Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Od wersji 1.72.0 stosowana jest nowa forma nazewnictwa parametrów. W przypadku konfiguracji poczty charakteryzuje się ona dodaniem prefiksu core do większości nazw parametrów. Jeśli masz niższą wersję systemu, konfigurując wysyłkę poczty, należy stosować parametry bez dodawania tego prefiksu.

Opis dotyczy konfiguracji przy pomocy konsolowego klienta administracyjnego, oczywiście parametry można też ustawić przy pomocy klienta windowsowego administrator_tcp.exe.

Konfigurujemy skrzynki nadawcze

Wszystkie konta mailowe należy w pierwszej kolejności skonfigurować w pliku config.yml dla katalogu bazy. Szczegóły opisane są w dokumentacji modułu SMAILER. Po wykonaniu opisanych tam kroków należy skonfigurować Sowę wg niżej opisanej procedury.

Włączamy pocztę

Przy pomocy parametru CFG_MAILER:

CFG_MAILER=[disable, external]
  • disable lub puste - obsługa poczty wyłączona - jest to parametr nadrzędny w stosunku do innych ustawień
  • external - obsługa poczty poprzez moduł zewnętrzny

Konfiguracja konta domyślnego

Jest to krok obowiązkowy bez względu na to, którą opcję wybierzemy docelowo.

Najpierw należy sprawdzić czy serwer domyślny nie został już skonfigurowany w systemie. W tym celu logujemy się do konsolowego klienta administracyjnego i wykonujemy komendę

cfg lsg mail

 

Należy ustawić domyślnego nadawcę poczty

cfg # core.mail.default.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOŚCI

 

Teraz nadszedł czas na podjęcie decyzji, czy jedno konto pocztowe nam wystarczy, czy nie, jeśli tak wówczas konfigurujemy jeszcze parametr:

cfg # CFG_SENDERS "|Konto główne biblioteki|"

Jeśli nie, wówczas czeka nas troszkę więcej pracy. Po pierwsze musimy określić które agendy mają mieć swoje indywidualne adresy, do tego celu najpierw ustawiamy dwa parametry. Na potrzeby tego przykładu, konfigurujemy dwa konta, jedno główne, oraz jedno dla filii nr 1 (agenda 01).

cfg # CFG_SENDERS "|Konto główne biblioteki|F1|Konto filii nr 1|"
cfg # CFG_AGENDA_MAIL 00||01|F1|

Domyślne konto pocztowe (tutaj jako konto główne), zostało przez nas skonfigurowane w kroku 1. Teraz należy dodać jeszcze konto pocztowe dla filii 1.

cfg # core.mail.f1.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOŚCI
cfg # core.mail.f1.name "CZYTELNA DLA ODBIORCY NAZWA NADAWCY"

W dowolnym momencie możemy łatwo wyświetlić informacje dotyczące jednego bądź wszystkich serwerów pocztowych używając:

cfg ls core.mail ?
cfg ls core.mail.f1 ?

Informacje techniczne

Listy generowane przez system SowaSQL są przechowywane w bazie danych w tabeli tbl_mails. Więcej informacji na temat zawartości tabeli dostępne jest w dokumentacji bazy danych.

Treść powiadomień

Szczegóły dotyczące treści wysyłanych powiadomień dostępne są na następnej stronie.

  • No labels