Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Ta sekcja dotyczy wyłącznie SowaSQL Standard. W przypadku SowaSQL Premium stosujemy nawigację fasetową na OPAC i filtry nie mają zastosowania.

Opis

W systemie SowaSQL Standard i katalogu OPAC od wersji 4.2.0 istnieje możliwość nałożenia filtrów przed rozpoczęciem wyszukiwania. Domyślnie dla wszystkich instalacji dostępny jest filtr wg lat wydań. Możliwe jest skonfigurowanie dodatkowego filtru, w którym użytkownik będzie mógł wybrać grupę inwentarzy, do których ograniczony zostanie wynik wyszukiwania. W szczególności jest to praktyczne jako podział na placówki.

Parametry

Do konfiguracji stosujemy grupę parametrów wyrażonych wzorcami core.filter.#.description i core.filter.#.inventory, gdzie # to identyfikator filtru określający jego kolejność na liście (alfabetycznie). Dobrze widać to w niżej podanych przykładach.

Wzorzec parametruTypOpisPrzykład nazwyPrzykład wartości
core.filter.#.descriptionnapisOpis do prezentacji filtru #core.filter.F00.descriptionBiblioteka główna
core.filter.#.inventorylistaLista inwentarzy dla filtru #core.filter.F00.inventory0000|0001|0002|

Inwentarze, w zależności od biblioteki, to 3 lub 4 cyfrowe oznaczenia ksiąg inwentarzowych. Ich lista zdefiniowana jest parametrem CFG_PLACOWKI.

Parametry można ustawiać programem administratora (jako P#) lub z konsoli administratora (od 25.05.2018 przewidywany jest dodatkowy, webowy kreator ustawiania tych parametrów)

Inwentarze "wirtualne"

W systemie można integrować zewnętrzne dokumenty, które nie posiadają egzemplarzy i co za tym idzie, nie należą do żadnego inwentarza. W tym celu dodane zostały "wirtualne" inwentarze reprezentowane 5 cyframi.

Są to następujuące

  • 11000 - Wolne Lektury
  • 11001 - IBUK Libra
  • 11002 - NASBI
  • 11003 - Legimi

Przykład konfiguracji

ParametrWartość
core.filter.f00.descriptionWypożyczalnia dla Dorosłych
core.filter.f00.inventory400|402|410|413|
core.filter.f01.descriptionWypożyczalnia dla Dzieci i Mł.
core.filter.f01.inventory401|411|412|414|
core.filter.f02.descriptionFilia nr 1
core.filter.f02.inventory450|451|
core.filter.f03.descriptionFilia nr 2
core.filter.f03.inventory460|461|
  • No labels