Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Uwaga: w trakcie przejścia do nowej wersji są tworzone bazy pomocnicze na potrzeby generowania kolekcji. Operacja ta jest czasochłonna i na słabym sprzęcie może zająć nawet kilkadziesiąt minut.

Aktualizacja do wersji 1.74.10, wymaga wykonania komendy rebuild escape * (chyba, że była wykonana dla wersji 1.74.09c). Oprócz tego, podczas przechodzenia na tą wersję tworzony jest nowy indeks funkcyjny, co na starszych serwerach może zająć kilkanaście minut.

Najważniejsze zmiany:

 • W związku z zakończeniem rozwoju systemów Sowa1 i Sowa2, zostały zapoczątkowane prace nad nowym protokołem, który nie musi być wstecznie kompatybilny, a dzięki czemu komendy są specjalizowane i nieporównywalnie szybsze niż miało to miejsce poprzednio.
  • sqlParamsSet - grupowe ustawianie parametrów
  • sqlParamsGet - grupowe pobieranie parametrów
  • sqlMultimediaGet - szybkie pobieranie pliku multimedialnego w base64
  • sqlAccountBorrowed - bardzo szybka informacja o historii wypożyczeń danego czytelnika
  • sqlCollectionCreate - kompletnie przebudowany mechanizm tworzenia kolekcji wewnętrznych serwera
  • sqlCollectionGet - pobierani utworzonej w sqlCollectionCreate kolekcji
 • Usunięcie semaforów z procedur obsługi komend wypożyczalni, co powinno znacznie poprawić płynność pracy w dużych instalacjach
 • Obsługa książkomatu

W chwili obecnej wszystkie nowe komendy są używane wyłącznie przez klienta WWW, ale trwają już prace nad nowym klientem Sowy. Moduł administracyjny nowego klienta, umożliwiający wygodne zarządzanie użytkownikami oraz parametrami systemu, będzie dostępny do 25 maja 2018 roku.

Na tej stronie:

SowaSQL 1.74.10 wersja z dnia 2019-01-29

Zmiany dla bibliotekarzy

Aktualizacja do wersji 1.74.10, wymaga wykonania komendy rebuild escape * (chyba, że była wykonana dla wersji 1.74.09c). Oprócz tego, podczas przechodzenia na tą wersję tworzony jest nowy indeks funkcyjny, co na starszych serwerach może zająć kilkanaście minut.


SowaSQL 1.74.08 wersja z dnia 2018-10-08

Zmiany dla bibliotekarzy

 • [SQL-1469] - Ignorowanie kar zerowych.
 • [SQL-1276] - Podczas aktualizacji systemu wykasować wszystkie kary 0 PLN.
 • [SQL-1470] - Dodanie obsługi prawa akcesja (&G)
 

Zmiany tecniczne

 • [SQL-1451] - Przejęcie obsługi transakcji z drivera do kodu

SowaSQL 1.74.07 wersja z dnia 2018-09-11

Nowości

 • [SQL-1441] - Obsługa książkomatu
 • [SQL-1460] - Dodanie informacji o czasie operacji w tabeli skontrum

Optymalizacje

 • [SQL-1444] - Podczas ubytkowania nastąpi kontrola rekordów w pełni zubytkowanych i tylko dla nich będzie uruchamiany program modyfikacji.
 • [SQL-1447] - Podczas zapisywania rekordów do bazy tbl_items_idx skorzystać z pojedynczego inserta zapisującego wiele wierszy.

SowaSQL 1.74.06 wersja z dnia 2018-06-27

Obsługa operacji samoobsługowych po nowemu (z tabelą tbl_passwd)

 • [SQL-1424] - Tabela tbl_opac_session
 • [SQL-1425] - Operacja zmiany hasła
 • [SQL-1426] - Nowe logowanie
 • [SQL-1427] - Autoryzacja operacji przy pomocy numeru sesji zamiast hasła
 • [SQL-1428] - external PWD* - wygenerowanie nowego hasła
 • [SQL-1429] - external PWD? - utworzenie nowej sesjii
 

Nowy model obsługi externala SQL

 • [SQL-1431] - sqlplain (SQLPLAIN|<query_id>|<zapytanie>)
 • [SQL-1432] - sqlparam (SQLPARAM|<query_id>|<typ>|<wartość>)
 • [SQL-1433] - sqlopen
 • [SQL-1434] - sqlexecute -> execute, zamiast open jeśli są parametry
 • [SQL-1435] - sqlprepare -> start savepointa
 • [SQL-1436] - sqlunprepare -> rollback savepointa
 • [SQL-1437] - jak nie ma sqlunprepare exception
 

Dodatkowe zmiany i nowe funkcjonalności

 • [SQL-1342] - Komenda sqlParamsSet
 • [SQL-1442] - Automatyczne kasowanie niepotwierdzonych czytelników na podstawie parametru (opac.registration.default.expiry).
 • [SQL-1416] - Tabela z nazwami użytych profili
 • [SQL-1419] - Obsługa wartości pól indeksowych przez sekwencje zamiast wewnętrznych liczników
 • [SQL-1420] - Formularze i akcje zestawień, będą generowane dynamicznie, za każdym razem podczas generowania DBDesc
 • [SQL-1438] - Katalog etc.default może być również w katalogu z którego uruchomiono serwer.
 • [SQL-1439] - Pozbywamy się z parametrów %LT% i %GT% zamiast <>.
 • [SQL-1440] - System będzie wysyłał automatycznie generowane e-maile (np. o pozycji gotowej do odbioru), do czytelników samozapisanych (nie otwierdzonych)
 

Poprawione błędy

 • [SQL-1422] - Błąd z apostrofem w sqlCollectionCreate


SowaSQL 1.74.05 wersja z dnia 2018-05-24

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-1410] - sowaLegacyProtocol: obsługa plików większych niż 20 kB
 • [SQL-1411] - Uzależnić obsługę BLOBów w sowaLegacyProtocol od przesłanego w Hello stringu BLOB oraz istnienia parametru core.blob.default.url
 • [SQL-1412] - Obsługa parametru startowego local-binding (powoduje nasłuch serwera wyłącznie na porcie 127.0.0.1)
 • [SQL-1413] - Uruchomienie serwera z parametrem local-binding umożliwia pracę na serwerze, bez kontroli haseł (oraz bez kontroli terminu wygaśnięcia)
 • [SQL-1414] - Przy ustawionym parametrze local_binding hasło użytkownika nie będzie wewnętrznie szyfrowane (będzie szyfrowane w ramach HTTPS)
 • [SQL-1415] - Podczas zapisywania listy użytkowników do bazy uruchamiać locka na tbl_users
 • [SQL-1409] - Formy i akcje programów, są teraz dynamicznie generowane do każdego DBDesc, a dotychczas były tylko raz przy starcie serwera


SowaSQL 1.74.04 wersja z dnia 2018-04-25

Zmiany konfiguracyjne

 • [SQL-1408] - Kindy odpowiedzialne za słowniki do wyszukiwania w Standard, są teraz w tabeli tbl_search_kinds

 

SowaSQL 1.74.03 wersja z dnia 2018-04-22

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-1399] - Informacja o hostname w "status line"
 • [SQL-1400] - Externale WYPOK oraz WYPOP powinny zwracać wartość w groszach.
 • [SQL-1401] - Obsługa parametru serwera no-internal-enc, który wyłącza wewnętrzne szyfrowanie danych
 • [SQL-1402] - Możliwość rozszerzenia zawartości tworzonej kolekcji (sqlCollectionCreate) funkcją extend_collection(coll_id)
 • [SQL-1403] - Funkcja update_coll_filters(rec_id: int), wywoływana dodatkowo na końcu triggera aktualizującego dane wyszukiwawcze.
 • [SQL-1404] - Funkcja init_coll_filters() umożliwiająca wygenerowanie dodatkowych filtrów podczas inicjacji danych wyszukiwawczych.
 • [SQL-1405] - Obsługa parametru wyp.queues.default.expiry (który umożliwia między innymi wyłączenie kasowania zamówień)

 

SowaSQL 1.74.02 wersja z dnia 2018-04-16

Nowa funkcjonalność

 • [SQL-1396] - External bloh -> zwraca miniaturkę obrazka w formacie hex.
 • [SQL-1398] - Obsługa match_field w ramach komendy sqlCollectionCreate

 

SowaSQL 1.74.01 wersja z dnia 2018-04-10

Nowy protokół

Zmiany dla administratora

 • [SQL-1388] - Usunięcie limitu długości wyszukiwanego ciągu znaków
 • [SQL-1382] - Parametr core.query.default.timeout będzie aplikowany dopiero po uruchomieniu serwera
 • [SQL-1385] - Nowa procedura rebuild_full - znacznie szybsza od wcześniejszej
 • [SQL-1386] - Komenda administracyjna rebuild rec rec_id

 

SowaSQL 1.74.00 wersja z dnia 2018-03-15

Nowy protokół

Kasowanie semaforów

 • [SQL-1349] - Pozbyć się semafora C_SEM_GL_WYP z modułu wypożyczalni

 

 

 • No labels