Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Najważniejsze zmiany:

 • Moduł obsługi skontrum.
 • Napisana od nowa obsługa plików XML.
 • Parametry serwera, są przechowywane w bazie, a nie w pliku (jest możliwy import i eksport tych parametrów z bazy do z i do pliku xml).
 • Możliwość zarządzania opcjami wypożyczalni z poziomu klienta wypożyczalni (blokada zamawiania i rezerwowania dla pojedynczej agendy).
 • Statystyki operacji wykonywanych przez czytelnika z poziomu www (zamawianie, rezerwowanie, prolongata, itp).
 • Ustawienie CFG_NIEZALEZNE_AGENDY na dowolną wartość spowoduję iż w czasie zamawiania, rezerwowania i wypożyczania, kontrolowane są wyłącznie operacje dla agendy egzemplarza na którym jest wykonywana operacja.

 • Prezentacja nowości (w tym na WWW - wymagana wymiana klienta WWW) (zarządzanie nowościami ręczne przy pomocy programów -> dodaj do kolekcji nowości i usuń z kolekcji nowości).
 • Powiadomienie (e-mail) o zbliżającym się terminie zwrotu (termin wysyłki może być definiowany indywidualnie dla każdej agendy).
 • Możliwość zapisywania się czytelnika do biblioteki z poziomu WWW (konieczna wymiana klienta WWW).
 • Można łatwo zmieniając parametr CFG_KINDS_FOR_LOGIN ustawić typu pól, przy pomocy których czytelnik może się logować do bazy przez WWW.

Na tej stronie:

SowaSQL 1.64.10 z dnia 2011-10-12

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-379] - Informacje o wysłaniu monitów / upomnień danego dnia, powinna być zapisywana do bazy, teraz każdy restart serwera powoduje ponowne wygenerowanie i wysłanie poczty.

Pozostałe

 • [SQL-418] - Procedury importu danych do wypożyczalni powinny zapisywać do bazy nawet niepełne dane.

 

SowaSQL 1.64.9 z dnia 2011-10-10

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-405] - Cofnij_ubytek działa przy założeniu, że numeracja nr_kol jest niezależna od numeru agendy.

SowaSQL 1.64.8 z dnia 2011-10-06

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-398] - Serwer potrafi obsłużyć tylko 3 zakładki wyszukiwawcze klienta wypożyczalni (zakładki w oknie wyszukiwania czytelników).

Pozostałe

 • [SQL-399] - Umożliwić tworzenie kolekcji dla rekordów czytelnika. Opcja dostępna tylko dla administratora

SowaSQL 1.64.7 z dnia 2011-10-05

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-389] - List index out of bounds -> podczas próby wykonania prolongaty.
 • [SQL-390] - Wydruk kartotek ubytków - brak kwoty z przeniesienia.

Pozostałe

 • [SQL-393] - Optymalizacja procedury odczytującej rekord z tbl_items_full do pamięci.
 • [SQL-394] - Czasami do importu trafiają pliki bez pola LDR, serwer musi umieć je importować.

SowaSQL 1.64.6 z dnia 2011-09-29

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-384] - Jeśli w kliencie w polu szybkiego wyszukiwania pojawi się znak \ serwer generuje exception.
 • [SQL-385] - Problem podczas wyświetlania kar wsród których były rozliczenia kaucji.

Pozostałe

 • [SQL-386] - Jeśli klient prześle jako numer formatu, zestawienia, albo programu wartość -1, należy wygenerować exception z odpowiednią informacją po stronie serwera.
 • [SQL-387] - Do obiektów obsługi formatów, zestawień i programów dodałem pole Unique -> unikalny identyfikator, który będzie służył do identyfikacji parametrów konfiguracyjnych podczas automatycznych aktualziacji.

SowaSQL 1.64.5 z dnia 2011-09-27

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-380] - Przeanalizować skrypt do wysyłania poczty, źle formatuje e-maile z informacją przypominającą o zwrocie książki
 • [SQL-382] - Zestawienie zmian w księgozbiorze było generowane poprawnie tylko dla pierwszego wybranego roku (jeśli był zakres lat).
 • [SQL-383] - Próba otwarcia rekordu otwartego już przez innego użytkownika powodowała exception.

SowaSQL 1.64.4 z dnia 2011-09-26

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-368] - Może się zdarzyć, że po ustanowieniu nowego połączenia z bazą danych, nie będą dla niego ustawiona odpowiednie locale.
 • [SQL-371] - Podczas chodzenia po tabelach wypożyczalni głównie zamówień, czasami pojawiał się exception, zaraz po wykonaniu first.
 • [SQL-373] - Problemy przy wyszukiwaniu autorów, których imiona lub nazwiska, były pisane ze znakami takimi jak myślnik, czy apostrof.

Pozostałe

 • [SQL-372] - Podczas problemów z wykonaniem skryptu formatowania, w logach pojawiają się dodatkowe informacje.
 • [SQL-369] - Dwa dodatkowe pliki z logami start.log i start.error.log

SowaSQL 1.64.3 z dnia 2011-09-13

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-365] - Generowanie przypomnień o nadchodzącym zwrocie odbywa się co kilka minut, zamiast raz dziennie.
 • [SQL-366] - Nie działa cfg import, jeśli usuniemy jakąś wartość z pliku po exporcie.
 • [SQL-367] - Błąd podczas tworzenia zestawienia odwiedzin.

SowaSQL 1.64.2 z dnia 2011-09-12

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-362] - Nadal występuje problem z kluczem głównym poczas zapisu parametru do bazy.

Pozostałe

 • [SQL-363] - Konieczna jest możliwość logowania do klienta WWW przy pomocy adresu e-mail

 

SowaSQL 1.64.1 z dnia 2011-09-07

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-317] - Serwer próbował uruchomić skrypt administratora który miał błędy.
 • [SQL-355] - Zestawienie - statystyka czytelników zarejestrowanych w danym okresie - nie działało jeśli z opcji wybrało się dowolną agendę.
 • [SQL-359] - Reprezentacja pola readonly była niewłaściwie przysłana do klienta.

Pozostałe

 • [SQL-242] - Procedura zmiany identyfikatora - powinna aktualizować bazę skontrum.
 • [SQL-243] - Procedura kasowania rekordu - usunięcie wszystkich wpisów z tabeli skontrum dla danego rekordu.
 • [SQL-245] - External WYP# - zmienia przypisanie egzemplarza do innego rec_id, koniecznie zaktualizować w takiej sytuacji tabelę skontrum.
 • [SQL-289] - Import / eksport parametrów z i do pliku xml
 • [SQL-344] - Rozbudować o dodatkowe logowanie: typu statystycznego egz., daty urodzenia i kategorii czytelniczej
 • [SQL-354] - Oprogramować parametr CFG_NIEZALEZNE_AGENDY.
 • [SQL-356] - Zestawienie - statystyka czytelników zarejestrowanych w danym okresie - tylko dla aktywnych czytelników
 • [SQL-342] - External WYP* -> pobiera metodą get rezultat z przesłanego URL'a
 • [SQL-346] - Umożliwić zarządzanie opcjami z poziomu klienta wypożyczalni.
 • [SQL-347] - External HELLO
 • [SQL-351] - Przypomnienie o konieczności zwrotu pozycji.
 • [SQL-352] - Obsługa kolekcji nowości
 • [SQL-358] - Umożliwienie wykonania podstawowych operacji czytelnikowi bez barkodu (zapisanemu przez WWW)
 • [SQL-361] - Zestawienie statystyczne operacji automatycznych wykonanych przez czytelnika.
 • [SQL-332] - Dodać obsługę CFG_ZAMOWIENIA_ZOSTAW

Szczegóły techniczne

 • [SQL-244] - Procedura edycji - po jej zakończeniu -> tbl_items_idx powinna być zsynchronizowana z tbl_skontrum w celu usunięcia z tbl_skontrum wszystkich sn dla danego rec_id, których nie ma w itmes_idx
 • [SQL-282] - Nowa biblioteka do obsługi XML.
 • [SQL-288] - Podczas startu serwera, jeśli tabela z parametrami jest pusta, należy wypełnić ją danymi z sowa_params.xml

 

SowaSQL 1.64.0 z dnia 2011-04-30

Informacje ogólne

Poprawione błędy

 • [SQL-364] - Za każdym razem, gdy są generowane pliki exception - powinien być generowany plik core.

Pozostałe

 • [SQL-230] - Moduł obsługi skontrum
 • [SQL-343] - Logowanie operacji wykonanych przez czytelnika (przez WWW).
 • [SQL-238] - Obsługa podstawowych poleceń protokołu skontrum.
 • [SQL-246] - External, umożliwiający informowanie o stanie skontrum.
 • [SQL-268] - Zestawienia dla skontrum.
 • [SQL-269] - Programy administratora dla skontrum

Szczegóły techniczne

 • [SQL-239] - Obsługa "speciali" protokołu skontrum.
 • [SQL-271] - Przygotować odpowiednia sekcję w sowa.inf
 • [SQL-345] - Dodać obiekt i powiązaną z nim tabelę przechowującą informacje statystyczne operacji wykonanych zdalnie przez
 • [SQL-273] - Dodanie obsługi filtrowania po hard dla First, next, prev i last.
 • [SQL-284] - Drobna zmiana w obsłudze procedury cofnięcia egzemplarza w procedurze ubytkowania.
 • [SQL-240] - Obsługa nawigacji po wirtualnej tabeli skontrum.
 • No labels