Versions Compared

Klucz

  • Te wersy zostały dodane. Tosłowo zostało dodane.
  • Te wersy zostały usunięte. To słowo zostało usunięte.
  • Formatowanie zostało zmienione.
Komentarz: Migrated to Confluence 5.3

Konfiguracja szablonów

Serwer dostarczany jest z zestawem szablonów konfiguracyjnych, umożliwiających uruchomienie go jako usługi w serwerze Apache lub jako usługę samodzielną (standalone).

Poniższa procedura z szablonów automatycznie generuje pliki konfiguracyjne dla obu przypadków. Ważne: czynność ta nadpisze jakiekolwiek istniejące już konfiguracje, przy czym podczas rekonfiguracji będzie proponować dotychczasowe wartości opcji jako domyslne.

Blok Kodu
languagebash
cd ~/.sowang
bootstrap_sowang
temptation -l etc -r etc etc/conf.python

Narzędzie to prosi o podanie kilkunastu parametrów, przy czym zatwierdzenie wartości domyślnej (podanej w nawiasach kwadratowych) wymaga jedynie wciśnięcia Enter. Znaczenie parametrów jest następujące:

NazwaWartość domyślnaPrzeznaczenie parametru
Parametry globalne instalacji SOWA-NG
debugTrueWłącza tryb diagnostyczny. Pozostawienie go pozwala pracownikom SOKRATES-software na szybkie znalezienie potencjalnego błędu. W przypadku starszych, mało wydajnych serwerów lub małej ilości miejsca na dysku można ustawić opcję na False
group(bieżąca grupa)Nazwa grupy, z której prawami będzie uruchamiany moduł SOWA-NG. Domyślnie jest to grupa podstawowa aktualnie zalogowanego użytkownika.
user(bieżący użytkownik)Nazwa użytkownika, z którego prawami będzie uruchamiany moduł SOWA-NG. Domyślnie jest to nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika.
sowang_path$HOME/.sowangKatalog główny, w którym pracuje moduł SOWA-NG. Jako $HOME pobierany jest katalog domowy aktualnie zalogowanego użytkownika (np. /home/sowa/.sowang)
threads10Liczba wątków w przypadku uruchamiania modułu SOWA-NG przy pomocy serwera Apache
vhost*Nazwa hosta wirtualnego dla wszystkich modułów SOWA-NG. (zalecane jest ustawienie wartości domyślnej)
var_path$HOME/.sowang/varKatalog, w którym moduł SOWA-NG składuje pliki (musi mieć prawa zapisu do niego jako user/group)
working_path$HOME/.sowang/cacheKatalog roboczy dla modułu SOWA-NG (w tym katalog z szablonami)
Parametry lokalne modułu SOWAI-PMH
vhost*Nazwa hosta wirtualnego do uruchamiania usługi pod serwerem Apache. Zalecane jest ustawienie dedykowanej dla usługi nazwy domenowej, np. oai.biblioteka-bp.sowwwa.pl
vport7001Numer portu w przypadku uruchamiania usługi samodzielnej (z wbudowanym serwerem HTTP).
rootsowaipmhGłówna ścieżka URI zasobów serwera. W przypadku konfiguracji z hostem wirtualnym zalecane lub jako usługa samodzielna, zalecane jest zmiana domyślnej wartości na / (sam ukośnik).

 

Procedura ta wytwarza następujące pliki (zawsze w katalogu ~/.sowang/):

  • etc/sowaipmh/standalone.cfg - plik konfiguracyjny dla usługi samodzielnej
  • etc/sowaipmh/rc.sowaipmh - skrypt uruchamiający lub zatrzymujący usługę samodzielną
  • etc/sowaipmh/apache/sowaipmh.wsgi - plik konfiguracyjny z hostem wirtualnym dla Apache (w celu uruchomienia serwera przez mod_wsgi)
  • etc/sowaipmh/apache/sowaipmh.ini - plik inicjacyjny dla serwera uruchamianego pod Apache

Uruchomienie usługi samodzielnej

Do uruchomienia usługi wykorzystać należy usługę moduł Sowizor. Jednak przed pierwszym uruchomieniem należy skonfigurować co najmniej jedno repozytorium (zob. następny rozdział), a następnie przeskanować lokalną instalację poleceniem scan.

Po tej operacji można uruchamiać i zatrzymywać usługę samodzielną poleceniami:

Blok Kodu
languagebash
titleUruchamianie i zatrzymywanie
sowizor start sowaipmh
sowizor stop sowaipmh

Zakładając, że uruchomiona została usługa na serwerze lokalnym, sprawdzić działanie można podając adres:

http://127.0.0.1:7001/test?verb=Identify

Uruchomienie usługi w serwerze Apache

Do uruchomienia usługi w serwerze Apache niezbędne jest zainstalowanie modułu mod_wsgi. Warunkiem uruchomienia jest zgodność wersji języka Python modułu oraz instalacji pakietów SOWA-NG.

Jako podstawę konfiguracji serwera Apache należy wykorzystać przygotowany wcześniej plik etc/sowaipmh/apache/sowaipmh.wsgi. Zawiera on gotową definicję VirtualHost odpowiednią do uruchomienia usługi na większości systemów Linux. Definicję tą należy przekopiować w odpowiednie miejsce konfiguracji serwera Apache. Poniżej zostanie podany przykład dla systemu Ubuntu Server 14.04 LTS (komendy należy wykonać jako użytkownik root):

Blok Kodu
languagebash
titleKonfiguracja dla Apache w Ubuntu Server
apt-get install libapache2-mod-wsgi
cp ~sowa/.sowang/etc/sowaipmh/apache/sowaipmh.wsgi /etc/apache2/sites-available/sowaipmh.conf
a2ensite sowaipmh
service apache2 reload

Działanie usługi można sprawdzić wpisując w przeglądarce adres wg podanego wzorca (oczywiście nazwę domenową należy zastąpić podaną podczas konfiguracji):

http://oai.biblioteka-bp.sowwwa.pl/test?verb=Identify

Usługa powinna zwrócić informację o braku skonfigurowanych źródeł danych (zob. następny rozdział).

Blok Kodu
languagehtml/xml
<ul class="error">
	<li class="detail">No repositories configured for OAI-PMH</li>
</ul>