Najważniejsze zmiany:

 • Możliwość współpracy z portalem usług bibliotecznych http://w.bibliotece.pl
 • Obsługa multimediów chronionych (dostęp tylko za zgodą)
 • Praca z serwerem PostgreSQL w wersji 9.2
 • Weryfikacja hasła zgodnie z ustawą - ważność hasła 30 dni, minimum 8 znaków, hasło musi zawierać, małą literę, dużą literę i znak specjalny
 • Możliwość logowania ruchu przychodzącego do celów administracyjno / rozwojowych (zmiany w CFG_LOG_LEVEL i dodanie CFG_DEBUG_LEVEL)

Na tej stronie:


SowaSQL 1.70.5a z dnia 2013-11-08

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-707'>SQL-707</a>] -     Automatyczna kontrola jakości hasła działała wyłącznie dla haseł przeterminowanych.</li>
</ul>   

SowaSQL 1.70.5 z dnia 2013-11-05

<h2>Nowa funkcjonalność</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-704'>SQL-704</a>] -     Implementacja externala IPUBNR</li>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-705'>SQL-705</a>] -     Implementacja externala IPUBTR</li>
</ul>
    
<h2>Zadania dodatkowe</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-706'>SQL-706</a>] -     Zmiana maksymalnej długości barkodu z 12 do 20 znaków</li>
</ul>

SowaSQL 1.70.4 z dnia 2013-10-25

<h2>Nowa funkcjonalność</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-499'>SQL-499</a>] -     Umożliwienia łączenia kont czytelników</li>
</ul>      

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-702'>SQL-702</a>] -     WYPZ - powinien zwracać informacje dotyczące wszystkich agend, jeśli parametr agenda jest pusty</li>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-703'>SQL-703</a>] -     External WYPZ wywołany z parametrem ? powinien zwracać listę czytelników w sposób posortowany</li>
</ul>        

SowaSQL 1.70.3b z dnia 2013-10-11

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-701'>SQL-701</a>] -     Problem z zapisywaniem informacji o ekwiwalencie za zagubioną pozycję
</li>
</ul>

SowaSQL 1.70.3a z dnia 2013-10-09

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-700'>SQL-700</a>] -     External WYPO wymagał podania parametrów w formacie niezgodnym z dokumentacją
</li>
</ul>
          

SowaSQL 1.70.3 z dnia 2013-09-29

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-697'>SQL-697</a>] -     Komenda import_bib generowała wyjątek podczas próby importu pliku w formacie tekstowym</li>
<li> Poprawa kilku krytycznych błędów które mogły powodować nieoczekiwane zakończenie pracy serwera</li>
</ul>


<h2>Nowa funkcjonalność</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-301'>SQL-301</a>] -     External - WYPO - informacja o zawartości kont czytelnika - do napisania</li>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-698'>SQL-698</a>] -     W core log były zapisywane całe przesyłane pliki multimedialne</li>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-699'>SQL-699</a>] -     Dodanie stempla czasowego do logu zapytań SQL</li>
</ul>    

SowaSQL 1.70.2 z dnia 2013-09-21

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-696'>SQL-696</a>] -     Wykonanie externala BLOL (lista multimediów) powodowała exception, jeśli nie został podany parametr (rec_id)</li>
<li>usunięcie kilku wycieków pamięci</li>
</ul>
      
<h2>Nowa funkcjonalność</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-695'>SQL-695</a>] -     Możliwość logowania całego ruchu przychodzącego i czasu wykonania operacji <a href='http://dokumentacja.sokrates.pl/pages/viewpage.action?pageId=13041763'>(więcej szczegółów)</a></li>
</ul>    

SowaSQL 1.70.1d z dnia 2013-09-12

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-694'>SQL-694</a>] -     Wyszukiwanie barkodu w obcym indeksie nie działa poprawnie ze skryptem formatującym</li>
</ul>

SowaSQL 1.70.1c z dnia 2013-09-04

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-693'>SQL-693</a>] -     Komenda rebuild escape generuje błąd podczas pracy z MSSQL</li>
</ul>

SowaSQL 1.70.1b z dnia 2013-09-03

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-692'>SQL-692</a>] -     Problem z wyszukiwaniem niektórych znaków unicodowych.</li>
</ul>

SowaSQL 1.70.1a z dnia 2013-09-02

<h2>Poprawki błędów</h2>
<ul>
<li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-690'>SQL-690</a>] -     Podczas wykonywania komendy administracyjnej rebuild nie była kontrolowana długość fld_str_field_upper
</li>
</ul>

SowaSQL 1.70.1 z dnia 2013-08-21

<h2>Nowa funkcjonalność</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-688'>SQL-688</a>] -     Możliwość zapisania / odczytania haseł podczas wykonania users import / export</li>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-686'>SQL-686</a>] -     Parametr str_field_upper dla komendy administracyjnej rebuild</li>
 <li>[<a href='https://jira.sokrates.pl/browse/SQL-687'>SQL-687</a>] -     Parametr escape dla komendy administracyjnej rebuild</li>
</ul>

Aktualizacja do wersji 1.70.1 wymaga wykonania komendy administracyjnej:

rebuild escape

Dla wszystkich katalogów

SowaSQL 1.70.0 z dnia 2013-07-25

<h2>Nowa funkcjonalność</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-606'>SQL-606</a>] -     Integracja z portalem w.bibliotece.pl</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-585'>SQL-585</a>] -     Nowy external IPUB!{rekord}</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-648'>SQL-648</a>] -     Obsługa multimediów chronionych</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-635'>SQL-635</a>] -     W procedurze lnd_barcode dodano formatowanie barkodu przy pomocy skryptu</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-510'>SQL-510</a>] -     Ustawino domyślne wartości parametru CFG_KINDS_FOR_LOGIN jeśli był pusty.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-634'>SQL-634</a>] -     Dodano procedurę propagacji dla RecordNew</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-638'>SQL-638</a>] -     W samoobsługowej operacji ZAMAWIAM dodano parametr określający na jak długo pozycja jest zamawiana</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-640'>SQL-640</a>] -     Typ pola w kolekcji &quot;Szukaj w dowolnym polu&quot; jest trimowany i używany bez gwiazdki jeśli jej nie ma.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-647'>SQL-647</a>] -     Obsługa dodatkowego parametru formatowania w browserze</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-650'>SQL-650</a>] -     Kodowanie znaków &amp; i % podczas operacji put do klienta WWW</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-651'>SQL-651</a>] -     Zdekodowanie %hh podczas pobierania danych z klienta WWW</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-194'>SQL-194</a>] -     Weryfikacja hasła.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-557'>SQL-557</a>] -     Obsługa kolumn typu &quot;serial&quot; i &quot;bigserial&quot;</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-99'>SQL-99</a>] -      Informacje o wystąpieniu exception są teraz przechowywane w jednym pliku, a nie jak dotychczas w wielu pojedynczych</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-370'>SQL-370</a>] -     Dodano plik statusu dla serwera</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-658'>SQL-658</a>] -     Dodatkowe logowanie w procedurze rekompilacji</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-664'>SQL-664</a>] -     Do externala WYPC dodano obsługę parametru &#39;Z&#39; - korekta daty zapisu</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-665'>SQL-665</a>] -     external WYPG zwraca dodatkowo informacje o przetrzymaniach</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-671'>SQL-671</a>] -     external WYPJ informacja czy podany barkod jest wolny</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-677'>SQL-677</a>] -     obsługa nowego formatu (wiele typów rekordów w jednym pliku) podczas importu danych bibliograficznych</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-684'>SQL-684</a>] -     obsługa klucza obcego podczas wyszukiwania barkodu</li>

</ul> 
<h2>Poprawione błędy</h2>
<ul>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-676'>SQL-676</a>] -     można było utworzyć protokół ubytkowania z pustą datą</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-186'>SQL-186</a>] -     user NAZWA right new NOWE_PRAWA - nie zwracał błędu, jeśli user NAZWA nie istnieje</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-374'>SQL-374</a>] -     W czasie importu egzemplarzy, nie było komunikatu błędu, gdy dla egzemplarza nie znaleziono rekordu -&gt; może tak być gdy np, sn_format -&gt; jest zły i definiuje inny format SN, niż jest w bazie</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-377'>SQL-377</a>] -     Czasami był konwertowany pusty program formatu wyświetlania.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-443'>SQL-443</a>] -     External do generowania SQL - w razie exception ma zwracać błąd i kontynuować pracę</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-463'>SQL-463</a>] -     Serwer zapisywał sowa.inf podczas zamknięcia, nawet wtedy kiedy było to zbędne.</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-541'>SQL-541</a>] -     Klient administracyjny generował błąd podczas próby logowania przez użytkownika który nie ma praw do administrowania, zamiast wyświetlić odpowiedni komunikat</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-571'>SQL-571</a>] -     Dla formularzy profilowanych z pustą wartością - jest automatycznie przypisany formularz domyślny</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-661'>SQL-661</a>] -     Komenda server change nie zapisywała zmienionego serwera</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-662'>SQL-662</a>] -     Klient administracyjny nie zapisywał wartości przekazanych jako &quot;&quot; nie można było wymusić pustej wartości</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-674'>SQL-674</a>] -     Exception jeśli z klienta przychodziło puste zapytanie kolekcyjne</li>
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-617'>SQL-617</a>] -     Poprawka obsługi indeksów OT / FO</li>  
 <li>[<a href='https://techstuff.sokrates.pl:8443/browse/SQL-680'>SQL-680</a>] -     Import czytelników generował exception jeśli barkod był za długi, obecnie taki czytelnik jest logowany, a import trwa dalej</li> 
</ul>