Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

 

 

Aktualizacja do wersji 1.73.23 wymaga wykonania komend administracyjnych:

rebuild escape

Najważniejsze zmiany:

 • Gruntowna przebudowa wielu mechanizmów wewnętrznych serwera co w bardzo dużym stopniu poprawiło ogólną wydajność całego systemu

 • Mechanizmy ułatwiające dodanie do klienta WWW nowoczesnych rozwiązań bazujących na Elastic Search (dostępne tylko w wersji SowaSQL):

  • podpowiedzi fraz w indeksie w formularzu wyszukiwania. 

  • Szybkie wyszukiwanie nowości

  • Użycie filtrów w szybkim wyszukiwaniu

  • Obsługa fraz z indeksu w szybkim wyszukiwaniu

  • Podświetlanie wyników w szybkim wyszukiwaniu

  • Prezentacja najpoczytniejszych książek

  • Filtrowanie wg dostępności

  • Szybkie wyszukiwanie wg kryterium podstawowego

 • Wypożyczalnia komputerów
 • Zapisywanie wysłanych e-maili do bazy
 • Szyfrowanie całej komunikacji
 • Obsługa kasy fiskalnej

Na tej stronie:

SowaSQL 1.73.35 wersja z dnia 2018-02-14

Inne zmiany

 • [SQL-1322] - Komenda sqlAccountBorrowed - zwraca informacje o wypożyczeniach danego czytelnika

 

SowaSQL 1.73.34 wersja z dnia 2017-11-27

Zmiany dla bibliotekarzy

 • Obsługa kasy fiskalnej
 

Zmiany administracyjno techniczne

Poprawione błędy

 • [SQL-1312] - Poprawka import_mon, status miał być ustawiany na spację, jeśli w pliku jest pusty
 • [SQL-1316] - Interpretacja komendy REFS działała nieprawidłowo
 • [SQL-1317] - Procedury Prev i Next nie uwzględniały przesłanego "Hard"

Inne zmiany

 • [SQL-1310] - Obsługa wersji klienta w komendzie Hello
 • [SQL-1314] - Uwzględnienie fld_paragon podczas importu kar
 • [SQL-1307] - Implementacja externala FILE
 • [SQL-1318] - Usuwanie znaków specjalnych z profili.
 • [SQL-1308] - Komenda protokołu "money" obsługuje numer paragonu fiskalnego
 • [SQL-1313] - Zmiana typu pola fld_reader_type w tabeli tbl_czyt_statistics, z VarChar(5) na VarChar(10)


SowaSQL 1.73.33 wersja z dnia 2017-03-22

Zmiany administracyjno - techniczne

 • [SQL-1293] - W trybie read only (używanym np. do tworzenia zestawień), nastąpi przeładowanie parametrów i użytkowników jeśli wystąpi zmiana w serwerze głównym.


SowaSQL 1.73.32 wersja z dnia 2017-02-22

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1283] - Procedura przenoszenia egzemplarzy nie aktualizowała tabeli obrotów

Inne zmiany

 • [SQL-1274] - Możliwość pracy z agendą 4 znakową
 • [SQL-1288] - Obsługa parametru CFG_MONIT_CENTRALNY, co pozwoli generować monity tylko dla pojedynczej agendy, i wysyłać osobne listy dla każdej agendy.

Zmiany administracyjno - techniczne

 • [SQL-1277] - Klient może w HELLO wymusić jeden z predefiniowanych profili o nazwie predefinedX
 • [SQL-1278] - Jeśli w komendzie Select w pattern podamy !, wówczas wyszukiwanie następuje po hard + soft z pominięciem wielkości znaków
 • [SQL-1287] - Komenda su, podczas logowania użytkownika (dostęp tylko dla IP sokratesa)
 • [SQL-1282] - Przy aktualizacji do nowej wersji, naprawić obroty ze złym recid
 • [SQL-1284] - Naprawa tabeli egzemplarzy (niepoprawny doc_id) podczas aktualizacji do nowej wersji
 • [SQL-1286] - Procedura rebuild escape działała tylko na str_field i nie uwzględniała fld_str_field_rest
 • [SQL-1281] - Dodatkowe logi podczas odtwarzania pseudoindeksów


SowaSQL 1.73.31 wersja z dnia 2016-11-17

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1269] - Poprawiony wydruk struktury wpływu (zakres) bez podziału
 • [SQL-1270] - Rejestr ubytków nie uwzględniał protokołów zeszytów czasopism
 • [SQL-1271] - Zestawienie zmian w zbiorach źle podsumowywało ubytki

Inne zmiany

 • [SQL-1266] - Szyfrowana transmisja między klientem i serwerem
 • [SQL-1267] - Zestawienia mają być generowane z kolekcji niesortowanych
 • [SQL-1268] - Znaczne przyspieszenie operacji na liście "kinds" co może się w dużej mierze przełożyć na zwiększenie wydajności ogólnej serwera


SowaSQL 1.73.30 wersja z dnia 2016-10-18

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1256] - Egzemplarze o identyfikatorach zakończonych samymi zerami, nie były uwzględniane w zestawieniach skontrum
 • [SQL-1257] - Poprawione zestawienie sprzeczności skontrum w wykazie i podsumowaniu
 • [SQL-1258] - Poprawka zestawienia sprzeczności i podsumowania skontrum
 • [SQL-1259] - Poprawka zestawienia struktury wpływu
 • [SQL-1260] - Naprawione zestawienie struktury ubytków
 • [SQL-1263] - Poprawka protokołu ubytkowania
 • [SQL-1264] - Poprawka skryptu blokady dla kaucji

Inne zmiany

 • [SQL-1252] - Nowa metoda wysyłki poczty, z zapisywaniem wszystkich wysłanych e-maili do bazy
 • [SQL-1253] - Parametr core.notifier.default.hour - definiuje o której godzinie będą wysyłane e-maile generowane automatycznie w nocy (wszelakie ponaglenia, przypomnienia itp)
 • [SQL-1254] - Protokół ubytkowania - jest teraz generowany skryptem
 • [SQL-1255] - Parametr CFG_DENOMINACJA_W_GORE=T powoduje zaokrąglanie w górę końcówek zdenominowanych wartości (inaczej zaokrągla w dół)
 • [SQL-1262] - External ISBN do kontroli poprawności ISBNu
 • [SQL-1250] - Zwracanie listy multimediów (external BLOL) w kolejności dodania.
 • [SQL-1261] - Usprawnione zestawienie struktury zbiorów - można wykonać na wskazany dzień

Zmiany administracyjno - techniczne

Poprawione błędy

 • [SQL-1251] - Kontrola czy plik jest faktycznie plikiem JPG (przed wygenerowaniem miniaturki)

SowaSQL 1.73.29 wersja z dnia 2016-09-09

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-1244] - Parametr CFG_ZAM_MAIL określa ile dni przed automatycznym usunięciem zamówienia ma zostać wysłany e-mail z ostrzeżeniem (domyślnie nie ustawiony)
 • [SQL-1245] - Poprawione zestawienie struktury zbiorów dla opcji DST
 • [SQL-1247] - Poprawiona wersja programu usuwania luk w numeracji
 • [SQL-1246] - Skrypty zestawień operacji samoobsługowych i struktury prolongat
 • [SQL-1239] - Zestawienie wpłat kumuluje w jednym wierszu wpłaty kar i z monity z jednego kwitu
 • [SQL-1240] - Na koncie wypożyczeń prezentowane są daty wysłanych monitów

SowaSQL 1.73.28 wersja z dnia 2016-08-21

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-1237] - Zmiana zakładki ustawia na wystąpieniu rekordu w indeksie o najmniejszym identyfikatorze pola

SowaSQL 1.73.27 wersja z dnia 2016-08-03

Poprawione błędy

 • [SQL-1221] - Próba odczytu pustego pliku multimedialnego powodowało exception w bibliotece zewnętrznej i nieoczekiwane zamknięcie serwera.

Drobiazgi

 • [SQL-1234] - Logi operacji na plikach multimedialnych.

SowaSQL 1.73.26 wersja z dnia 2016-07-14

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1232] - Poprawka zestawienia księgi inwentarzowej zasobu (zła wartość początkowa)

Inne zmiany

 • [SQL-1228] - Nowy parametr wyp.penalty.default.installment (G - global, A - agenda) - umożliwia określenie sposobu rozliczania kar na raty (globalnie, czy dla agendy), niezależnie od istniejącego już parametru wyp.penalty.default.settlements
 • [SQL-1229] - Kontrola wysokości blokady, przy zwrocie kaucji.
 • [SQL-1231] - Optymalizacja zestawień struktury wypożyczeń.

Zmiany administracyjno - techniczne

Poprawione błędy

 • [SQL-1230] - Usunięcie starych monitów które nie zostały poprawnie oznaczone jako monity do książek już zwróconych, podczas aktualizacji do nowej wersji.

SowaSQL 1.73.25 wersja z dnia 2016-07-08

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1222] - Nie była kontrolowana unikalność numeru ubytku w ramach danego inwentarza.
 • [SQL-1223] - Drobna poprawka zmian w inwentarzu
 • [SQL-1226] - Podczas generowania rejestru ubytków mógł się pojawiać błąd.

Inne zmiany

 • [SQL-1224] - Optymalizacja zestawienia struktury w miesiącu
 • [SQL-1225] - Adaptacja testu poprawności maili do wersji SQL

Zmiany administracyjno - techniczne

Poprawione błędy

 • [SQL-1221] - Próba odczytu pustego pliku multimedialnego powodowało exception w bibliotece zewnętrznej i nieoczekiwane zamknięcie serwera

Inne zmiany

 • [SQL-1227] - Index do pola fld_str_type, ze względu na użycie go w wyszukiwaniu w dowolnym polu oraz niektórych zestawieniach

 

SowaSQL 1.73.24 wersja z dnia 2016-06-26

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1213] - Nadal występował problem przy zwrocie i wypożyczaniu pozycji ("Operacja nie może być wykonana w tej lokalizacji") mimo iż użytkownik miał odpowiednie uprawnienia do wykonania danej operacji.
 • [SQL-1217] - Zestawienie czytelników przetrzymujących zawierało błędną datę w pierwszym wierszu.

Inne zmiany

 • [SQL-1215] - poprawiona efektywność niektórych zestawień ststystycznych
 • [SQL-1216] - Zestawienie błędnych (nie unikalnych) adresów e-mail

SowaSQL 1.73.23 wersja z dnia 2016-05-23

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

   
 • [SQL-1201] - Czasami nie można wykonywać operacji (zwrot, prolongata, wypożyczenie) pozycji, do których bibliotekarz ma uprawnienia
 • [SQL-1204] - Poprawka operacji odłączenia zeszytów od karty wpływu
 • [SQL-1205] - Usunięty błąd powtarzalności pól 430 i 530
 • [SQL-1206] - Poprawki w regulaminie wypożyczalni
 • [SQL-1207] - Błąd sortowania indeksu autorskiego (OT), dla serii, gdy tytuł serii kończył się cyfrą, np: Żeleński, Tadeusz (1874-1941). Pisma. Seria 1
 • [SQL-1211] - Operacja "popraw_identyfikator" zmieniała identyfikator w bazach wypożyczalni gdy był zablokowany akcesją

Inne zmiany

 • [SQL-1212] - Zmiana zestawienia książek którym zbliża się termin zwrotu
 • [SQL-1198] - Wydruk monitu, monity zbiorczo, lista monitów - nowe napisane od nowa
 • [SQL-1199] - Rozszerzenie obsługi linków dla pól 76X
 • [SQL-1210] - Parametr CFG_SYGNATURA_PREFIKS umożliwia automatyczne generowanie sygnatur z prefiksem
 • [SQL-1203] - Przycisk prolongowania zeszytów

Aktualizacja do tej wersji wymaga wykonania komendy administracyjnej:

rebuild escape

SowaSQL 1.73.22 wersja z dnia 2016-05-05

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-1181] - Poprawiony wydruk księgi (analiza wartości początkowej)
 • [SQL-1182] - Poprawione zestawienia brakujących i wpływających zeszytów (dostawca)
 • [SQL-1183] - Poprawiona sygnatura na karcie zasobu
 • [SQL-1184] - Modernizacja parametryzowalnych skryptów wyświetlania (maska)
 • [SQL-1185] - Nie było logowania operacji zamówienia wykonanej przez bibliotekarza
 • [SQL-1186] - Akcesja: propozycja rozdysponowania nie uwzględniała wcześniej rozdysponowanych
 • [SQL-1193] - Kontrola dat w zestawieniu przetrzymujących czytelników
 • [SQL-1197] - Nowy skryptowy wydruk monitu - w trakcie testów
 • [SQL-1187] - Akcesja: propozycja rozdysponowania dla rozdysponowania "ręcznego"

Zmiany administracyjno - techniczne

 • [SQL-1189] - Komenda conv_idx (administrator konsolowy), została wzbogacona o dodatkowy warunek "where"

SowaSQL 1.73.21 wersja z dnia 2016-04-03

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-1177] - Parametr CFG_ZOBOWIAZANIE_TEKST umożliwia umieszczenie dodatkowego tekstu na zobowiązaniu
 • [SQL-1178] - Drukowanie naklejek dla zeszytów czasopisma, także dla formularza zeszyt-marc

Zmiany administracyjno - techniczne

 • [SQL-1146] - Tabela z typami, nazwami i ilością rekordów
 • [SQL-1147] - Przerobić cfg katalogi na operację jednorazową
 • [SQL-1148] - Pobieranie danych z nowej bazy i przesyłanie ich w ramach db_desc, zamiast z katalogi.inf
 • [SQL-1163] - Przy aktualizacji należy wypełnić nową tabelę danymi na podstawie katalogi.ini
 • [SQL-1165] - Podczas wykonywania cfg katalogi path, nie było kontrolowane istnienie path
 • [SQL-1166] - Kontrola przy starcie czy w bazie istnieją duplikaty użytkowników
 • [SQL-1171] - Skonwertować nazwy użytkowników do małych liter
 • [SQL-1172] - Przy zapisie listy użytkowników, albo obiektu pojedynczego użytkownika do bazy, konwertować jego nazwę do małych liter
 • [SQL-940] - UTF-8 w kliencie konsolowym od Linuksem
 • [SQL-1174] - Parametr core.query.default.timeout - timeout w [s] dla pojedynczego query (domyślnie 30s)

SowaSQL 1.73.20 wersja z dnia 2016-03-25

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-1128] - Zestawienia niezwróconych pozycji i inne drobne poprawki
 • [SQL-1129] - Programowany indeks 9XX parametr CFG_9xx_INDEKS
 • [SQL-1130] - Obraz dowodu wpływu z ceną jednostkową i uwagami
 • [SQL-1131] - Grupowa zmiana numeru akcesji i daty wpływu
 • [SQL-1132] - Wykaz czytelników z dnia z podaniem przyczyny wizyty

Zmiany administracyjno - techniczne

 • [SQL-1133] - W tabeli statystycznej pojawią się informacje o edycji rekordów czytelnika
 • [SQL-1134] - Dodatkowe mechanizmy kontrolujące wycieki pamięci podczas wykonywania skryptów, albo logowania.

 

SowaSQL 1.73.19 wersja z dnia 2016-03-18

Zmiany administracyjno - techniczne

 • [SQL-1120] - Import egzemplarzy, nie uwzględniał kluczy obcych zdefiniowanych w sn_field i obsługiwał wyłącznie rekordy typu U
 • [SQL-1121] - Procedury importu danych wypożyczalni, przyjmowały za pewnik iż zasób może być tylko w rekordzie U.
 • [SQL-1123] - Próba rozwiązania problemu z UTF-8 w konsolowym kliencie administracyjnym
 • [SQL-1125] - Niewłaściwa obsługa kodowania linii poleceń konsolowego klienta administracyjnego
 • [SQL-1122] - Kontrola podczas startu serwera czy istnieje ścieżka do zapisu multimediów.
 • [SQL-1124] - Obsługa atrybutu father i app dla raportów i programów.

SowaSQL 1.73.18 wersja z dnia 2016-03-16

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-1115] - Poprawka statystyk wiekowych wg roku
 • [SQL-1113] - Nowe zestawienie "Wycena inwentarza"
 • [SQL-1114] - Poprawka zestawienia "Braków skontrum"
 • [SQL-1112] - Logowanie czasu pracy użytkowników systemu w bazie.
 • [SQL-1117] - Program korekta rejestru czytelni
 • [SQL-1118] - Program - Utwórz dokument wpływu z protokołu ubytkowania
 • [SQL-1119] - Program - rozdysponuj wszystkie pozycje dokumentu wpływu

Zmiany administracyjno - techniczne

 • [SQL-1116] - Zliczanie ilości użytkowników w status.txt mogło być zafałszowane z powodu programu "zmiana głównej agendy wypożyczeń"

SowaSQL 1.73.17 wersja z dnia 2016-03-14

Zmiany dla bibliotekarzy

 • Nowy ranking "Najdłuższe kolejki zamówień"
 • Poprawka zestawienia sprzecznych dla skontrum
 

Poprawki administracyjno techniczne

 • [SQL-1109] - Zmiana profilu komendą "user profile" nie kasowała cache z db_desc, przez co, bez restartu serwera nie było widać zmiany
 • [SQL-1110] - Wymuszone logowanie wszystkich zapytań SQL trwających dłużej niż 1s
 • [SQL-1111] - Wyłączenie zbędnej już automatycznej aktualizacji parametrów: CFG_MAIL_SENDERS i CFG_AGENDA_MAIL przy restarcie serwera

SowaSQL 1.73.16 wersja z dnia 2016-03-09

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1104] - Rekordy typu X (między innymi Wolne Lektury), mogły być źle sortowane i powodować konflikt z już istniejącymi rekordami typu bibliograficznego (U).
 • [SQL-1107] - Indeks OT (autor + tytuł), mógł być źle posortowany w sytuacji, gdy autor z tym samym imieniem i nazwiskiem występował w formie z datami i bez

Poprawki administracyjno techniczne

 • [SQL-1105] - Przeniesienie sekcji [SORT] z sowa.inf do parametrów
 • [SQL-1106] - Dodanie parametru core.indexsort.default.convert_escapes

SowaSQL 1.73.15 wersja z dnia 2016-03-07

Poprawki administracyjno techniczne

 • [SQL-1100] - identyfikator kasjera nie rejestruje się dla niestandardowych wpłat (ksero, duplikat karty)
 • [SQL-1101] - Statystyczne zestawienia administracyjne, generowało w logu komunikat błędu mimo iż było poprawnie wykonane.
 • [SQL-1102] - Był błędnie zgłaszany błąd, gdy prawo ubytkowanie miało zdefiniowane więcej niż jedną agendę
 • [SQL-1103] - Exception, jeśli próbowało się ustawić po raz pierwszy parametr CFG_LOG_LEVEL i CFG_DEBUG_LEVEL

SowaSQL 1.73.14 wersja z dnia 2016-03-02

Zmiany administracyjno techniczne

 • [SQL-1099] - Logowanie informacji o zmianie parametru

SowaSQL 1.73.13 wersja z dnia 2016-02-24

Zmiany administracyjno techniczne

 • [SQL-1095] - Na skutek błędu w kodzie, istniała niewielka szansa na awaryjne zamknięcie serwera podczas procedury wylogowywania się klienta.
 • [SQL-1092] - Optymalizacja odczytu parametrów, co powinno pozytywnie wpłynąć na ogólną wydajność systemu.
 • [SQL-1093] - Logowanie sytuacji gdy funkcja find_egz_record2 nie znajdzie rekordu dla egzemplarza

SowaSQL 1.73.12 wersja z dnia 2016-02-22

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1081] - Program "zmiana głównej agendy wypożyczeń" nie zawsze zmieniał poprawnie agendę w aktualnej sesji wypożyczalni
 • [SQL-1091] - Procedura przenoszenia zasobu mogła nie działać prawidłowo.

Nowa lub zmieniona funkcjonalność

 • [SQL-1087] - Możliwość wyświetlenia informacji o ilości wszystkich rekordów w bazie w podziale na ich typy.
 • [SQL-1089] - Ręczne poprawianie bazy czytelni umożliwia teraz oprócz kasowania i aktualizacji istniejących, również dodawanie nowych wierszy

Zmiany administracyjno techniczne

 • [SQL-1090] - W procedurze _PrzeniesEgz(), aktualizacja skontrum, wykonywała niepoprawne rzutowanie
 • [SQL-1086] - Przepisanie od nowa obsługi macro selektora MAC_12
 • [SQL-1088] - external 'czt', doda nowy wpis, jeśli nie będzie wiersza do aktualizacji
 • [SQL-1085] - Logowanie informacji o blokadach semaforów, dopiero jeśli blokada trwa dłużej niż pół sekundy

SowaSQL 1.73.11 wersja z dnia 2016-02-16

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1078] - Zerowanie przy odczycie i zapisie kary o wartości mniejszej niż 1 grosz
 • [SQL-1079] - Usunięcie podczas aktualizacji wszystkich kar o wartości mniejszej niż 1 grosz

Zmiany administracyjno techniczne

 • [SQL-1077] - Procedura profilowania semaforów, kasowała informację o funkcji wywołania, jeśli ten sam proces wchodził dwukrotnie w ten sam semafor

SowaSQL 1.73.10a wersja z dnia 2016-02-08

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1072] - Zestawienie operacji automatycznych nie uwzględniało części zdefiniowanych kategorii

SowaSQL 1.73.10 wersja z dnia 2016-02-07

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1062] - Przy chodzeniu po KHW, ostatni element mógł się zapętlać i wyświetlać wielokrotnie
 • [SQL-1069] - Problem z chodzeniem po rekordach, gdy w indeksie ten sam rekord wzorcowy występował kilka razy po sobie

Zmiany administracyjno techniczne

Poprawione błędy

 • [SQL-1066] - External WYPK, powinien zwracać pustą wartość, jeśli książka nie jest aktualnie wypożyczona
 • [SQL-1063] - Prawo wypożyczanie może mieć podaną tylko jedną agendą, kontrolować to

Pozostałe zmiany

 • [SQL-1058] - Parametr wyp.penalty.default.settlements zamiast 'rozliczenia' z sowa.inf i parametru wyp.penalty.default.payoff_by_agenda
 • [SQL-1059] - Pole fld_operator w tabeli tbl_kary
 • [SQL-1064] - Jeśli w czasie wykonywania komendy administracyjnej z poziomu klienta adm, wystąpi exception, komunikat exception zostanie wyświetlony w kliencie.
 • [SQL-1070] - Opcjonalny parametr określający ścieżkę w cfg katalogi
 • [SQL-1071] - External WYPOMczt|sn - zwraca liczbę monitów
 • [SQL-1057] - Szczegółowe logowanie read_char, przy ilości użytkowników ponad 50
 • [SQL-1060] - Uwzględnienie pola operator w imporcie kar.
 • [SQL-1061] - Obsługa prawa "kasjer=XX", przy rozliczaniu wpłat (dwu znakowy atrybut tego prawa, jest zapisywany w tabeli kar w polu fld_operator)
 • [SQL-1065] - Uporządkowanie komunikatów po stronie konsolowego klienta administracyjnego przu ustawianiu / kasowaniu parametrów.
 • [SQL-1067] - Kontrola wystąpienia błędu podczas oczekiwanie na połączenie w MyWaitForData
 • [SQL-1068] - W linii statusu zwracanej na życzenie klienta administracyjnego są dodatkowo informacje o pamięci (tylko Linux)

SowaSQL 1.73.09 wersja z dnia 2016-01-15

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1040] - Błąd logowania do opac, wielkość liter w haśle była ignorowana
 • [SQL-1042] - external 'user' zwracał nazwę niezalogowanego użytkownika (z powodu błędu hasła), a powinien w takiej sytuacji zwracać pusty string
 • [SQL-1043] - Przy wyłączonym cache nie dało się zapisywać rekordów
 

Zmiany administracyjno techniczne

 • [SQL-1044] - Rozszerzone logowanie w przypadku wystąpienia błędu generowania miniatury
 • [SQL-1024] - Implementacja externali BLOD i BLON

 

SowaSQL 1.73.08a wersja z dnia 2015-12-09

Poprawione błędy

 • [SQL-1039] - Komenda skryptowa "time", nie przyjmowała wartości ujemnych

SowaSQL 1.73.08 wersja z dnia 2015-12-03

Zmiany administracyjno techniczne

Poprawione błędy

 • [SQL-1036] - import_mon generował exception
 • [SQL-1037] - Komenda users import działała błędnie, dla plików z hasłami

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-1034] - Możliwość wymuszenia pozostawienia starej numeracji rekordów podczas importu rekordów i czytelników
 • [SQL-1035] - External CLEARDB - kasuje zawartość bazy.
 • [SQL-1038] - Komenda administracyjna reload

SowaSQL 1.73.07 wersja z dnia 2015-11-20

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-1030] - Jeśli na końcu pola znajdował się znak z poza standardowego zakresu znaków, był on kasowany przy zapisywaniu do bazy

Pozostałe zmiany i nowości

 • [SQL-1004] - Obsługa wypożyczalni komputerów.

Zmiany techniczne

 • [SQL-1032] - External CZT<data>|<agenda>|<rejestr>|<liczba> do zmiany wpisu w tabeli czytelni dla podanej daty, agendy i kodu
 • [SQL-1029] - Przy aktualizacji serwera zamienić w tabeli kar wszystkie pole daty wpłaty z null na ''
 • [SQL-1031] - Procedura administracyjna rebuild last_escape, która, naprawi niestandardowe znaki znaki na końcach pól.
 • [SQL-1033] - Wymuszam zamknięcie serwera, gdy nie ma już wolnych połączeń do bazy danych

SowaSQL 1.73.06 wersja z dnia 2015-08-12

Poprawki błędów technicznych

 • [SQL-1019] - Poprawki do komendy restore
 • [SQL-1020] - Exception podczas startu serwera z bazą MSSQL
 • [SQL-1021] - External "DELETE" nie działał (nie kasował rekordu)
 • [SQL-1022] - Poprawka makro selektora MAC_2 (Data aktualizacji)

Pozostałe zmiany

 • [SQL-1018] - Obsługa [SCRIPT] w plikach SFM

 

SowaSQL 1.73.05 wersja z dnia 2015-07-22

Poprawki błędów technicznych

 • [SQL-1013] - Problem w procedurze czyszczenia cache rekordów, podczas dodawania dużej liczby nowych rekordów.
 • [SQL-1014] - Pierwsze uruchomienie serwera na pustej bazie generowało exception z powodu braku tabel dla oaipmh.
 • [SQL-1015] - Pierwsze uruchomienie serwera na pustej bazie generuje exception: duplicate key value violates unique constraint "tbl_params_pkey"
 • [SQL-1016] - Podczas automatycznego kasowaniu zamówień, kasować tylko zamówienia dla rekordów typu U (dzięki czemu nie będą automatycznie usuwane zamówienia między-biblioteczne)
 • [SQL-1017] - Czasami liczba użytkowników podawana w linii statusu była nie do końca zgodna z prawdą.

 

SowaSQL 1.73.04 wersja z dnia 2015-06-27

Poprawki błędów technicznych

 • [SQL-1012] - Bardzo rzadki problem z naliczaniem i wyświetlaniem kary.

 

SowaSQL 1.73.03 wersja z dnia 2015-06-23

Poprawki dla bibliotekarzy

 • [SQL-1006] - Konieczność przywrócenie pełnej obsługi semaforów dla parametrów. Co powinno naprawić problemy z programami obsługi nowości oraz ustawiania bilansów otwarcia.
 • [SQL-1011] - Nie był wysyłany e-mail w przypadku rezerwacji książki od razu ze statusem "do odbioru"
 

Poprawki błędów technicznych

 • [SQL-992] - W nowej wersji serwera nie działało poprawnie wywoływanie "makro-skryptów" podczas przetwarzania raportów w czasie startu.
 • [SQL-1003] - Problem z przekodowywaniem znaku & w odpowiedzi z błędem dla klienta WWW
 • [SQL-1007] - Jeśli core.query.default.queue jest < 10 jest ustawiane na 10
 • [SQL-1008] - Jeśli w czasie modyfikacji rekordu wystąpił błąd, to i tak była wywoływana funkcja update_globals (która mogła mieć nie ustawiona listę _tmp co generowało błąd List index out of bound(0).

Pozostałe zmiany

 • [SQL-1009] - Zmiana warunków aktualizowania tabel ipubowych przy starcie serwera.
 • [SQL-1010] - Zmiana struktur BD i wyzwalaczy związana z obsługą dokładności milisekundowej tabeli oai_pmh
 • [SQL-1005] - Jeśli wystąpi błąd podczas tworzenia nowego wątku klienckiego (problemy z socketem, albo za mało zasobów), wówczas serwer powinien się awaryjnie zatrzymać, co pozwoli sowizorowi na jego natychmiastowy restart

 

SowaSQL 1.73.02 wersja z dnia 2015-05-11

Poprawki błędów

 • [SQL-999] - Gdy czytelnik własnoręcznie kasował rezerwację, otrzymywał e-mail z informacją iż zrobił to bibliotekarz.
 • [SQL-1000] - Interpreter nie resetował liczników (back, group, open), przez co mógł zwracać fałszywe komunikaty błędów
 • [SQL-1001] - Serwer pozwalał na dodawanie pustych parametrów.
 • [SQL-1002] - Po zmianie uprawnień użytkownika lub jego profilu, nie był kasowany cache z db_desc, przez co klient, nie widział zmian

 

SowaSQL 1.73.01a wersja z dnia 2015-04-13

Poprawki błędów

 • [SQL-998] - Kolekcja wyrzucana z listy kolekcji przeznaczonych do wykonania, z powodu przekroczenia czasu oczekiwania, nie zwalniała miejsca

 

SowaSQL 1.73.01 wersja z dnia 2015-03-06

Poprawione błędy

 • [SQL-994] - Problem z obsługą skryptu blokady dla samozapisanego czytelnika
 • [SQL-995] - Cache zwracał nieprawidłowo pola o wielkości większej niż 512 znaków (wartość z pola rest nie była doklejana do wyniku).
 • [SQL-997] - External WYPI, powinien zwracać datę ostatniej wizyty w przesłanej agendzie, a nie w całej bibliotece

Pozostałe zmiany

 • [SQL-993] - Nowe sekcje [COMMIT] i [ROLLBACK] dla programów kolekcyjnych - zwłaszcza obsługi nowości
 • [SQL-991] - Funkcja stringtointeger dla PostgreSQL i MSSQL.
 • [SQL-996] - Po imporcie danych w bazie mogły się znaleźć puste barkody, należy te wpisy usunąć

SowaSQL 1.73.00 wersja z dnia 2015-03-06

Zmiany dla bibliotekarzy

Poprawione błędy

 • [SQL-953] - Podczas wykonywania programu administratora, czasami jest blokowana możliwość zakończenia sesji, co powoduje przepełnienie ilości połączeń do SQL i pad serwera
 • [SQL-976] - Rezerwacja książki przez bibliotekarza generowała wizytę.
 • [SQL-979] - Po zmianie identyfikatora (ubytkowanego egzemplarza), zmieniony egzemplarz, był drukowany w niewłaściwym miejscu protokołu ubytkowania.
 • [SQL-981] - Komenda P? zwraca tylko 2 ostatnie sekcje parametrów NG, zamiast pełnej nazwy
 • [SQL-988] - Jeśli ostatnia operacja w programie administratora generowała błąd, był zwracany komunikat o nieaktywnej transakcji, zamiast poprawny komunikat błędu.
 • [SQL-989] - Brak informacji o kaucji (tylko, jeśli nie było nigdy wcześniej zwrotu żadnej innej kaucji)
 

Pozostałe zmiany

 • [SQL-990] - W formularzach wyszukiwawczych, czytelnik będzie miał dostęp tylko do podstawowych typów rekordów (ABCUXN)
 

Zmiany techniczne

Poprawione błędy

 • [SQL-949] - Zmiana parametru search.filter.php na core.search.default.php
 • [SQL-954] - Poprawka uruchomienia skryptów SQL przy aktualizacji dla wersji 1.72.5
 • [SQL-961] - W pewnych niesprzyjających okolicznościach mogło dojść do zapętlenia semafora odpowiedzialnego za obsługę logów.
 • [SQL-966] - Komenda CFG # nie zapisywała nowego parametru do bazy
 • [SQL-975] - TSowaUserLoged.user - odwołanie do _user poza semaforem, powodował, że czasami był w nim null

Zmiany optymalizacyjne

 • [SQL-950] - Buforowanie rekordów i optymalizacja tworzenia kolekcji
 • [SQL-951] - Parametr core.query.default.queue pozwala teraz ustawić kolejkowanie dla wszystkich zapytań, a nie tylko tych z z39.50
 • [SQL-952] - Tworzenie tylko jednego interpretera na sesję klienta, zamiast przy każdym wywołaniu skryptu
 • [SQL-955] - Cache przy starcie serwera, powinien ustawiać swoją wielkość na ilość rekordów + 25 tyś
 • [SQL-957] - Poprawka wydajnościowa zapisu danych do logów
 • [SQL-959] - Kompletna przebudowa obsługi semaforów
 • [SQL-965] - Zmiana obsługi semafora C_SEM_GL_PARAMS_DB
 • [SQL-967] - Optymalizacja semafora (C_SEM_GL_SQL_CONN), odpowiedzialnego za obsługę połączeń do bazy danych
 • [SQL-970] - Połączenie z bazą danych następuje dopiero gdy jest fizycznie potrzebne, a nie od razu przy tworzeniu połączenia klienckiego.
 • [SQL-971] - Buforowanie db_desc
 • [SQL-972] - Logi zapytań SQL w pliku log_time.txt będą zapisywane tylko gdy poziom logowania (CFG_LOG_LEVEL) jest >= 5
 • [SQL-973] - Parametr core.cache.default.enable - 1 - cache włączony (domyślnie) , 0 - cache wyłączony
 • [SQL-974] - Logowanie, informacji o pojedynczym semaforze (razem z punktem wywołania), który był wykonywany ponad 100 ms
 • [SQL-977] - Usunięcie zbędnego semafora: C_SEM_GL_TEMPLATE_RECORDS
 • [SQL-978] - Usunięcie zbędnego semafora C_SEM_GL_WYP z procedury zgłoszenia egzemplarza
 • [SQL-982] - Przerobienie procedury zajmującej się wyliczaniem unikalnie zalogowanych użytkowników
 • [SQL-983] - Pozbycie się semafora C_SEM_GL_WYP z sekcji booking.
 • [SQL-986] - Przyspieszenie operacji na parametrach, przy użyciu nowego słownika
 • [SQL-987] - Optymalizacja stosu interpretera

Pozostałe zmiany

 • [SQL-969] - Ignorowanie nieznanych makr w EPR
 • [SQL-960] - Aktualizacja tabel i wyzwalaczy związanych z OAI-PMH
 • [SQL-958] - Podczas wykonywania programów administratora, na liście rekordów, operacja na każdym rekordzie jest osobną transakcją. W przypadku programów predefiniowanych jak np. rozdysponowanie, są one bez zmian traktowane w całości jako pojedyncze transakcje.
 • [SQL-984] - Zbędne exception podczas próby zalogowania nie istniejącego użytkownika
 • [SQL-962] - Obsługa parametrów elastic dla filtrów
 • [SQL-968] - Nowe makro w EPR dla filtru wg dostępności egzemplarzy
 • [SQL-980] - Podczas aktualizacji do nowej wersji zostaną wyczyszczone zbędne spacje na końcu nazwisk czytelników

 

 

 • No labels