Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

W celu włączenia obsługi książkomatów ARFIDO należy wykonać następujące kroki:

Na serwerze

 1. Zainstalować format
     <item>
          <fld_idf>egz-ksiazkomat</fld_idf>
          <fld_name>egz-ksiazkomat</fld_name>
          <fld_desc>egzemplarz w książkomacie</fld_desc>
          <fld_khw> </fld_khw>
          <fld_values>U=wypozyczalnia/sql/ksiazkomat/egz-ksiazkomat.vpr</fld_values>
      </item>
  i wprowadzić do profilu pracowników i administratora

 2. Zainstalować zestawienie
      <item>
          <fld_idf>kontrolowane</fld_idf>
          <fld_desc>Pozycje kontrolowane</fld_desc>
          <fld_language>INTERNAL</fld_language>
          <fld_icon> </fld_icon>
          <fld_options> </fld_options>
          <fld_passes>1</fld_passes>
          <fld_values> </fld_values>
          <fld_parameters>wypozyczalnia/sql/ksiazkomat/sql-wypozyczone-status.epr</fld_parameters>
          <fld_globals> </fld_globals>
          <fld_init>*=wypozyczalnia/sql/ksiazkomat/sql-wypozyczone-status.zpr</fld_init>
          <fld_finalize> </fld_finalize>
          <fld_api_cmd> </fld_api_cmd>
          <fld_mode> </fld_mode>
          <fld_type>STA</fld_type>
          <fld_actions> </fld_actions>
          <fld_father>Obsługa książkomatu</fld_father>
          <fld_app>WYP</fld_app>
      </item>
  i wprowadzić do profilu pracowników i administratora

 3. W zmiennej CFG_AGENDY wprowadzić agendy, które będą reprezentowały poszczególne książkomaty np:
  CFG_AGENDY=....|80|Książkomat nr 1|

 4. Ustawić zmienną CFG_KSIAZKOMATY, której wartością jest lista par <agenda>|<adres książkomatu>|, gdzie <agenda> jest numerem agendy książkomatu (z CFG_AGENDY), a <adres książkomatu> ma postać <ip>:<port> dostępu do bazy książkomatu np:
  CFG_KSIAZKOMATY=80|sandbox.sokrates:3306|

 5. Nadać użytkownikom mającym dostęp do książkomatu uprawnienie książkomat=<lista agend>, gdzie <lista agend> zawiera numery agend ksiązkomatów dostępnych dla uzytkownika

 6. Dla każdego książkomatu należy wprowadzić odrębnego użytkownika o nazwie sys_locker_X, gdzie w miejscu X można podać kolejne numery książkomatów, z uprawnieniem:
  wypożyczanie=<agenda>;inne=<pozostałe agendy>
  gdzie <agenda> jest numerem agendy bieżącego książkomatu, a <pozostałe agendy> - listą wszystkich agend oprócz agend książkomatów.

Na stanowisku klienta:

 1. Uzupełnić licencję o moduł KSI

 2. Wymienić licencję na stanowisku klienta

 3. Skopiować bibliotekę LockerMgr.dll dostarczona przez ARFIDO np do sowa\sowa-tcp\arfido

 4. W celu zainstalowania funkcjonalności obsługi książkomatu w programie wypożyczalni należy zmodyfikować plik WYPOZYCZALNIA.INI przez dodanie sekcji:

  [KSIĄŻKOMAT]

  dll=<ścieżka>LockerMgr.dll

  gdzie <ścieżka> jest pełną ścieżką dostępu do biblioteki

 5. Jeżeli w bibliotece wykorzystywana jest technologia RFID, to powinna być zainstalowana odpowiednia biblioteka obsługi RFID (operacja przekazania do/z książkomatu zmienia status etykiety)

 6. W celu zainstalowania funkcjonalności obsługi książkomatu w programie magazyn_tcp należy powtórzyć krok 5 i ew. 6 dla pliku MAGAZYN_TCP.INI

   

   

 • No labels