Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Najważniejsze zmiany:

 • Możliwość współpracy z portalem usług bibliotecznych http://w.bibliotece.pl
 • Obsługa multimediów chronionych (dostęp tylko za zgodą)
 • Praca z serwerem PostgreSQL w wersji 9.2
 • Weryfikacja hasła zgodnie z ustawą - ważność hasła 30 dni, minimum 8 znaków, hasło musi zawierać, małą literę, dużą literę i znak specjalny
 • Możliwość logowania ruchu przychodzącego do celów administracyjno / rozwojowych (zmiany w CFG_LOG_LEVEL i dodanie CFG_DEBUG_LEVEL)

Na tej stronie:


SowaSQL 1.70.5a z dnia 2013-11-08

Poprawki błędów

 • [SQL-707] - Automatyczna kontrola jakości hasła działała wyłącznie dla haseł przeterminowanych.

SowaSQL 1.70.5 z dnia 2013-11-05

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-704] - Implementacja externala IPUBNR
 • [SQL-705] - Implementacja externala IPUBTR

Zadania dodatkowe

 • [SQL-706] - Zmiana maksymalnej długości barkodu z 12 do 20 znaków

SowaSQL 1.70.4 z dnia 2013-10-25

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-499] - Umożliwienia łączenia kont czytelników

Poprawki błędów

 • [SQL-702] - WYPZ - powinien zwracać informacje dotyczące wszystkich agend, jeśli parametr agenda jest pusty
 • [SQL-703] - External WYPZ wywołany z parametrem ? powinien zwracać listę czytelników w sposób posortowany
  

SowaSQL 1.70.3b z dnia 2013-10-11

Poprawki błędów

 • [SQL-701] - Problem z zapisywaniem informacji o ekwiwalencie za zagubioną pozycję

SowaSQL 1.70.3a z dnia 2013-10-09

Poprawki błędów

 • [SQL-700] - External WYPO wymagał podania parametrów w formacie niezgodnym z dokumentacją

SowaSQL 1.70.3 z dnia 2013-09-29

Poprawki błędów

 • [SQL-697] - Komenda import_bib generowała wyjątek podczas próby importu pliku w formacie tekstowym
 • Poprawa kilku krytycznych błędów które mogły powodować nieoczekiwane zakończenie pracy serwera

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-301] - External - WYPO - informacja o zawartości kont czytelnika - do napisania
 • [SQL-698] - W core log były zapisywane całe przesyłane pliki multimedialne
 • [SQL-699] - Dodanie stempla czasowego do logu zapytań SQL

SowaSQL 1.70.2 z dnia 2013-09-21

Poprawki błędów

 • [SQL-696] - Wykonanie externala BLOL (lista multimediów) powodowała exception, jeśli nie został podany parametr (rec_id)
 • usunięcie kilku wycieków pamięci

Nowa funkcjonalność

SowaSQL 1.70.1d z dnia 2013-09-12

Poprawki błędów

 • [SQL-694] - Wyszukiwanie barkodu w obcym indeksie nie działa poprawnie ze skryptem formatującym

SowaSQL 1.70.1c z dnia 2013-09-04

Poprawki błędów

 • [SQL-693] - Komenda rebuild escape generuje błąd podczas pracy z MSSQL

SowaSQL 1.70.1b z dnia 2013-09-03

Poprawki błędów

   
 • [SQL-692] - Problem z wyszukiwaniem niektórych znaków unicodowych.

SowaSQL 1.70.1a z dnia 2013-09-02

Poprawki błędów

 • [SQL-690] - Podczas wykonywania komendy administracyjnej rebuild nie była kontrolowana długość fld_str_field_upper

SowaSQL 1.70.1 z dnia 2013-08-21

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-688] - Możliwość zapisania / odczytania haseł podczas wykonania users import / export
 • [SQL-686] - Parametr str_field_upper dla komendy administracyjnej rebuild
 • [SQL-687] - Parametr escape dla komendy administracyjnej rebuild

Aktualizacja do wersji 1.70.1 wymaga wykonania komendy administracyjnej:

rebuild escape

Dla wszystkich katalogów

SowaSQL 1.70.0 z dnia 2013-07-25

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-606] - Integracja z portalem w.bibliotece.pl
 • [SQL-585] - Nowy external IPUB!{rekord}
 • [SQL-648] - Obsługa multimediów chronionych
 • [SQL-635] - W procedurze lnd_barcode dodano formatowanie barkodu przy pomocy skryptu
 • [SQL-510] - Ustawino domyślne wartości parametru CFG_KINDS_FOR_LOGIN jeśli był pusty.
 • [SQL-634] - Dodano procedurę propagacji dla RecordNew
 • [SQL-638] - W samoobsługowej operacji ZAMAWIAM dodano parametr określający na jak długo pozycja jest zamawiana
 • [SQL-640] - Typ pola w kolekcji "Szukaj w dowolnym polu" jest trimowany i używany bez gwiazdki jeśli jej nie ma.
 • [SQL-647] - Obsługa dodatkowego parametru formatowania w browserze
 • [SQL-650] - Kodowanie znaków & i % podczas operacji put do klienta WWW
 • [SQL-651] - Zdekodowanie %hh podczas pobierania danych z klienta WWW
 • [SQL-194] - Weryfikacja hasła.
 • [SQL-557] - Obsługa kolumn typu "serial" i "bigserial"
 • [SQL-99] - Informacje o wystąpieniu exception są teraz przechowywane w jednym pliku, a nie jak dotychczas w wielu pojedynczych
 • [SQL-370] - Dodano plik statusu dla serwera
 • [SQL-658] - Dodatkowe logowanie w procedurze rekompilacji
 • [SQL-664] - Do externala WYPC dodano obsługę parametru 'Z' - korekta daty zapisu
 • [SQL-665] - external WYPG zwraca dodatkowo informacje o przetrzymaniach
 • [SQL-671] - external WYPJ informacja czy podany barkod jest wolny
 • [SQL-677] - obsługa nowego formatu (wiele typów rekordów w jednym pliku) podczas importu danych bibliograficznych
 • [SQL-684] - obsługa klucza obcego podczas wyszukiwania barkodu
 

Poprawione błędy

 • [SQL-676] - można było utworzyć protokół ubytkowania z pustą datą
 • [SQL-186] - user NAZWA right new NOWE_PRAWA - nie zwracał błędu, jeśli user NAZWA nie istnieje
 • [SQL-374] - W czasie importu egzemplarzy, nie było komunikatu błędu, gdy dla egzemplarza nie znaleziono rekordu -> może tak być gdy np, sn_format -> jest zły i definiuje inny format SN, niż jest w bazie
 • [SQL-377] - Czasami był konwertowany pusty program formatu wyświetlania.
 • [SQL-443] - External do generowania SQL - w razie exception ma zwracać błąd i kontynuować pracę
 • [SQL-463] - Serwer zapisywał sowa.inf podczas zamknięcia, nawet wtedy kiedy było to zbędne.
 • [SQL-541] - Klient administracyjny generował błąd podczas próby logowania przez użytkownika który nie ma praw do administrowania, zamiast wyświetlić odpowiedni komunikat
 • [SQL-571] - Dla formularzy profilowanych z pustą wartością - jest automatycznie przypisany formularz domyślny
 • [SQL-661] - Komenda server change nie zapisywała zmienionego serwera
 • [SQL-662] - Klient administracyjny nie zapisywał wartości przekazanych jako "" nie można było wymusić pustej wartości
 • [SQL-674] - Exception jeśli z klienta przychodziło puste zapytanie kolekcyjne
 • [SQL-617] - Poprawka obsługi indeksów OT / FO
 •  
 • [SQL-680] - Import czytelników generował exception jeśli barkod był za długi, obecnie taki czytelnik jest logowany, a import trwa dalej
 • No labels