Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Najważniejsze zmiany:

 • Możliwość indywidualnej konfiguracji konta pocztowego dla każdej agendy z osobna
 • Możliwość rekonfiguracji ustawień kont pocztowych bez restartu serwera
 • Rozbudowanie konsolowego klienta administracyjnego o pełniejszą obsługę parametrów konfiguracyjnych oraz wstęp do obsługi szablonów konfiguracyjnych
 • Możliwość ustawienia indywidualnego adresu e-mail dla każdej agendy
 • Możliwość oznaczenia monitu jako wysłanego przy pomocy czytnika kodów kreskowych (wymaga aktualizacji klienta Sowy)
 • Obsługa filtrów
 • Możliwość kolejkowania zapytań z z39.50
 • Praca w trybie tylko do odczytu - dzięki czemu możliwe jest uruchomienie duplikatu serwisu na replikowanej bazie i odciążenie głównego serwera (np. używając drugą instancję do z39.50, lub zestawień)
 • Możliwość rozliczania kar na raty
 • Możliwość definiowania reguł filtrów w ramach dotychczasowej konfiguracji stałych kolekcji

 • Poprawa responsywności serwera podczas obsługi wielu połączeń klienckich na słabych łączach

Na tej stronie:

SowaSQL 1.71.13 z dnia 2014-10-14

Zmiany systemowe

 • [SQL-891] - Wiele semaforów (zwłaszcza wypożyczalni i obsługi multimediów) obejmowało też transmisję danych, zmiana powinna znacznie poprawić responsywność wypożyczalni.
 • [SQL-893] - Zmiana obsługi semafora dla gl_modules, powinien zwiększyć responsywność przy obsłudze db_desc
 • [SQL-890] - Logowanie informacji o oczekiwaniu na dostęp do semafora ponad 100ms.

SowaSQL 1.71.12b z dnia 2014-09-01

Zmiany systemowe

 • [SQL-869] - Jeśli podczas importu czytelników, dany czytelnik ma w polu B.1 wartość "* brak kodu*, nie należy tworzyć dla niego wpisu w tabeli barkodów
 • [SQL-870] - Parametr core.filters.default.visible określający widoczność filtrów

Poprawki błędów

 • [SQL-863] - Procedura blokada, kasowała kind.
 • [SQL-864] - Wywołanie zewnętrznych skryptów SQL mogło być czasami pomijane podczas aktualizacji wersji.
 • [SQL-868] - Po imporcie w bazie mogły się znaleźć tymczasowe barkody samozapisanego czytelnika (* brak kodu *), co mogło powodować wiele niepopranych zachowań systemu


SowaSQL 1.71.12 z dnia 2014-08-13

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-847] - Możliwość używania grup filtrów w kliencie WWW (można mieć jednocześnie filtry np. po agendzie i po typie dokumentu)
 • [SQL-861] - Sortowanie filtrów
 • [SQL-848] - Możliwość definiowania indeksów funkcyjnych (tylko dla PostgreSQL), jeden z takich indeksów wielokrotnie przyspieszył wykonywanie zestawień skontrum

Zmiany systemowe

 • [SQL-852] - Możliwość używania parametrów jako $PARAMETR, w eprach definiujących kryteria wyszukiwawcze.
 • [SQL-853] - Możliwość wykonywania zdefiniowanych zewnętrznie operacji SQL, podczas aktualizacji serwera do nowej wersji
 • [SQL-854] - Dodanie operacji "subfield" do bazy SQL.

Poprawki błędów

 • [SQL-849] - External OBRZ, powinien działać tylko na pozycjach jeszcze nie zwróconych, działał na wszystkich
 • [SQL-850] - External SKOU - zwracający informację, czy brak jest brakiem stałym, nie działał
 • [SQL-851] - Procedura blokady nie ustawia rec_type w 949Z
 • [SQL-858] - Log generowany przez procedurę debug (core_full_log.txt) nie był rotowany.

SowaSQL 1.71.11 z dnia 2014-07-09

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-843] - Zestawienia związane z monitami są teraz sortowane odpowiednio: zestawienia monitów wysłanych - po dacie wysłania, zestawienia monitów wykrytych - po dacie wykrycia.
 • [SQL-844] - Wysyłka poczty podczas kasowania rezerwacji, oraz podczas ręcznego oznaczania książki jako gotowej do odbioru.

Zmiany systemowe

 • [SQL-617] - Domyślny epr wyszukiwania zakłada, że autor to FO, problem polega na tym, że czasami jest to OT
 • [SQL-837] - W celu poprawnego działania z pgbouncerem, zostaje testowo włączony AutoCommit
 • [SQL-841] - Obsługa pseudo UTF8
 • [SQL-840] - Możliwość definiowania reguł filtrów w ramach dotychczasowej konfiguracji stałych kolekcji

Poprawki błędów

 • [SQL-838] - Zamiast paczki o długości 0 serwer zwracał paczkę o długości 4, która mogła zawierać nieokreślone wartości
 • [SQL-839] - Generator numerów kolejnych dla pól indeksowanych nie był semaforowany
 • [SQL-842] - Runtime error pojawiający się czasem w bezczynnym kliencie administracyjnym
 • [SQL-845] - W kodzie pracowałem już poprawnie na TMemIniFile, ale w externalach DLL, obiekt był ciągle zdefiniowany jako TIniFile

 

SowaSQL 1.71.10b z dnia 2014-06-24

Poprawki błędów

 • [SQL-835] - Jeśli podczas logowania zostanie podana nie istniejąca nazwa użytkownika, pojawiał się błąd, zamiast stosownego komunikatu.
 • [SQL-836] - Użytkownik administracyjny "sokrates" nie powinien być uwzględniany przy wyliczaniu ilości unikalnie zalogowanych użytkowników
 • [SQL-827] - Plik status.txt wzbogacił się o informację na temat ilości unikalnie zalogowanych użytkowników. - poprawka
 • [SQL-826] - Profilowanie czasu wykonywania externali - poprawka

 

SowaSQL 1.71.10a z dnia 2014-06-23

Poprawki błędów

 • [SQL-834] - Jeśli barkod "obcy" był dłuższy niż barkod zdefiniowany w CFG_SN, nie dało się wyszukać przypisanych do niego pozycji

 

SowaSQL 1.71.10 z dnia 2014-06-22

Nowe możliwości

 • [SQL-827] - Plik status.txt wzbogacił się o informację na temat ilości unikalnie zalogowanych użytkowników.
 • [SQL-828] - Automatyczne dodanie znaku '\' lub '/' na końcu CFG_MAILER_SPOOL jeśli nie istniej
 • [SQL-829] - Kontrola czy ścieżka podana w CFG_MAILER_SPOOL istnieje
 • [SQL-830] - External OBRZ - umożliwiający zmianę daty zwrotu w tabeli obrotów
 • [SQL-831] - Rozszerzenie języka skryptów o komendę LIMITED.
 • [SQL-833] - Możliwość dogrania rekordów z pliku *.nov zawierających referencje @STARY_ID@
 • [SQL-826] - Profilowanie czasu wykonywania externali

Poprawki błędów

 • [SQL-815] - Wykonywanie komendy users w celu wyświetlenia listy zalogowanych użytkowników mogło spowodować zamknięcie się serwera
 • [SQL-832] - Podczas importu danych bibliograficznych (import_bib) w formacie nov, nie był importowany ostatni znajdujący się w pliku rekord.

 

SowaSQL 1.71.9a z dnia 2014-06-10

Poprawki błędów

 • [SQL-823] - Problemy z operacją "Zgłoszenie braków jako braki względne"
 • [SQL-825] - Dla konfiguracji poczty external, wymagany był parametr określający port (nie było domyślnej wartości).

SowaSQL 1.71.9 z dnia 2014-06-08

Nowe możliwości

 • [SQL-820] - External USERS, umożliwiający zarządzanie użytkownikami
 • [SQL-822] - Rozbudowanie możliwości komendy users (export i import), oraz externala USERS, o możliwość zresetowania hasła, oraz dezaktywację użytkownika

Poprawki błędów

 • [SQL-821] - Import użytkowników wyeksportowanych z withPass działa źle
 • [SQL-823] - Problemy z operacją "Zgłoszenie braków jako braki względne"
 • [SQL-824] - Wpłaty niestandardowe (zdefiniowane w CFG_WPLATY), nie mogły być niższe niż 0,5 PLN

 

SowaSQL 1.71.8 z dnia 2014-05-28

Nowe możliwości

 • [SQL-817] - Obsługa niestandardowych rodzajów wpłat, zdefiniowanych w CFG_WPŁATY
 • [SQL-818] - Możliwość spłaty kary na raty.
 • [SQL-816] - Dodanie do db_desc parametrów CFG_WPLATY i CFG_VAT, jeśli są ustawione

Poprawki błędów

 • [SQL-815] - Wykonywanie komendy users w celu wyświetlenia listy zalogowanych użytkowników mogło spowodować zamknięcie się serwera
 • [SQL-819] - Wydruki wypożyczalni - Książki niezwrócone - pojawia się: "Pominięty fragment opisu [jest: BEGIN]

Wersja 1.71.8 w celu poprawnego działania naliczania opłat na raty, wymaga aktualizacji klienta wypożyczalni

SowaSQL 1.71.7 z dnia 2014-05-25

Nowe możliwości

 • [SQL-811] - Wywołanie serwera z parametrem no_reindex spowoduje iż serwer nie będzie przy starcie odtwarzał brakujących indeksów
 • [SQL-813] - Umożliwienie importu zamówień i rezerwacji dla czytelników samozapisanych bez nadanego barkodu
 • [SQL-812] - Data usunięcia w pliku czytdel jest teraz w polu #.1, wcześniej była w x.1
 • [SQL-814] - SowaSQL obsługuje teraz pliki konfiguracyjne katalog.ini z includami wyłącznie w formacie CP1250
 

Poprawki błędów

 • [SQL-810] - W niektórych przypadkach, serwer próbował zapisać do pola fld_str_field_upper, więcej niż może ono zmieścić

 

SowaSQL 1.71.6 z dnia 2014-04-28

Nowe możliwości

 • [SQL-796] - Obsługa parametru serwera readonly, dzięki czemu możliwe jest uruchomienie duplikatu serwisu na replikowanej bazie i odciążenie głównego serwera (np. używając drugą instancję do z39.50, lub zestawień)

Poprawki błędów

 • [SQL-809] - Poprawka błędu krytycznego interpetera - było możliwe wywalenie się serwera przy dużej ilości zmiennych w ramach skryptu

 

SowaSQL 1.71.5a z dnia 2014-04-15

Poprawka błędu

 • [SQL-794] - Zmiana parametru r.1 na rz.1 i jego poprawna obsługa podczas tworzenia kolekcji

SowaSQL 1.71.5 z dnia 2014-04-12

Nowe możliwości

 • [SQL-778] - Obsługa filtrów
 • [SQL-775] - Parametr nodaemon pozwalający wymusić na serwerze pracę w trybie konsolowym (działa tylko pod Linuksem)
 • [SQL-777] - Parametr quiet - brak komunikatów podczas startu serwera
 • [SQL-791] - Zapytania z z39.50 są kolejkowane, dzięki czemu nie spowalniają zwykłej pracy użytkowników, oraz zapytań z WWW.
 • [SQL-793] - Parametr core.collection.queue określający ile może być wykonywanych równocześnie zapytań z z39.50
 

Poprawione błędy

 • [SQL-776] - Zmiana sposobu logowania informacji o nieudanym logowaniu z poziomu WWW.
 • [SQL-790] - Jeśli podczas zmiany wartości parametru wystąpi błąd, w chwili obecnej zostanie mu ustawiona poprzednia wartość, dotychczas był kasowany.
 • [SQL-792] - W wersji windowsowej nadal występowały problemy podczas dołączania plików do skryptu przy pomocy [PLIK]

 

SowaSQL 1.71.4 z dnia 2014-03-19

Nowe możliwości

Usprawnienia

 • [SQL-774] - Wartości domyślne dla: CFG_BAR_KC i CFG_AGENDY_MONIT

SowaSQL 1.71.3b z dnia 2014-03-05

Naprawione błędy

 • [SQL-771] - Ustawiony na sztywno limit zmiennych w interpreterze powodował exceptions.
 • [SQL-772] - Brak możliwości tworzenia indywidualnych makro selektorów dla poszczególnych profili
 • [SQL-725] - Próba rozwiązania problemu z libc.accept - drugie podejście - zwiększenie timeoutu i ilości prób

 

SowaSQL 1.71.3 z dnia 2014-02-13

Nowe możliwości

 • [SQL-769] - Dodanie i obsługa parametru core.monit.prefix - prefix barkodu dla monitu - dzięki czemu możliwe jest wydrukowanie specjalnego kodu kreskowego na monicie i oznaczenie tego monitu jako wysłanego przy pomocy czytnika kodów kreskowych
 • [SQL-765] - External REPLACE - wyłącznie do zastosowań administracyjnych

Usprawnienia

 • [SQL-763] - Procedura "popraw identyfikator" pozwala teraz zmienić identyfikator również ubytkowanej pozycji, pod warunkiem iż pozostanie ten sam prefix
 • [SQL-766] - Znaczne przyspieszenie wyszukiwania rekordów wydany w określonym zakresie lat
 • [SQL-767] - W oknie kolekcji, można wyszukać pozycje, podając wyłącznie daty wydania
 • [SQL-761] - Możliwość wyszukania * i ? w kolekcjach, należy użyć \? i \*
 • [SQL-764] - Obsługa polecenia "pierwotne" przez kompilator i interpreter języka skryptów
 • [SQL-758] - Zamiana parametrów inf.monity_limit_X na trzymane w bazie parametry CFG_MX
 • [SQL-762] - Przeniesiony parametr inf.sowa_module_wyp.rep do bazy jako core.monit.rep
 • [SQL-768] - Parametr search.filter.php - który definiuje stały filtr dla zapytań z poziomu klienta WWW

Poprawki błędów

 • [SQL-757] - Operacja oznaczenia monitu jako wysłany, mogła oznaczyć jako wysłane również monity, które nie zostały jeszcze wydrukowane.

 

SowaSQL 1.71.2a z dnia 2014.01.28

Poprawki błędów

 • [SQL-756] - Podczas zapisu informacji statystycznej o prolongacie wypożyczenia nie była zapisana agenda

 

SowaSQL 1.71.2 z dnia 2014.01.23

Usprawnienia

 • [SQL-753] - Wyszukanie od początku zawartości pola -> przy użyciu znaku ^ na początku zapytania
 • [SQL-755] - Możliwość użycia znaku | podczas tworzenia dowolnych kolekcji przy pomocy klienta sowa_tcp

Poprawki błędów

 • [SQL-754] - Próba rozwiązania problemu exception podczas pracy z konsolowym klientem administracyjnym

SowaSQL 1.71.1 z dnia 2014.01.14

Usprawnienia

 • [SQL-751] - External WYP# powinien przenosić zamówienia do nowego rekordu, jeśli w rekordzie źródłowym nie ma już żadnego udostępnionego egzemplarza.
 

Poprawki błędów

 • [SQL-747] - External WYPD nie kontrolował ilości wypożyczonych książek gdy CFG_BARKOD_WYMAGANY był = N
 • [SQL-749] - Zapętlenie się zestawienia sortowanego mogło spowodować brak możliwości logowania się do serwera, w rezultacie uniemożliwiało dalszą pracę serwera
 • [SQL-750] - Exception podczas wykonywania zestawienia, powodował, że klient ciągle oczekiwał na odpowiedź.
 • [SQL-752] - W pewnych niesprzyjających okolicznościach mógł wystąpić błąd podczas próby zablokowania / odblokowania rekordów przed lub po edycji.

SowaSQL 1.71.0 z dnia 2013.12.16

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-719] - Kopiowanie szablonu do bazy parametrów
 • [SQL-722] - Dodanie obiektu szablonu
 • [SQL-730] - Komenda tmp
 • [SQL-731] - Odczyt / zapis szablonów parametrów z i do pliku
 • [SQL-733] - cfg lsg - wyświetlanie wszystkich grup w aktualnie ustawionych parametrach
 • [SQL-734] - tmp lsg - wyświetlenie listy grup w szablonach parametrów
 • [SQL-737] - tmp cp - możliwość przeniesienie (przekopiowania) całej grupy parametrów z szablonów do bazy parametrów
 • [SQL-710] - External WYPa -> umożliwia prolongatę zamówienia
 • [SQL-742] - Możliwość definiowania indywidualnych parametrów serwerów pocztowych dla poszczególnych agend
 • [SQL-738] - Automatyczne przeniesienie parametrów konfiguracji poczty z sowa.inf do CFG
 • [SQL-739] - Instalacja nowych szablonów konfiguracyjnych podczas startu serwera
 • [SQL-741] - Szyfrowania pola password podczas zmiany parametru
 • [SQL-743] - Możliwość wyświetlenia wszystkich parametrów lub ich części po podaniu wzorca
 • [SQL-744] - Wyświetlenie zawartości parametru bądź listy parametrów
 • [SQL-745] - Edycja istniejącego / dodanie nowego parametru - cfg #
 • [SQL-729] - Komenda users import rozpozna teraz, czy plik jest wygenerowany z hasłami czy nie (plik musi być wygenerowany przez wersję 1.71.0+)

Usprawnienia

 • [SQL-727] - Możliwość wyszukania znaku | przy pomocy wyszukiwania w dowolnym polu.
 • [SQL-728] - Podczas analizy pliku katalogi.ini usunąć znak ] z końca linii (przy nazwach typów rekordów)
 • [SQL-711] - Dodać możliwość ustawienia spowalniacza wykonywanych skryptów

Poprawki błędów

 • [SQL-709] - Niewłaściwe formatowanie kwoty kary w kol_browser.get2
 • [SQL-726] - Zapytanie podstawowe niepoprawnie sumowało rezultat kilku kolekcji
 • [SQL-736] - Usunięcie czytelnika samozapisanego nie kasowało jego rezerwacji
 • [SQL-725] - Próba rozwiązania problemu z libc.accept
 • No labels