którego będzie generowana faseta, i tytuł fasety. Np.: local.S7.raw|Kartoteka zagadnieniowa| - generuje fasetę wg pola lokalnego S7
cfg_www_multimedia_blokada Napis Czy prezentować multimedia w formatach dla WWW
cfg_www_naglowek Napis Czy prezentować nagłówek w formatach dla WWW
Do nagłówka skrypty prezentacji przekazują zwykle klucz sortujący. Miało to sens tylko w starym mechaniźmie kolekcji i używaniu skryptów sortujących (do OPACa w wersji 4.1). Obecnie nie ma to sensu, bo w header będzie niemal zawsze zwracany numer rekordu, a jego prezentacja nie jest potrzebna.
cfg_wycena_ogolem Napis Czy wyświetlać tylko skrócony stan podsumowania w zestawieniu wyceny inwentarza
cfg_wydatek_numeracja Napis Sposób numeracji dokumentów wydatków
Standardowo wydatki są numerowane w obrębie roku. W przypadku ustawienia wartości R są numerowane w obrębie rok+rodzaj wydatku (zob. cfg_wydatki)
cfg_wydatki Słownik podział wydatków
cfg_wyp_bar Napis Ikona kodu kreskowego w wypożyczalni
T włącza, domyślnie wyłączona
cfg_wyp_kara Napis prezentacja kary na koncie czytelnika
Prezentacja kary na koncie czytelnika. Wartość T włącza prezentację.
cfg_wyp_kara_monit Napis Prezentacja kary w mailowym monicie
N wyłącza prezentację
cfg_wyp_kara_www Napis prezentacja kary na koncie czytelnika w OPAC
Prezentacja kary na koncie czytelnika w OPAC. Wartość N wyłącza prezentację.
cfg_wyp_multimedia Napis Czy wyświetlać multimedia w wypożyczalni
T włącza pusty wyłącza
cfg_wyp_status Napis Wyświetlanie status egz ubytkowanego w wypożyczalni
U włącza
cfg_wypozyczalnia_uwagi_podpole Napis Symbol podpola w polu zasobu, w którym znajdują się uwagi
Domyślnie uwagi są w podpolu "u". W szczególnych przypadkach może to być inne podpole.
cfg_wypozyczenia Napis prezentacja wartości globalnej stanu konta (wyp,rez,zam,przet)
Jeśli zawiera G,R,Z,P to prezentowana jest globalna liczba odpowiednio wypożyczeń, rezerwacji, zamówień lub przetrzymań, bez względu na "rozliczanie="
cfg_wypozyczenia_blokuj Lista Lista agend, z których nie można wypożyczać
cfg_wyslij_haslo Napis wysłanie mailem wygenerowanego hasła
Jeśli ustawione na N - automatycznie utworzone hasło nie będzie wysyłane mailem do czytelnika
cfg_wzory Słownik dodatkowe wzory (grupy pól) dla formularza w bibliografii regionalnej
Słownik symbol wzoru => opis wzoru. Uwaga: dla tych wzorów należy także zdefiniować listę pól w parametrze CFG_WZORY_POLA
cfg_wzory_pola Słownik lista pól dla dodatkowych wzorów (grup pól) dla formularza w bibliografii regionalnej
Słownik symbol wzoru => lista pól MARC21 oddzielonych przecinkami. Uwaga: same wzory definiuje się w parametrze CFG_WZORY
cfg_x_hasla Napis Określa sposób prezentacji haseł dla rekordów importowanych
Dotyczy haseł 600-655. Domyślnie prezentowane są zarówno hasła z oryginalnego rekordu MARC21, jak i hasła lokalne.
cfg_x_omit_65x Napis Pomijanie pól 65X przy tworzeniu indeksów dla rekordów importowanych (X)
cfg_x_omit_69x Napis Pomijanie pól 69X przy tworzeniu indeksów dla rekordów importowanych (X)
cfg_za_dzien Liczba stawka kary za dzień w groszach
cfg_za_dzien_# Liczba stawka kary za dzień w groszach dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_za_dzien_(.{1,4})$
Jeśli nie jest ustawiona, stosuje się CFG_ZA_DZIEN. Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_za_dzien_av Liczba Stawka kary za dzień przeprzymania AV (w groszach - tylko Wawa Ursus!)
Specyficzny parametr tylko dla regulaminu w Warszawie Ursus
cfg_za_dzien_cz Liczba stawka kary za dzień w groszach dla agend czytelni (Piła CDN)
Tylko w adaptacji dla Piła CDN
cfg_za_dzien_czyt_wd Liczba stawka kary za dzień w groszach dla agendy czytelnia Wolny Dostęp (Jarosław PWSZ)
Tylko w adaptacji dla Jarosław PWSZ
cfg_za_dzien_czytelnia Liczba stawka kary za dzień w groszach dla agendy czytelnia (Jarosław PWSZ)
Tylko w adaptacji dla Jarosław PWSZ
cfg_za_dzien_in_wd Liczba stawka kary za dzień w groszach dla agendy inf. naukowa Wolny Dostęp (Jarosław PWSZ)
Tylko w adaptacji dla Jarosław PWSZ
cfg_za_dzien_lektura Liczba stawka kary za dzień w groszach dla lektur (tylko dla Kraków PBP)
Specyficzny parametr tylko dla regulaminu w Kraków PBP
cfg_za_dzien_lista Słownik Obliczenie kary za dzień na podstawie listy stawek
stawka|data od kiedy obowiązuje| Lista powinna być definiowana malejąco datami. Wyznaczona tak kara sumuje się z ew. karą wyznaczoną przez cfg_za_miesiac_lista
cfg_za_dzien_lista_# Słownik Obliczenie kary za dzień na podstawie listy stawek dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_za_dzien_lista_(.{1,4})$
stawka|data od kiedy obowiązuje| Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_za_dzien_planeta Liczba stawka kary za dzień w groszach Planeta11 (tylko dla Olsztyn MBP)
Specyficzny parametr tylko dla regulaminu w Olsztyn MBP
cfg_za_dzien_samoobsluga Liczba stawka kary za dzień w groszach dla lokalizacji Samoobsługowych (tylko Gdynia AMW)
Specyficzny parametr tylko dla regulaminu w Gdynia AMW
cfg_za_dzien_v Liczba Stawka kary za dzień przetrzymania zbiorów z inw 400 (w groszach)
(Opole WBP)
cfg_za_dzien_weekend Liczba stawka kary za dzień w groszach dla wypożyczeń weekendowych (tylko dla Kraków PBP)
Specyficzny parametr tylko dla regulaminu w Kraków PBP
cfg_za_dzien_wzorzec Słownik Wzorzec stawki kary za dzień
Stawka kary za dzień zależnie od kodu generowanego odpowiednim skryptem (np agenda-inwentarz-kategoria). Lista ma postać wzorzec|stawka gr|...
cfg_za_dzien_zs Liczba Stawka kary za dzień przetrzymania zbiorów specjalnych (w groszach)
Mrągowo Kleszczów
cfg_za_miesiac Liczba Stawka kary za miesiąc przetrzymania (w groszach)
(Chodzież, Chrzanów -specjalny regulamin)
cfg_za_miesiac_# Liczba Stawka kary za miesiąc przetrzymania (w groszach) dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_za_miesiac_(.{1,4})$
Jeśli nie jest ustawiona, stosuje się CFG_ZA_MIESIAC. Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_za_miesiac_lista Słownik Obliczenie kary za miesiąc na podstawie listy stawek
stawka|data od kiedy obowiązuje| Lista powinna być definiowana malejąco datami. Wyznaczona tak kara sumuje się z ew. karą wyznaczoną przez cfg_za_dzien_lista
cfg_za_miesiac_lista_# Słownik Obliczenie kary za miesiąc na podstawie listy stawek dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_za_miesiac_lista_(.{1,4})$
stawka|data od kiedy obowiązuje| Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_za_tydzien Liczba Stawka kary za tydzień przetrzymania (w groszach)
cfg_za_tydzien_# Liczba stawka kary za tydzień w groszach dla identyfikatora #
Wzorzec regex: cfg_za_tydzien_(.{1,4})$
Jeśli nie jest ustawiona, stosuje się CFG_ZA_TYDZIEN. Zależnie od stosowanego regulaminu (zob. CFG_REGULAMIN RODZAJ) identyfikatorem # może być: numer inwentarza (domyślnie) numer agendy (AGN) kategoria czytelnika (KAT) typ statystyczny (TYP) symbol wg tabeli wzorów (WZORY)
cfg_zam_# Napis opcje wypożyczalni dla agendy
Wzorzec regex: cfg_zam_(\d+)$
Parametr określa czy w danej agendzie zablokowane jest rezerwowanie (R) i/lub zamawianie (Z). Pusty oznacza, że wolno rezerwować i zamawiać. Parametr modyfikuje się z poziomu programu obsługi wypożyczalni ("opcje")
cfg_zam_mail Liczba wysyłanie maila z przypomnieniem o zamówieniu (SOWA2)
Jeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem ważności zamówienia (SOWA2)
cfg_zamawiam_sygnatura_styl Napis Styl formatowania sygnatury w widoku "dostępność egzemplarzy" (katalogowanie)
Dotyczy wyłącznie widoku "dostępność egzemplarzy" w programie katalogowania. Pozwala zdefiniować styl (np. kolor, grubość czcionki) dla prezentacji sygnatury w opisie dostępności egzemplarzy. Przykładowa wartość: SB
cfg_zamknieta_# Słownik Zaplanowany okres zamknięcia agendy #
Wzorzec regex: cfg_zamknieta_(\d{2,4})$
Dla podanego zakresu dni, wyrażonych jako daty w formacie YYYYMMDD określa się komunikat o przyczynach zamknięcia agendy #. Np: 20180701-20181231|Remont placówki| Parametr ustawiany za pomocą operacji administratora "Zaplanuj zamknięcie agendy".
cfg_zamkniete Lista Lista agend zamkniętych do wypożyczania
Lista agenda|...wyróżniająca agendy, dla których zamiast „można wypożyczać” prezentowane jest „zamknięte”
cfg_zamowienia_limit Liczba Proponowana liczba dni ważności zamówienia
W SowaSQL od wersji 1.74.0 należy stosować parametr wyp.queues.default.expiry.
cfg_zamowienia_nowa_ikona Napis Prezentacja znaczek zamówienia dla innych agend niż główna
Czy prezentować znaczek zamówienia przy egzemplarzu w wypożyczalni dla innych agend niż główna. T włącza
cfg_zamowienia_zostaw Lista lista placówek, w których nie jest kasowane zamówienie po wypożyczeniu w innej
lista placówek, w których nie jest kasowane zamówienie po wypożyczeniu w innej np w czytelni
cfg_zamowienie_kompaktyfikuj Napis Czy po usunięciu pozycji automatycznie przesuwać w górę dalsze pozycje zamówienia
cfg_zasob_852_kolekcje Słownik reguły przypisania zasobu czasopisma do kolekcji na podstawie zawartości nagłówka 852
Słownik ma postać "reguła" => "Nazwa kolekcji" Ostatni element słownika powinien być regułą gromadzącą wszystkie pozostałe rekordy do określonej kolekcji, np. "*" => "Biblioteka główna"
cfg_zasob_kolekcje Lista lista kolekcji do których mogą należeć zasoby czasopism
cfg_zasob_naklejka Napis wyświetlanie ikony naklejki/operacji zmiany barkodu na prezentacji zasobu czasopisma
Wartość "T" pozwala wyświetlić ikonę naklejki w programie katalogowania.
cfg_zasob_sygnatury_logowanie Napis Opcjonalna właczenie prezentacji sygnatur zasobu w WWW
Wartość N włącza prezentację sygnatur z pola 876
cfg_zasob_typ Napis typ statystyczny dla rekordu zasobu
Typ statystyczny dla rekordu zasobu (zob. CFG_PODZIAL) w zestawieniach struktury inwentarzy
cfg_zdarzenia Słownik podział zdarzeń dla czytelni
Słownik identyfikator zdarzenia => opis tekstowy.
cfg_zeszyt_auto Napis Prefiks automatycznie generowanych identyfikatorów zeszytów czasopism
Długość prefiksu powiązana z długością oznaczenia inwentarza (CFG_INW)
cfg_zeszyt_naklejka Napis wyświetlanie ikony naklejki/operacji zmiany barkodu na prezentacji zeszytu czasopisma
Wartość "T" pozwala wyświetlić ikonę naklejki w programie katalogowania.
cfg_zeszyt_propagacja Napis zmiany przydziału karty propagowane do zeszytów
cfg_zeszyt_typ Napis typ statystyczny dla rekordu zeszytu
Typ statystyczny dla rekordu zeszytu (zob. CFG_PODZIAL) w zestawieniach struktury inwentarzy
cfg_zeszyt_zmien_lokalizacje Napis Nazwa programu do zmiany agendy dla zasobu czasopisma do prezentacji ikony operacji
Np. "Zmień lokalizację egzemplarza"
cfg_zeszyty_kryterium Napis Nazwa kryterium umożliwiającego wygenerowanie odnośnika do listy zeszytów dla rekordu czasopisma (WWW)
Takim kryterium w domyślnym schemacie marc21-zeszyt jest "informacja o zeszytach"
cfg_zeszyty_sortuj Napis Sposób sortowania zeszytów
W data; R rok; inne bez sortowania
cfg_zlecenie_odrzucenie Napis Nazwa operacji odrzucenia realizacji zlecenia zakupu prezentowana w widoku zlecenia dla zalogowanych użytkowników
Jeśli wartość nie jest ustawiona, prezentowana jest nazwa: "Odrzucenie propozycji zakupu"
cfg_zlecenie_przyjecie Napis Nazwa operacji przyjęcia zlecenia zakupu prezentowana w widoku zlecenia dla zalogowanych użytkowników
Jeśli wartość nie jest ustawiona, prezentowana jest nazwa: "Przyjęcie propozycji do realizacji"
cfg_zlecenie_zakonczenie Napis Nazwa operacji zakończenia realizacji zlecenia zakupu prezentowana w widoku zlecenia dla zalogowanych użytkowników
Jeśli wartość nie jest ustawiona, prezentowana jest nazwa: "Zrealizowanie propozycji zakupu"
cfg_zmien_lokalizacje Napis Nazwa programu do zmiany agendy dla egzemplarza do prezentacji ikony operacji
cfg_zobow_bib Napis Nazwa administartora danych osobowych na zobowiązaniu czytelnika. Jeśli nie ustawiona to zostanie wydrukowane słowo Biblioteka
cfg_zobow_dzu Napis Informacja o numerze Dziennika Ustaw w stopce
Domyślnie jest widoczna informacja o numerz Dziennika Ustaw dot. ochrony danych osobowych
cfg_zobow_kr Napis Rodzaj stopki w zobowiązaniu czytelnika: krótka lub długa
Domyślnie jest krótka wersja
cfg_zobowiazanie_data Napis jaka data na drukowana jest na zobowiązaniu
Umożliwia włączenie na zobowiazaniu daty bieżącej
core.agenda.#.description Napis Opis agendy (np. adres, nr telefonu, etc.)
Wzorzec regex: core\.agenda\.(.+?)\.description$
Treść opisu będzie prezentowana w postaci "dymka" po najechaniu myszą na nazwę placówki w wynikach wyszukiwania w katalogu OPAC
core.agenda.#.notify Napis Ustawienie powiadomień mailowych z agendy
Wzorzec regex: core\.agenda\.(.+?)\.notify$
Ustawienie wartości parametru na "disabled" pozwala wyłączyć wysyłanie powiadomień e-mail z danej placówki.
core.agenda.#.schedule Słownik Definicja terminarza pracy agendy
Wzorzec regex: core\.agenda\.(.+?)\.schedule$
Terminarz określa się podając dla numeru lub symbolu rodzaju dnia odpowiadający mu przedział godzin roboczych placówki. Domyślny terminarz ustawiamy w agendzie "default", będzie on dotyczył wszystkich agend, dla których nie opracowano indywidualnego terminarza. Jako klucz przyjmujemy numer dnia roboczego (od 1 do 5), lub jeden z następujących symboli: R - dzień roboczy (stosuje się do dni, dla których nie podano odrębnego przedziału godzin). S - sobota N - niedziela X - dzień świąteczny (por. core.calendar.#.holiday) Dzień, w którym biblioteka nie pracuje, pomijamy (ustawiamy tylko dni pracujące!). Przykłady: R|8-16|5|12-20|S|10-14| - dni pracujące 8-16, w piątek 12-20, w sobotę 10-14 5|12-20|S|8-20|N|8-16| - w piątek 12-20, w sobotę 8-20, w niedzielę 8-16
core.agenda.#.url Napis Adres URL strony internetowej agendy
Wzorzec regex: core\.agenda\.(.+?)\.url$
Odnośnik będzie generowany na nazwie placówki w wynikach wyszukiwania w katalogu OPAC
core.cache.default.enable Liczba Określa czy cache jest włączony
core.calendar.#.holidays Lista Lista dni świątecznych
Wzorzec regex: core\.calendar\.(.+?)\.holidays$
Lista dni w formacie D.M, które są przez system traktowane jako dni świąteczne. Kalendarz "default" zawierać powinien listę świąt stałych. Kalendarze na poszczególne lata tylko święta ruchome.
core.dziupla.default.key Napis Klucz do API
core.dziupla.default.login Napis Login do API
core.dziupla.default.url Napis Publiczny adres URL do serwera obrazów (dziupli)
core.es.#.asio Napis Adres URL do serwera ASIO
Wzorzec regex: core\.es\.(.+?)\.asio$
core.es.#.indices Słownik Definicja nietypowych, lokalnych indeksów
Wzorzec regex: core\.es\.(.+?)\.indices$
Kluczami słownika są nazwy oznaczeń indeksów SOWY2, zaś wartościami numer pola i symbol podpola MARC21 np. S0 => 960a
core.es.#.prefix Napis Prefiks nazw indeksów dla katalogu
Wzorzec regex: core\.es\.(.+?)\.prefix$
core.es.#.url Napis Adres URL do serwera ElasticSearch
Wzorzec regex: core\.es\.(.+?)\.url$
core.filter.#.description Napis Nazwa filtra
Wzorzec regex: core\.filter\.(.+?)\.description$
core.filter.#.inventory Lista Lista inwentarzy, przypisanych do tego filtra
Wzorzec regex: core\.filter\.(.+?)\.inventory$
Określa przynależność filtra do grupy "wg inwentarza" i definiuje te inwentarze. Inwentarze to 3 lub 4 cyfrowe identyfkatory (zob. cfg_inw).
core.filter.#.weight Liczba Waga filtra
Wzorzec regex: core\.filter\.(.+?)\.weight$
Opcjonalnie można podać wagę filtra jako potęgę liczby 2. Musi być unikalna w ramach grupy. Waga brana jest pod uwagę tylko jeśli jest ustawiona dla wszystkich filtrów z danej grupy.
core.ibuk.default.contents Napis Treść linku odsyłającego do spisu treści
core.ibuk.default.description Napis Informacja o sposobie dostępu do publikacji IBUK Libra
core.ibuk.default.infos Napis Treść linku odsyłającego do informacji o książce
core.indexsort.default.after_last_number Napis Znaki dodawane na koniec dopełnienia liczb
W polu indeksowanym każda liczba zostanie zakończona tym ciągiem. Umożliwi to prawidłowe sortowanie znaków konfigurowanych w converts
core.indexsort.default.complete_numbers_to Liczba Długość dopełnienia liczb przy sortowaniu
Określa do jakiej dłlugosci będa przy pomocy zer dopełniane liczby, co umożliwa poprawne sortowanie liczb (1,2,3,21,32..., a nie 1,2,21,3,32...). Parametr ten powoduje, iż liczba np. 10, zostanie w indeksie skonwertowana do: 0000000010 (czyli DOPEŁNIONA do 10 znaków)
core.indexsort.default.convert_escapes Napis Znaki, które zastępują znaki escape w generowaniu indeksu
Zawartość parametru będzie zastępowała w indeksie znaki escpae (x26, x27). UWAGA: Po zmianie tego parametru konieczne jest z poziomu klienta adm. wykonanie komendy: reubild escape
core.indexsort.default.converts Napis Metody konwersji znaków w procesie generowania indeksu
Ciąg znaków określający metody konwersji -> spacja na 0, kropka na 9, myślnik na 8, itd.. Zasada: znak i odpowiadajacy mu cyfrowy kod (bez spacji pomiędzy znakiem i # kodem), string musi być w cudzysłowiu. Po zmianie tego parametru konieczne jest wykonanie komendy administratora - reindex
core.indexsort.default.converts_chars_count Liczba Liczba znaków cyfrowego kodu w "converts"
Określa liczbę znaków przeznaczonych na cyfrowy kod w "converts"
core.indexsort.default.ignore_chars Napis Znaki ignorowanre w procesie generowania indeksu
Określa znaki, które będą ignorowane podczas procesu generowania indeksu. Opcja converts ma WYŻSZY priorytet niż ignore_chars, wprowadzenie niewłaściwych znakow moze spowodowac bledne dzialanie serwera
core.indexsort.default.numbers_as_letters_for_kinds Napis Kody pól, w których liczby są zmieniane na litery
Określa kindy (rozdzielone przecinkiem), dla których z powodu konieczności sortowania ALFABETYCZNEGO liczb zamieniam liczby na litery (0=A, 1=B, itd...) - dla UKD jest to przeważnie W8,ME UWAGA: Po zmianie tego parametru konieczny jest RESTART serwera, a następnie z poziomu klienta adm. wykonanie komendy: rebuild special_kinds * Spowoduje ona wygenerowanie odpowiednich wartości sortujących dla rekordów z określonymi w parametrze kindami
core.mail.#.active Wartość logiczna Czy skrzynka nadawcza jest aktywna
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.active$
core.mail.#.auth Napis Rodzaj autoryzacji
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.auth$
Metoda autoryzacji w serwerze. Dostępne są: - Login (standardowa metoda na większości serwerów), - NTML (dla serwerów MS Exchange), - Failsafe (stosowana jest w przypadku serwerów nie przyjmujących wartości Login). [domyślnie: Login]
core.mail.#.bcc Napis Adres "ukryte do wiadomości"
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.bcc$
Spowoduje, że każdy wysyłany mail będzie dodatkowo wysłany do wiadomości na podany adres email (zostanie on dodany do nagłówka BCC wysyłanego maila). Informacja ta będzie ukryta przed odbiorcą maila.
core.mail.#.cc Napis Adres "do wiadomości"
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.cc$
Spowoduje, że każdy wysyłany mail będzie dodatkowo wysłany do wiadomości na podany adres email (zostanie on dodany do nagłówka CC wysyłanego maila). Informacja ta będzie widoczna dla odbiorcy maila.
core.mail.#.crypt Napis Sposób szyfrowania transmisji
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.crypt$
Metoda szyfrowania transmisji. Dostępne są: - Plain (brak szyfrowania) - SSL - TLS [domyślnie: Plain]
core.mail.#.host Napis Adres serwera SMTP
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.host$
Jest to adres serwera SMTP służącego do wysyłki poczty. Ważne: nie mylić tego adresu z adresem do obierania poczty (czyli POP lub IMAP).
core.mail.#.login Napis Nazwa użytkownika
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.login$
O ile do konta trzeba się logować - tutaj jest podawany jego login. Często jest on tożsamy z adresem e-mail.
core.mail.#.name Napis Nazwa nadawcy wiadomości
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.name$
Określa nazwę opisową nadawcy. Wartość ta będzie wyświetlana w e-mailu w polu nadawcy [domyślnie: adres e-mail]
core.mail.#.password Napis Hasło użytkownika
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.password$
O ile do konta trzeba się logować - tutaj jest podawane hasło.
core.mail.#.port Liczba Numer portu serwera SMTP
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.port$
Port, na którym działa serwer SMTP. Domyślnie przyjmowane jest 25, ale dla większości serwerów z szyfrowaniem jest to inny port (465 dla SSL lub 587 dla TLS) i należy to wskazać.
core.mail.#.reply_to Napis Adres do odpowiedzi zwrotnych
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.reply_to$
Adres e-mail, który będzie się pojawiać u odbiorcy maila, jako adres, na który należy kierować odpowiedzi
core.mail.#.sender Napis Adres e-mail nadawcy
Wzorzec regex: core\.mail\.(.+?)\.sender$
core.mailer.default.deferred_retry_count Liczba Liczba prób wysyłki maila
core.mailer.default.deferred_retry_time Liczba Czas w sekundach, po jakim ponawiana jest próba wysyłki
core.mailer.default.max_messages_per_session Liczba Maksymalna liczba maili wysłanych w ramach jednej sesji z serwerem
core.mailer.default.timeout Liczba Czas oczekiwania na serwer SMTP (w sekundach)
core.monit.default.prefix Napis Prefiks barkodu monitu
core.monit.default.rep Napis skrypt raportu do wydruku monitu
core.nasbi.default.description Napis Informacja o sposobie dostępu do publikacji NASBI
core.notifier.default.hour Napis Godzina przetwarzania powiadomień o przetrzymaniach i zbliżającym się terminie zwrotu pozycji
core.notifier.default.ignore_events Napis Symbole (jednoznakowe) zdarzeń, dla których nie będzie wysyłanych powiadomień
core.notifier.default.sms_events Napis Symbole (jednoznakowe) zdarzeń, dla których będą dodatkwo wysyłane powiadomienia SMS
core.query.default.queue Liczba Długość kolejki zapytań z z39.50
core.query.default.timeout Liczba Timeout dla zapytań SQLowych w sekundach
core.sip2.default.lock_reserved Wartość logiczna Czy SIP2 ma blokować zwroty pozycji, na które są rezerwacje
W przypadku włączenia tego parametru czytelnik nie będzie mógł zwrócić pozycji, na którą są rezerwacje, przy użyciu urządzenia samoobsługowego. Otrzyma zamiast tego komunikat o możliwości zwrotu pozycji tylko u bibliotekarza.
core.sms.default.api Napis Nazwa bramki
Obecnie obsługiwana jest tylko bramka SMSAPI
core.sms.default.evening_hour Liczba Godzina DO której wysyłane są SMSy
core.sms.default.from Napis Nazwa nadawcy (tylko dla pro)
Jeśli "pro" jest ustawione, nazwa nadawcy do prezentacji na ekranie odbiorcy SMSa
core.sms.default.login Napis Login do API
core.sms.default.md5 Napis Klucz dostępu do API
W przypadku SMSAPI należy podać klucz md5
core.sms.default.morning_hour Liczba Godzina OD której wysyłane są SMSy
core.sms.default.pro Wartość logiczna Tryb wysyłki SMS
Domyślnie wysyłane są wiadomości anonimowe, włączenie parametru skutkuje wysyłaniem wiadomości zawierającej nazwę nadawcy
core.web.default.url Napis Publiczny adres URL do webowego klienta systemu SOWA
format Napis wersja formatu
Wersja implementacji formatu MARC21 w SOWA2
i#_start Liczba Numer inwentarzowy, od którego prowadzony jest komputerowy wydruk księgi inwentarzowej
Wzorzec regex: i(\d+)_start$
Bilans otwarcia dla inwentarza # : Numer inwentarzowy, od którego prowadzony jest komputerowy wydruk księgi inwentarzowej dla inwentarza
i#_strona Liczba Numer strony na na pierwszej stronie komputerowego wydruku księgi inwentarzowej
Wzorzec regex: i(\d+)_strona$
Bilans otwarcia dla inwentarza # : Numer strony na na pierwszej stronie komputerowego wydruku księgi inwentarzowej
i#_wartosc Napis Wartość "z przeniesienia" na pierwszej stronie komputerowego wydruku księgi inwentarzowej
Wzorzec regex: i(\d+)_wartosc$
Bilans otwarcia dla inwentarza # : Wartość "z przeniesienia" na pierwszej stronie komputerowego wydruku księgi inwentarzowej
mail_html_code_footer Napis Opcjonalny statyczny kod HTML umieszczany w stopce wiadomości (poniżej wygenerowanej treści)
mail_html_code_header Napis Opcjonalny statyczny kod HTML umieszczany w nagłówku wiadomości (powyżej wygenerowanej treści)
mail_html_style Napis Style CSS dla całej wiadomości
mail_html_style_body Napis Style CSS dla wygenerowanej treści wiadomości
mail_html_style_footer Napis Style CSS dla stopki
mail_t_czyt_kas Napis Skasowanie niepotwierdzonego konta czytelnika - tytuł
mail_t_haslo Napis Utworzenie nowego hasła czytelnika - Tytuł
mail_t_haslo_j Napis Wygenerowanie jednorazowego hasła - Tytuł
mail_t_haslo_n Napis Potwierdzenie żądania zmiany hasła - Tytuł
mail_t_haslo_r Napis Wygenerowanie nowego hasła - Tytuł
mail_t_kup_a Napis Powiadomienie o odrzuceniu propozycji zakupu - Tytuł
mail_t_kup_r Napis Powiadomienie o przyjęciu do realizacji propozycji zakupu - Tytuł
mail_t_kup_z Napis Powiadomienie o zrealizowaniu propozycji zakupu - Tytuł
mail_t_mbstat Napis Powiadomienie o zmianie statusu zamówienia międzybibliotecznego - Tytuł
mail_t_odb Napis Zmiana statusu rezerwacji na "do odbioru" - Tytuł
mail_t_prz Napis Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu - Tytuł
mail_t_rez_p Napis Powiadomienie o nieodebranych rezerwacjach - Tytuł
mail_t_rez_u Napis Powiadomienie o skasowaniu rezerwacji - Tytuł
mail_t_up Napis Upomnienie przy przetrzymaniu pozycji - Tytuł
mail_t_zam2rez Napis Zmiana zamówienia na rezerwację - Tytuł
mail_t_zam_p Napis Powiadomienie o końcu ważności zamówienia - Tytuł
mail_t_zapis_n Napis Samozapis: wysyłka linka aktywacyjnego - Tytuł
mail_t_zapis_p Napis Samozapis: ponowna wysyłka linka aktywacyjnego - Tytuł
Jeśli parametr nie jest ustawiony, system przyjmuje wartość z parametru MAIL_T_ZAPIS_N
mail_t_zapis_r Napis Potwierdzenie samozapisu - Tytuł
mail_t_zmiana_mail Napis Zmiana podstawowego adresu e-mail - Tytuł
mail_t_zmiana_xmail Napis Zmiana dodatkowego adresu e-mail do powiadomień - Tytuł
mail_txt_czyt_kas Napis Skasowanie niepotwierdzonego konta czytelnika - Treść
mail_txt_footer Napis Stopka wiadomości dla e-maili automatycznych
mail_txt_footer_# Napis Stopka wiadomości dla e-maili automatycznych z konta nadawcy #
Wzorzec regex: mail_txt_footer_(\w+)$
Inna niż podstawowa stopka wiadomości wysyłanych przez konto nadawcy o identyfikatorze # Zob. CFG_AGENDA_MAIL - identyfikator nadawcy jest tam opisany.
mail_txt_haslo Napis Utworzenie nowego hasła czytelnika - Treść
mail_txt_haslo_j Napis Wygenerowanie jednorazowego hasła - Treść
mail_txt_haslo_n Napis Potwierdzenie żądania zmiany hasła - Treść
mail_txt_haslo_r Napis Wygenerowanie nowego hasła - Treść
mail_txt_header Napis Nagłówek wiadomości dla e-maili automatycznych
mail_txt_header_# Napis Nagłówrek wiadomości dla e-maili automatycznych z konta nadawcy #
Wzorzec regex: mail_txt_header_(\w+)$
Inny niż podstawowy nagłówek wiadomości wysyłanych przez konto nadawcy o identyfikatorze # Zob. CFG_AGENDA_MAIL - identyfikator nadawcy jest tam opisany.
mail_txt_kup_a Napis Powiadomienie o odrzuceniu propozycji zakupu - Treść
mail_txt_kup_r Napis Powiadomienie o przyjęciu do realizacji propozycji zakupu - Treść
mail_txt_kup_z Napis Powiadomienie o zrealizowaniu propozycji zakupu - Treść
mail_txt_mbstat Napis Powiadomienie o zmianie statusu zamówienia międzybibliotecznego - Treść
mail_txt_odb Napis Zmiana statusu rezerwacji na "do odbioru" - Treść
mail_txt_odb_termin Napis Zmiana statusu rezerwacji na "do odbioru" - Treść dot. terminu odbioru
mail_txt_prz_list Napis Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu - Treść: lista pozycji
mail_txt_prz_prl_au Napis Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu - Treść: koniec (jeśli można prolongować)
mail_txt_prz_prl_bib Napis Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu - Treść: koniec (jeśli nie można prolongować)
mail_txt_prz_start Napis Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu - Treść: początek
mail_txt_reader_info Napis Informacja o czytelniku dołączana do każdego maila z powiadomieniem
mail_txt_rez_p_list Napis Powiadomienie o nieodebranych rezerwacjach - Treść: lista pozycji
mail_txt_rez_p_start Napis Powiadomienie o nieodebranych rezerwacjach - Treść: początek
mail_txt_rez_p_stop Napis Powiadomienie o nieodebranych rezerwacjach - Treść: koniec
mail_txt_rez_u Napis Powiadomienie o skasowaniu rezerwacji - Treść
mail_txt_up_kara Napis Upomnienie przy przetrzymaniu pozycji - Treść: jeśli naliczono karę - na końcu
mail_txt_up_list Napis Upomnienie przy przetrzymaniu pozycji - Treść: lista pozycji
mail_txt_up_start Napis Upomnienie przy przetrzymaniu pozycji - Treść: początek
mail_txt_zam2rez Napis Zmiana zamówienia na rezerwację - Treść
mail_txt_zam_p_list Napis Powiadomienie o końcu ważności zamówienia - Treść: lista pozycji
mail_txt_zam_p_start Napis Powiadomienie o końcu ważności zamówienia - Treść: początek
mail_txt_zam_p_stop Napis Powiadomienie o końcu ważności zamówienia - Treść: koniec
mail_txt_zapis_dziecko Napis Potwierdzenie samozapisu - Treść dodatkowa dla osób pon. 18 roku życia
Jeśli osoba, która się zapisuje, nie ma ukończonych 18 lat, wówczas wartość tego parametru jest dołączana do treści tekstu potwierdzenia samozapisu
mail_txt_zapis_n Napis Samozapis: wysyłka linka aktywacyjnego - Treść
mail_txt_zapis_p Napis Samozapis: ponowna wysyłka linka aktywacyjnego - Treść
Jeśli parametr nie jest podany, system używa wartości parametru MAIL_TXT_ZAPIS_N
mail_txt_zapis_r Napis Potwierdzenie samozapisu - Treść
mail_txt_zmiana_mail Napis Zmiana podstawowego adresu e-mail - Treść
mail_txt_zmiana_xmail Napis Zmiana dodatkowego adresu e-mail - Treść
opac.login.default.autocomplete Wartość logiczna Określa czy pola w formularzu logowania mają włączoną opcję autouzupełniania
opac.login.default.disabled Wartość logiczna Określa czy logowanie do katalogu jest wyłączone przez administratora
opac.patron.default.picture Wartość logiczna Czy profil czytelnika pozwala na składowanie zdjęcia czytelnika
opac.patron.default.security Napis Domyślny poziom ochrony dostępu do profilu użytkownika
opac.presentation.default.newitems Napis Określa sposób prezentacji kolekcji "nowości".
opac.presentation.default.newsorting Napis Określa sposób sortowania "nowości" prezentowanych na stronie głównej.
opac.presentation.default.pwdreset Lista Określa listę i kolejność pól w wyborze wartości kontrolnej przy resetowaniu hasła
Lista może składać się tylko z następujących wartości: - name - oznacza "Nazwisko i imię" - barcode - oznacza "Numer karty" - login - oznacza "Login" Domyślna jest kolejność jak podano powyżej.
opac.registration.default.autocomplete Wartość logiczna Określa czy pola w formularzu rejestracji mają włączoną opcję autouzupełniania
opac.registration.default.disabled Wartość logiczna Określa czy rejestracja w bibliotece online jest wyłączona przez administratora
opac.registration.default.expiry Liczba Liczba dni, po których niepotwierdzone konta będą usuwane
opac.registration.default.information Napis Informacja prezentowana użytkownikowi, który skutecznie dokonał rejestracji
opac.registration.default.regulations Napis Odnośnik URL do strony z regulaminem biblioteki
opac.registration.default.required_fields Lista Lista obowiązkowych pól samozapisu (innych niż login, email, nazwisko i imię)
Należy podać niestandardową listę nadmiarowych pól obowiązkowych. Należy użyć predefiniowanych nazw, dla których system kontroluje składnię i etykiety: - birthdate: Data urodzenia (to jest domyślne pole, jesli nie podano innych) - pesel: Numer PESEL
opac.request.default.agenda_choice Wartość logiczna Określa czy propozycja zakupu umożliwia wskazanie preferowanej agendy odbioru
opac.results.default.expand Liczba Granica powyżej której widoczność dostępności egzemplarzy dostępna jest po rozwinięciu
Parametr ten pomaga zwiększyć czytelność na urządzeniach mobilnych listy z wynikami wyszukiwania. W przypadku, gdy liczba placówek, w których dostępna jest dana pozycja, przekracza wskazaną parametrem wartość, wówczas lista ta jest domyślnie "zwinięta" i trzeba dodatkowo kliknąć w ikonę rozwinięcia listy placówek. Jeśli parametr nie jest ustawiony, wówczas przyjmujemy wartość 3.
opac.search.default.suggester Napis Format informacji prezentowanej na podpowiedziach w formularzu wyszukiwania prostego
pwd.policy.patron.check_on_login Wartość logiczna Określa czy po zalogowaniu wymusza sprawdzenie siły hasła
pwd.policy.patron.min_length Liczba Minimalna długość hasła
pwd.policy.patron.required_rules Liczba Liczba reguł dot. znaków w haśle, jaka musi być spełniona
pwd.rules.patron.digits Liczba Minimalna liczba cyfr w haśle
pwd.rules.patron.distinct Liczba Minimalna liczba różnych znaków w haśle
pwd.rules.patron.lowercase Liczba Minimalna liczba małych liter w haśle
pwd.rules.patron.symbols Liczba Minimalna liczba symboli w haśle
pwd.rules.patron.uppercase Liczba Minimalna liczba wielkich liter w haśle
sms_txt_odb_p Napis Zmiana statusu rezerwacji na "do odbioru" - Treść SMSa
sms_txt_prz Napis Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu - Treść SMSa
sms_txt_rez_p Napis Powiadomienie o nieodebranych rezerwacjach - Treść SMSa
sms_txt_rez_u Napis Powiadomienie o skasowaniu rezerwacji - Treść SMSa
sms_txt_up Napis Upomnienie przy przetrzymaniu pozycji - Treść SMSa
sms_txt_zam2rez Napis Zmiana zamówienia na rezerwację - Treść SMSa
sms_txt_zam_p Napis Powiadomienie o końcu ważności zamówienia - Treść SMSa
wyp.penalty.default.installment Napis Metoda rozliczania kar na raty
Jeśli ustawiony na G (global), wymusza rozbicie kary na raty, w oparciu o wszystkie kary we wszystkich agendach, jeśli ustawiony na A - wymusza rozbicie kary na raty, w oparciu o agendę. Jeśli wartość inna lub brak parametru, wówczas do łask wraca parametr wyp.penalty.default.settlements.
wyp.penalty.default.settlements Napis Ustawienia rozliczania kar
C - powoduje, że kary mogą być wpłacane w dowolnej placówce', A - informacja o rezerwacjach, zamówenianiach i wypożyczeniach dotyczy wyłącznie jednej agendy. Parametr może przyjmować obie wartości jednocześnie
wyp.queues.default.expiry Liczba Liczba dni ważności zamówienia (zapisu w kolejce oczekujących)
Jeśli parametr nie jest ustawiony, lub ma wartość 0, wówczas zamówienia są praktycznie bezterminowe, a ponadto nie są kasowane automatycznie. W przeciwnym razie zamówienie jest ważne przez podaną liczbę dni, a po ich upływie - kasowane.

 

  • No labels