Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Katalogi w formacie Marc21 mogą zostać uzupełnione o dodatkowe, opcjonalne typy rekordów, które dostarczają dodatkowe funkcjonalności.

Rekord K: propozycja zakupu

Dostarcza funkcjonalność, w której czytelnik z poziomu katalogu OPAC może złożyć propozycję zakupu nowej pozycji do biblioteki, a bibliotekarz obsługuje zakup i ostatecznie wypożycza książkę czytelnikowi.

Dodanie struktury rekordu do katalogu
sowizor update nazwa_katalogu --records="+K"

Następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

SekcjaProfilWartości
ORDERSlogged i admin
kx,ky
REPORTSlogged i adminzakup-wykaz
PROGRAMSdefault i PHP
zakup-zlec,zakup-usun
PROGRAMSlogged i admin
zakup-zlec,zakup-usun,zakup-przyjm,zakup-zakoncz,zakup-odrzuc

Rekord M: zamówienia międzybiblioteczne

Dostarcza funkcjonalność, w której czytelnik z poziomu katalogu OPAC może złożyć zamówienie międzybiblioteczne, podając tytuł i źródło. Bibliotekarz sprowadza książkę i wypożycza czytelnikowi.

Dodanie struktury rekordu do katalogu
sowizor update nazwa_katalogu --records="+M"

następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

SekcjaProfilWartości
ORDERSlogged i admin
mx,my,mz
REPORTSlogged i admin
mbibl-wykaz
PROGRAMSdefault i PHP
mbibl-zlec,mbibl-usun
PROGRAMSlogged i admin
mbibl-zlec,mbibl-usun,mbibl-zmien

Rekord H: urządzenia (czytniki e-book)

Eksperymentalna obecnie funkcjonalność, pozwalająca bibliotekarzowi rejestrować wypożyczenia urządzeń, w szczególności czytników e-booków, czytaków, etc.

Dodanie struktury rekordu do katalogu
sowizor update nazwa_katalogu --records="+H" 

następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

SekcjaProfilWartości
ORDERSlogged i adminh0
  • No labels