Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Najważniejsze zmiany:

 • Eksport / import czytelników z i do pliku tekstowego - co znacznie ułatwia i przyspiesza zarządzanie użytkownikami.
 • Możliwość wyłączenia blokowania rekordów przed wykonaniem programu administratora (przy wykonywaniu programów administratora na dużych kolekcjach - powyżej 20 - 30 tyś rekordów), znacznie przyspiesza (od kilku do kilkunastu minut) to rozpoczęcie wykonywania programu.
 • Możliwość zdecydowania czy skrypt administratora ma być przerywany po napotkaniu błędu zapisu rekordu, czy też ma być kontynuowany i nie zwracać uwagi na problemy.
 • Funkcje random i sort w interpreterze skryptów.
 • Obsługa zamówień między-bibliotecznych (w tym z poziomu WWW).
 • Obsługa zamówień pozycji do zakupu z poziomu WWW.

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-256] - Nieprawidłowo generowany numer kolejnego ubytku.
 • [SQL-257] - Brak obsługi parametru CFG_UBY_NU
 • [SQL-260] - Nie można wykonać prolongaty w dniu zwrotu książki.
 • [SQL-261] - Problem podczas procedury zmiany barkodu jeśli nowy barkod istnieje już w bazie.
 • [SQL-265] - Bardzo często nie w była poprawnie wykonywana procedura wylogowania użytkownika z wszystkich modułów.
 • [SQL-266] - Problem z "chodzeniem po rekordach", jeśli występują duplikaty.
 • [SQL-267] - Problem z zestawieniem zwrotów na dzień
 • [SQL-278] - Nieprawidłowo wyliczane miejsce czytelnika na liście zamówień.
 • [SQL-283] - Sekcja [PLIK] jest w plikach *.act w Windowsowej wersji serwera była niewłaściwie obsługiwana.
 • [SQL-285] - Procedura cofająca protokół ubytkowania działa nie do końca poprawnie.
 • [SQL-287] - Nieprawidłowe naliczanie sumy kar na wydruku monitu.
 • [SQL-290] - Procedura zwrotu uszkodzonego egzemplarza niewłaściwie wpisuje numer agendy do tabeli ubytków.
 • [SQL-291] - Zawężanie kolekcji o lata wydania, czasami nie działało poprawnie.
 • [SQL-296] - Wylogowanie użytkownika nie powodowało ustawienia domyślnych profili.
 • [SQL-307] - Nie działa external New
 • [SQL-328] - Mimo braku połączenia z bazą danych serwer - po 10 nieudanych próbach serwer się uruchamia, zamiast wyłączyć.

Pozostałe

 • [SQL-298] - External WYPB - zgłoś do wycofania - przyjmuje dodatkowy opcjonalny parametr - agenda udostępnienia
 • [SQL-299] - External - WYPG - informacja o globalnym stanie kont czytelnika <rekord> - do napisania
 • [SQL-300] - External - WYPZ - dodatkowa informacja - kto zamówił wydanie.
 • [SQL-258] - Zmienić komendę telnet conv_indx - dodać do niej dodatkowe parametry, które umożliwią odtworzenie indeksów w pojedynczej tabeli.
 • [SQL-259] - W procedurze logowania jeśli to możliwe, oprócz loginu podawać również numer sesji.
 • [SQL-264] - Dodać do logu brakującą informację o numerze sesji podczas logowania i wylogowywania użytkownika.
 • [SQL-274] - Export / import użytkowników.
 • [SQL-281] - Komenda users import -> automatycznie zrzuci wcześniej aktualna listę użytkowników do pliku users.txt.bak
 • [SQL-284] - Drobna zmiana w obsłudze procedury cofnięcia egzemplarza w procedurze ubytkowania.
 • [SQL-333] - Dodać możliwość wyłączenia blokowania rekordów przed wykonaniem programu administratora.
 • [SQL-306] - Funkcja random i sort w interpreterze i kompilatorze.
 • [SQL-331] - Dla kryterium oznaczonego jako niewidzialne, nie będzie aktywny przycisk indeks w formularzu tworzenia kolekcji.
 • [SQL-263] - Obsługa komendy protokołu SowaTCP - USL_PING.
 • [SQL-272] - Nowy external DEF -> zwraca kind dla przesłanego rec_type + str_type
 • [SQL-280] - Dodatkowy external do wywoływania zapytań SQL -> SQLFULL
 • [SQL-303] - Możliwość zwrotu komunikatu błędu ze skryptu wyliczającego karę.
 • [SQL-304] - External - DELETE - usunięcie rekordu
 • [SQL-305] - Obsługa polecenia X (specjalne zamówienie) w protokole komend zamawiania dla klienta WWW.
 • [SQL-312] - Dodać external WYP- konieczny dla wypożyczalni między bibliotecznej.
 • [SQL-330] - Dodać możliwość blokowania wyświetlania kryterium jako zakładki, pozostawiając go jednocześnie jako kryterium wyszukiwawcze.

Szczegóły techniczne

 • [SQL-262] - Jeśli w ramach protokołu SOWA-TCP jest przesyłany pusty plik, serwer zwraca poprawnie -1.
 • [SQL-319] - W czasie wykonywania programów administratora / skryptów itp, należy wykonać rollback w momencie wykrycia błędu podczas zapisywania dowolnego rekordu.
 • [SQL-286] - Procedura zapisu listy do bazy, czasami niepoprawnie rozpoznawała, zmianę obiektu i nie zapisywała go, mimo, że powinna.
 • [SQL-293] - Na hello - zwracam początek DBDESC bez struktury + UTF8=N
 • [SQL-294] - Dodać obsługę plików html do programów (zamiast epr) (jak jest html, wysyłam go jako htm i nie dołączam pliku akcji
 • [SQL-295] - Przekodowanie znaków dla formatek html
 • No labels