Versions Compared

Klucz

  • Te wersy zostały dodane. Tosłowo zostało dodane.
  • Te wersy zostały usunięte. To słowo zostało usunięte.
  • Formatowanie zostało zmienione.

...

Zanim ostatecznie uruchomimy moduł, należy sprawdzić, czy w ogóle skonfigurowane konto pocztowe poprawnie odpowiada i wysyła e-maile. Do wykonania testu służy komenda... test. Jako parametr dla tej komendy należy podać adres e-mail, na który ma być wysłana wiadomość testowa, a także wskazać w której bazie SOWY należy szukać konfiguracji.

Blok Kodu
languagebash
smailer --sid=nazwa_bazy test joe@example.com boo@mycompany.net

Komenda powyższa spowoduje wysłanie poprzez konto nadawcze joe@example.com e-maila testowego na adres boo@mycompany.net. Jeśli w miejsce adresu nadawcy wprowadzimy @, smailer wyśle taką wiadomość przez wszystkie skonfigurowane konta dla bazy nazwa_bazy.

Testowa wysyłka kolejki

Oprócz maila testowego można również przetestować mechanizm wysyłania poczty znajdującej się w kolejce (szczegóły dotyczące obsługi kolejki w kolejnym rozdziale: Wysyłanie poczty). W tym celu należy uruchomić komendę z parametrem --testing=<adres_testowy>. Spowoduje to wykonania zwykłego polecenia, przy czym wszystkie e-maile, zamiast do właściwego odbiorcy, zostaną wysłane na podany adres testowy.

Blok Kodu
languagebash
smailer --sid=nazwa_bazy --testing=boo@mycompany.net send joe@example.com