Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Aktualizacja do wersji 1.72.0 wymaga wykonania komend administracyjnych:

rebuild escape
rebuild spaces

Najważniejsze zmiany:

 • Gruntownie przerobiony i poprawiony wykaz upomnień, zgodnie z postulatami bibliotekarzy

 • Ignorowanie przez filtry egzemplarzy ubytkowanych i czasowo niedostępnych

 • Możliwość wyłączenia generowania monitów dla określonego czytelnika (np. przebywającego za granicą)

 • Zamawianie i rezerwowanie, oraz kasowania zamówienia i rezerwacji dla wszystkich, bez względu na uprawnienia do agendy

 • Wydruk tylko pierwszych, drugich lub trzecich (i następnych) upomnień

 • Grupowy wydruk monitów dla wszystkich agend jednocześnie

 • Znaczne poprawienie responsywności serwera na słabszym sprzęcie, przy dużym obciążeniu

Na tej stronie:

SowaSQL 1.72.05 z dnia 2015-01-25

Nowe funkcjonalności i usprawnienia

 • [SQL-948] - Jeśli nie udało się zablokować rekordu w procedurze kasowania rekordu (i nie był on zablokowany wcześniej, przez open), procedura kończyła się, ale serwer raportował poprawne usunięcie rekordu, co nie było prawdą
 • [SQL-944] - Zmiana obsługi externali wypI i wypG (tylko dla Linuksowej wersji serwera z PostgreSQL), co powinno w znacznym stopniu przyspieszyć między innymi wyświetlenie listy czytelników

Poprawione błędy

 • [SQL-943] - Start log, nie jest w UTF-8

SowaSQL 1.72.04a z dnia 2015-01-22

Poprawione błędy

 • [SQL-946] - Problem z generowaniem powiadomień pocztowych w Opolu
 • [SQL-947] - Wywołanie externala USER, w skrypcie uruchomionym bezpośrednio przez serwer (np. w trakcie generowania poczty), powodowało exception

SowaSQL 1.72.04 z dnia 2015-01-11

Poprawione błędy

 • [SQL-935] - Zarządzanie użytkownikami z poziomu klienta tcp, powinno już działać poprawnie
 • [SQL-939] - Serwer przerywał pracę, w trakcie dodawania dużej ilości rekordów (ponad 10000).
 • [SQL-942] - Po wylogowaniu, nie można było ponownie się zalogować bez restartu klienta

Zmiany techniczne

 • [SQL-936] - Poprawka kontroli istnienia kluczowych katalogów podczas startu
 • [SQL-937] - Skrócenie czasu startu serwera
 • [SQL-938] - Usunąć zbędną już listę gl_sowa.gl_sowa_idt
 • [SQL-933] - Zapisywać logi w UTF-8

SowaSQL 1.72.03 z dnia 2014-12-19

Zmiany administracyjne

 • [SQL-924] - Aktywowanie serwera jest ostatnią operacją wykonywaną podczas startu serwera.
 • [SQL-927] - Podczas startu serwer powinien sygnalizować brak kluczowych katalogów (lib, log, etc...)
 • [SQL-928] - Komenda rebuild spaces, dzięki której można usunąć spacje z końców pól
 •  

Poprawki błędów

 • [SQL-925] - Serwer wieszał się podczas startu, gdy nie było katalogu etc.default, teraz wygeneruje exception i zakończy pracę.
 • [SQL-926] - Aktualizacja do wersji 1.65.4 niepotrzebnie, raportowała błąd, gdy sn_format, był nie ustawiony, co utrudniało migrację i start nowego katalogu.

Zalecane wykonanie komendy rebuild spaces

SowaSQL 1.72.02 z dnia 2014-12-15

Nowe funkcjonalności i usprawnienia

 • [SQL-923] - Aktualizacja / tworzenie tabel dla ipuba, tylko jeśli PostgreSQL jest w wersji >= 9.2
 • [SQL-922] - Parametr CFG_POSTGRESQL_VERSION (widoczny tylko z poziomu skryptów)

SowaSQL 1.72.01 z dnia 2014-12-14

Nowe funkcjonalności i usprawnienia

 • [SQL-856] - W oknie wyszukiwanie w dowolnym polu wyświetlać tylko typy rekordów zdefiniowane w sowa.inf
 • [SQL-911] - Dodać w kliencie administracyjnym (windowsowym) wyświetlanie listy parametrów (komenda P?)
 • [SQL-906] - Tworzenie tabel i wyzwalaczy dla OAI-PMH przy aktualizacji serwera
 • [SQL-921] - Usuwanie końcowych spacji przy zapisywaniu wartości pola MARC

SowaSQL 1.72.0e z dnia 2014-12-03

Poprawki błędów

 • [SQL-919] - Zwracać pusty string, zamiast komunikatu błędu, jeśli serwer jest proszony o nie istniejący skrypt
 • [SQL-920] - Komenda administracyjna wywołana w trybie wsadowym będzie zwracała pełną odpowiedź bez paginacji.

SowaSQL 1.72.0d z dnia 2014-11-14

Poprawki błędów

 • [SQL-913] - Komenda restore nie działa z MSSQL
 • [SQL-914] - Filtry na podstawie numerów inwentarzowych były nieprawidłowo generowane
 • [SQL-915] - Naprawa uszkodzonych filtrów podczas aktualizacji do nowej wersji

SowaSQL 1.72.0c z dnia 2014-11-11

Poprawki błędów

 • [SQL-912] - Nie można wyszukać "rekordu opisu importowanego" (X) przy pomocy wyszukiwania w dowolnym polu

SowaSQL 1.72.0a z dnia 2014-11-04

Poprawki błędów

 • [SQL-908] - Informacja o zmianie hasła nie jest zapisywana do bazy, po restarcie, trzeba znowu zmieniać hasło.
 • [SQL-909] - Email z informacją o książce gotowej do odbioru nie był wysyłany, gdy bibliotekarz osobiście rezerwował pozycję.

SowaSQL 1.72.0 z dnia 2014-11-03

Dla bibliotekarzy

 

Poprawki błędów

 • [SQL-873] - Na wykazie upomnień (dla monitów wykrytych i wysłanych) mogły się pojawiać duplikaty.
 • [SQL-879] - Na wykazie upomnień brakowało pierwszej znalezionej osoby
 • [SQL-897] - Wyliczenia ilości monitów na wykazie monitów były niepoprawne
 • [SQL-892] - Brak kwoty kary dla niektórych egzemplarzy na wydruku monitu (tylko "-")
 • [SQL-888] - Nieprawidłowe sortowania indeksu OT (autorski połączony z tytułami) jeśli tytuł zaczyna się od U.

Nowa funkcjonalność i usprawnienia

 • [SQL-899] - Filtry powinny ignorować egzemplarze ubytkowane, bądź z innego powodu czasowo niedostępne (np. zgłoszone do oprawy).
 • [SQL-901] - Długi czas oczekiwania na skok do ostatniego elementu w historii wypożyczeń czytelnika
 • [SQL-876] - Parametr, określający, czy generować e-mail, o książce gotowej do odbioru (core.notifier.default.ignored_events)
 • [SQL-878] - Możliwość zamawiania i rezerwowania, oraz kasowania zamówienia i rezerwacji dla wszystkich, bez względu na uprawnienia do agendy
 • [SQL-881] - Możliwość wydruku tylko pierwszych, drugich lub trzecich (i następnych) upomnień.
 • [SQL-882] - Sortowanie wykazu upomnień po nazwiskach
 • [SQL-883] - Parametr wyp.penalty.default.payoff_by_agenda definiujący sposób rozliczania kar na raty
 • [SQL-885] - Możliwość oznaczania czytelników dla których nie należy generować monitów.
 • [SQL-895] - Możliwość grupowego wydruku monitów dla wszystkich agend jednocześnie.
 • [SQL-898] - Znaczna redukcja użycia semafora dla gl_users, co powinno zaowocować dużo lepszą responsywnością serwera pod dużym obciążeniem, lub na słabszym sprzęcie
 

Dla administratorów

Poprawki błędów

 • [SQL-884] - Procedura wbudowana subfield, nie działała w PostgreSQL wcześniejszym niż 9.2
 • [SQL-894] - Proces zapisujący czas działania externali musi być wyłączony w trybie read_only.

Nowa funkcjonalność i usprawnienia

 • [SQL-887] - Makra dla act i epr.
 • [SQL-846] - Zmiana nazewnictwa parametrów NG (1): mail*, search* i core.collection.queue
 • [SQL-872] - Ustawienie pustej wartości, spowoduje fizyczne usunięcie parametru.
 • [SQL-877] - W odpowiedzi na komendę HELLO jest zwracany datoczas ostatniej (rekompilacji lub ostatniego startu serwera)
 • [SQL-886] - Fragment pliku EPR może być generowany przy pomocy skryptu
 • [SQL-900] - Możliwość stosowania komentarzy wielo linijkowych w eprach.
 • [SQL-866] - Procedura cfg katalogi powinna próbować ustawić kindy dla wierszy, w których kind = ''
 • No labels